Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

13 Декември 2017 | Сряда
 
вход регистрирай се

На първа страница

Разследване

НПО - активни, но срещу пари и под чужда диктовка

1192 медийни участия и анализи за година отчита знакова организация от гражданския сектор, друга тренира бъдещи лидери да станат "продавачи на добро"

Светла Василева

31. Август 2016 , брой: 199   2214   1
Снимка


Те са виртуози в писането на проекти по начин, който се харесва на дарителите им. Те умеят да "обличат" направеното (независимо дали е значимо за общността или само за спонсорите им) в красиви думи. Те полагат неимоверни усилия да изглеждат убедителни. И вярват в онова, което правят. Вероятно. Те работят за пари, макар точно за тази част от дейността си да не обичат да говорят, и по проблеми, инициирани от партньорите им - чуждестранни дарители. Техни теми са демокрацията, европейската интеграция, съдебната система, правата на малцинствата, корупцията, условията в затворите, националната сигурност, изборите, опазването на околната среда, пазарът, мигрантите. Напоследък изненадващо обърнаха внимание на неравенствата, бедността, заетостта, електроенергетиката, че дори и на готвеното между САЩ и ЕС споразумение за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТТИП). Те консултират изпълнителната власт, обучават, възпитават млади лидери, създават стратегии и интернет страници, занимават се със социалното включване и овластяване на уязвими групи. Част от тях, според доклад на ДАНС, са

използвани от чужди специални служби

за формиране на влияние и оказване на въздействие. Признава го институцията, която години наред държи чадър над тях, игнорирайки Закона за достъп до обществена информация.
Колкото и да се свенят да го признаят, медиите ги обичат. За 2015 г. само една от няколкото знакови неправителствени организации (НПО) в България - Институтът за пазарна икономика, отчита рекордно медийно присъствие с 1192 участия, препечатки и анализи. Средно това е повече от три пъти на ден. Всеки ден, 365 дни в годината, на обществото е внушавано колко прекрасен е пазарът и как всичко трябва да бъде оставено на него, каквато е основната мисия на Института. Анализаторите му обаче избягват да коментират дружества, извадени пред скобата на същия този пазар и осигурили си дългосрочна финансова изгода или друг тип доминация, като американските ТЕЦ-ове, ВЕИ-централите, мобилните оператори, търговските вериги, водната и златната концесии, нефтената рафинерия, разпространението на печатната преса и т.н.
Бърз преглед на финансовите отчети (виж таблица) на десет от спечелилите си популярност български НПО сочи, че приходите им от дарения през 2015 г. са с около 35% по-малко в сравнение с предходната 2014 г. и

възлизат на близо 12 млн. лв.

Въпреки това сумата не е за пренебрегване, сравнена с парите от европейските фондове, дадени за укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество. За целия първи програмен период от приемането ни за член на ЕС (2007-2013 г.) те бяха в размер на 17 447 497 лв. Заедно със средствата за дофинансиране, отпуснати от бюджета, достигнаха 18 млн. лв. Толкова получиха десет български НПО само за 2014 г. Спадът в постъпленията от стопанска дейност (за онези от тях, за които има публично достъпна информация) през 2015 г. в сравнение с предходната е значително по-малък - около 11% (виж таблица). Въпреки това на представянето на индекса за устойчивост на НПО в България (на 26 юли т.г.) беше отчетено, че секторът е в застой, а сред най-големите предизвикателства пред него бе посочена липсата на финансова устойчивост. 
Вече не е тайна, че огромна част от неправителствените организации - около 40 000 общо за страната, съществуват единствено на книга. Едва 20-25% от тях, само регистрираните в обществена полза, имат задължение да представят отчетите за дейността и приходите си пред Министерството на правосъдието. Справка в базите на АПИС и Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти в България (ИСУН) сочи, че нестопанските организации се активизират,

когато получат финансиране

Тогава в отчетите им за броя осигурени лица се появяват числа, различни от нула, но само за времето, докато траят проектите. Иначе казано, активността на НПО е свързана с наличието на финансиране. Примерите са безчет и сред тях са Сдружение "Агенция за енергиен мениджмънт - гр. Попово", спечелили грант в размер на 154 271 лв.; Сдружение "Регионален младежки парламент" с грант за 160 776 лв.; Сдружение "Младежи за Благоевград" с грант за 235 419 лв.; "Център за устойчиво регионално развитие" - Габрово, с грант 270 919 лв.; Сдружение "За бъдещето на община Ветрино" с грант 233 145 лв.; Фондация "Модерно образование и наука" с грант за 229 085 лв.; Фондация "Електронно здравеопазване България" с грант за 273 239 лв., и т.н. Общото между тях е, че имат осигурени лица от 6 до 24 месеца. Със спиране на еврофинансирането и предаване на отчетите дейността се преустановява. До следващия проект, транш, поръчка.
Проблемът беше изговорен публично от доц. Антоний Гълъбов (виж каре). Той отиде по-далеч в анализа си, признавайки, че темите, по които работят неправителствените организации, са подсказани отвън. Те вълнуват повече дарителите на средствата или служат за

прокарване на определени идеи

формиране на нагласи в обществото и осигуряване на медийно присъствие. Доказателства за това има в отчетите, публикувани от Министерството на правосъдието. През 2015 г. Институт "Отворено общество" е финансирал с 46 189 евро фондация "Капитал" за проект "Информирани и толерантни", Дарик радио - с 19 836 евро за седмични антидискриминационни предавания "Дай ми правото" и провеждане на радиожурналистически стажове за роми. "Пирин ТВ" е получила 22 274 евро за въвеждане на уроци по демокрация в българските училища. Фондация "Инфо спейс", чийто управител е и собственик на "Медияпул" ООД, е финансирана с 43 173 евро за проект "Реформирай това!", представляващ журналистическо наблюдение на провеждането на реформаторски политики в ключови области с цел осигуряване на по-широка обществена информираност и по-голяма гражданска ангажираност. Проектът на фондация "Промедия" за установяване на "Професионални стандарти и подкрепа за саморегулация в комуникацията на НПО чрез традиционни, нови и социални медии" е получил 38 700 евро.
Институт "Отворено общество" финансира и проекти като "Лалугерът какво е, природата защо е" (5000 евро) на туристическо дружество "Узана", идеята за изследване и популяризиране на слънчева топлофикация на сдружение "Креакта" (12 491 евро), както и фотоизложба, наречена "Мултикултурни аспекти на човечността" (17 788 евро), организирана от д-р Невен Енчев, брат на известния пластичен хирург д-р Ангел Енчев.
Българското училище за политика "Димитър Паница" (БУП) не остава по-назад с екзотичните проекти. Според отчета му то е обучавало млади лидери за "продавачи на добро" или как атрактивно да презентират каузи, формирало е култура на филантропия сред тях, разказвайки я като неотменна част от съвременното лидерство. Дали това са проблемите на българските кандидат-лидери едва ли е от значение. Американската фондация "Чарлс Стюарт Мот" дава

пари за "тренировки" по филантропия

и БУП ги осъществява.
Какво ли ще се случи, когато Швейцарската програма, Норвежкият механизъм и еврофондовете - основните донори на НПО в България, приключат? Когато и финансирането от организации като "Америка за България", "Фридрих Науман", "Конрад Аденауер", "Чарлс Стюарт Мот", "Отворено общество" стане символично? Пари от бюджета ли ще даваме за дейността на шепа граждански активисти, представляващи единствено себе си? Или ще се случи друго. Неправителственият сектор ще се обърне към истинските интереси на общността, ще ги брани пред местната и централна власт, и тогава с основание ще иска и ще разчита на подкрепата на гражданите.
    

Доц. д-р Антоний Гълъбов:
Нямаме достатъчно хора, готови да правят нещо заради кауза

Първата вълна от създаване на НПО в България следваше логиката на финансиращите организации. Така се озовахме с 40 ромски организации и малко повече от 50, защитаващи правата на жените. Огромно струпване по приоритетите на донорите, изключително малък рефлекс, ниска степен на чувствителност към нашите собствени проблеми.
Вторият голям проблем беше изключителната концентрация на НПО само в големите градове на страната. В малките населени места по същество няма НПО. Това, че те са концентрирани в София и големите градове, е част от неадекватността на самото структуриране на неправителствения сектор.
Третият много сериозен проблем е свързан с доброволното участие. Неправителствените организации се превърнаха в специфичен пазар на труда. Те се превърнаха в специфичен тип заетост. Имаме свръхинституционализация. Създаване на прекалено много структури на гражданското общество, които започнаха да мислят за осигуряване на заплатите на служителите си. Ние нямаме достатъчно хора, готови да правят нещо заради кауза, заради мисия. Ние продължаваме да работим с хора, които се интересуват от социални осигуровки, доходи и т.н.

(Част от изказването, направено на 26 юли 2016 г. по време на представяне на Индекса на устойчивост на НПО в България за 2015 г.)

Приходи от дарения


Приходи от стопанска дейност

 

МОЖЕ БИ, НЕ САМО ЛИЧНО МНЕНИЕ ПО ТЕМАТА:

= Преди всичко, искам да изкажа своята, скромна, лична благодарност на Светла Василева – авторката на публикуваното рзследване – „НПО - активни, но срещу пари и под чужда диктовка“ (http://www.duma.bg/node/131016( ИСТИНАТА, ГОЛАТА ИСТИНА За грант_агентите на Фашингтон, Гарманистан и на днес Султанясващия в Турция Ердоган, дефинирани от великия френски генерал, антифашист и държавник като "5-та колона" ...

... Колона, днес етикетирана от грант_зинтересованите й фаворизатори като "ДЕМОКРАТИЧНИ, С КОМПЕТЕНТНО, МЕДИЙНО И ДЕЯТЛЕНО ПРИСЪСТВИЕ В БЪЛГАРСКОТО (и не само) ОБЩЕСТВО, НЕ_ПРАВИТЕЛСТВЕНИ (но не и НЕ_бюджетирани, особнно за стъпилите с единият си крак в международното и национално право, фондационалисти и за оцветените в "отровно_жабешко" зелено протестъри_терористи) ОРГАНИЗАЦИИ“ , и етикетирани, като "ДЕБИЛ_ЛАРСТВАЩИ, СБОРИЩА НА ГРАНТ_КОНСУМАТОРИ - ЩАТНИ, ХАЙВЕРНИ ПРОТЕСТЪРИ“, от...

... От милионите, простосмъртни потърпевши от техните грант_капарирани, арогантно_агресивни, публично_площадни (майдански), улични, кръстовищни и прочие вувузелещи, окупиращи, блокиращи и тем подобни действия, насочени към унищожаването на всяка проява на нормалност в законодателната, изпълнителната, съдебната, местната и централни власти, в либерално_капиталистическа - хазартно_спекулативна - опозарена и евро_атлантическа - колонизирана, държавно_подобна, частна (на "Златния процент") плутократско_патрократска "КОРПОРАЦИЯ - БЪЛГАРИЯ"?!...

... Колана от туземци, лентяйстващи майце_продавци, лойнястващи грант_консуматори - поколенчески Мекерета - ментални, манталитетни и деятелни наследници, ТУК и СЕГА на про_отоманските, на про кайзеровите, на про_фюреровите и в последния четвърт век и на про_фашингтонско _ германистанскиките, нционал_колонизаторски, национал_шувинистични, агентурно_грантаджийски, финансово_икономически и военни практики, преследващи, постигането, на ВСЯКА ЦЕНА на победата на "организирания и контролиран от Фашингтон и неговите картели - Белия дом; СБ; МВФ; ЦРУ; Пентагона; "Частните" пара_военни, фашингтонски армии и т.н. на общо_планетарно_глобален, фашингтонско_НАТО-вския империализъм?!...

*** И какво от това?!...

Кучетата си лаят, керванът си върви?!...

... След като, въпросните НПО-та от юридически лица (кошари, обори, цехове, работилници, фондации и други, частни маргинално_меркантилни лавки - социологически, политологически и правни пенкилер Институти, Университети, Школа и Школи) и от физически лица - нормално емоционално_интелектоо без хигиенични (майце_продавството и лъжата им е като... „Добър ден“, за НЕ_продажния и НЕ_казионно_хайверен български патриот), НЕ_конкуретни в нормални условия, пишман интелектуалци и пенкилер_експерти?...

... "Анонимни" и "Невидими" за българските данъчни, за българските (ли?!) законодателни, управленчески, административни и съдебно_контролни, бюджетно_софраджийски органи - НС, МС, МинФина, НАП, НЗОК, Прокуратура, Съд ежегодни ДЕБИЛ_ларстващи... Консуматори на много цифрови (в стотици хиляди и милиони лева) грантове?!...

*** PS:

НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ ЧЕСТИТО.

... А НАС, МИЛИОНИТЕ, ПРОСТОСМЪРТНИ ГАРЖДАНИ НА ЧАСТНА "КОРПОРАЦИЯ - БЪЛГАРИЯ"?!...

КАПИТАЛИСТИ_КАНИБАЛИ НИ ЯЛИ!...

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"