Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

25 Юли 2017 | Вторник
 
вход регистрирай се

Общество

Знание

Работна група оглеждала до последно промените в Закона за професионалното образование

Вили Гаврилова

1. Юли 2016 , брой: 147   578   0След заседанието на комисията по образование и наука в сряда е била свикана работната група, подготвяща промените в Закона за професионалното образование и обучение, които днес влизат за първо четене в пленарната зала. До последно е уточнявана философията на промените, предложени от Министерския съвет, които трябва да прецизират начините за обучение чрез работа (дуалното обучение) и да приведат Закона за професионалното обучение в съответствие с новоприетия училищен закон, който пък влиза в сила на 1 август. Това е причината журналистите да не бъдат поканени да останат след комисията, съобщиха вчера от комисията. Не е вярно написаното в ДУМА, че журналистите са били отстранени, за да се прегласуват спешно вече приети в комисията текстове, уточниха оттам. Депутатите от БСП не са останали за заседанието на работната група.
Според промените в закона определени специалности от професии от Списъка на професиите за професионално образование може да се утвърждават като защитени от държавата специалности на областно ниво. Измененията в текстовете разписват подробно каква професионална квалификация може да се получава в различните видове училища, които се създават според новия Закон за предучилищното и училищното образование. В съответствие с този закон професионалните училища от 1 август преминават от държавата (МОН и други министерства) към общините. При тази трансформация средствата им за издръжка следва също да се прехвърлят от министерствата към бюджетите на общините. Първият проблем обаче се очерта още миналата седмица. Лявата депутатка Светла Бъчварова алармира, че повечето общини не желаят да приемат към себе си земеделските училища например, тъй като поради недостиг на средства и без това едва се справят с другите си бюджетни задължения, включително за образованието. Според депутати от ГЕРБ обаче в закона се казва императивно, че тези училища преминават към общините и това не зависи от решението на общинските съвети. Ако съответната община не може да се справи с финансите на дадено професионално училище, правилният ред е да го закрие със свое решение, след като го приеме.
  Целта на прехвърлянето на професионалните училища към общините е те да отговарят конкретно на местните потребности от среднисти със съответната професионална квалификация. Липсата на държавна политика и на национална визия за професионалното образование обаче и раздробяването на дейността по общини ще доведе до дисбаланси в кадровото осигуряване на цели професии, реагираха депутати от левицата. Не може нуждата от кадри примерно за дървообработващата промишленост да зависи единствено от виждането на дадена община за нуждите от такива кадри, аргументираха се те. Остава рискът много професионални училища да бъдат закрити, когато общините решат, че не могат да ги издържат или че не са им необходими.    

 

 

 

Общество

 • Интервю
  Видеонаблюдение в цеховете за дървесина, онлайн проследяване на камионите и обществен избор на кадри ще спрат незаконната сеч у нас, смята експертът
  25. Юли 2017 143
  182
  0

  АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ е инженер лесовъд. Работи в неправителствената природозащитна организация WWF България от 2012 г. като експерт по горите. Разследва закононарушения срещу природата и подготвя юридическата защита (становища, сигнали, жалби и др.) срещу дейности, застрашаващи природата. Сред личните му каузи са опазването на вековните гори и...


Апис
Всички права запазени "ДУМА"