Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

21 Април 2018 | Събота
 
вход регистрирай се

Общество

Образование

За да учиш химия, трябва да си добър по физическо

Гимназиите с профил Математика и Природни науки ще приемат в V клас по документи, с точките от външното оценяване по математика и бала по музика и спорт от IV клас

Велиана Христова

6. Януари 2017 , брой: 4   472   0
Снимка


Тези дни Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) и нейни възпитаници предупредиха, че ще протестират, ако МОН не запази националния статут на училището и не му разреши да приема деца в V клас не само с математика, но и с проверка по химия, физика или биология. Проблемът е, че новият Закон за предучилищното и училищното образование с вносител Милена Дамянова и други депутати от ГЕРБ, наложен силово от мнозинството в НС, постанови училищата с национално значение да се обявят с решение на МС до 1 ноември 2016 г., което не е направено. Така известната на всички НПМГ - гимназията, чиито възпитаници са получили най-много медали в ученическите олимпиади, вече не е национална, а се приравнява към останалите подобни училища в страната и към всички школа, които имат профил математика.
Втори проблем възникна с намерението приемът в V клас и подборът на децата със способности в природните науки да се извършват без допълнителен изпит и с оценките само по математика, но не и по природни науки. В началния курс до IV клас децата изучават предмет Човекът и природата, но знанията по този предмет неизвестно по каква логика няма да участват при приемането в профила Природни науки. Естествено, това удря по възможността училището да прецени способностите на съответните кандидатстващи деца в областта на физиката, химията или биологията. Не е известно чии интереси обслужва това, но е ясно, че не на образованието и не на елитните училища. Впрочем зам.-министърът Деян Стаматов направо си каза, че елитни училища у нас не трябва да има, всички трябва да са равни. Всъщност калъчката на ГЕРБ първоначално бе вдигната и срещу езиковите гимназии, които в Европа се признават за едно от най-добрите постижения на предишната ни просветна система. Но те все пак оцеляха.  
В сайта на МОН в края на миналата година бе оповестен проект за реда на прием в гимназиите с профил Математически и Природни науки, чието публично обсъждане продължава до 9 януари. Това означава, че все още има възможност да бъдат променени нелепостите, предвидени от МОН. Защото в момента проектът наистина предвижда в математическите и природо-математическите гимназии ранният прием в V клас не само да става по документи без допълнителен изпит, но и само с оценката по математика в балообразуването.      
Проектът за прием в математическа или природо-математическа гимназия след IV клас предвижда при балообразуването за прием общият брой точки да се формира от няколко компонента. Първият е броят точки, които ученикът е получил във външното оценяване по математика след IV клас. Втори елемент е успехът по задължителните предмети български език и литература, чужд език, математика, човекът и природата, човекът и обществото, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника, физическо възпитание и спорт, както и от избираеми часове в конкретното училище. Успехът обаче не е в бал, а в средноаритметично от превърнатите в точки оценки по тези предмети. Така, ако едно дете не може да прескача козата в спортния салон или пее фалшиво, то ще има по-нисък бал при приема в профил химия например. Логиката е извън мисленето на МОН.
В образуването на общия брой точки за прием участва на трето място броят точки от олимпиадата и/или състезанията по математика, определени от педагогическия съвет на училището като балообразуващи, умножени с коефициент (ако такъв се предвижда от педагогическия съвет). Това означава, че деца, участвали в олимпиади по математика, ще имат повече шанс за прием в профил биология например.
Според проекта за прием в V клас самата процедура не се различава съществено от досегашната, но са определени конкретни дати за етапите на приема. Началникът на всяко Регионално управление по образованието (РУО - както вече се наричат досегашните инспекторати) до 1 февруари 2017 г. трябва да изготви, след съгласуване със съответните общини, предложение за приема по профилирани гимназии, които в учебната 2016-2017 г. са обучавали в профил Математика или Природни науки. Още до 15 януари директорите на гимназиите трябва да са дали в РУО заявките си за прием. Предложението се прави на базата на анализ, който отчита броя на децата, завършващи IV клас, и броя на паралелките в V клас в тези профили. До 1 март 2017 г. РУО представят на образователния министър предложението за прием в V клас. До 30 март 2017 г. началникът на РУО утвърждава държавния план-прием в V клас по училища, брой паралелки и брой на места в паралелка за въпросните профилирани гимназии. А до 10 март 2017 г. на сайта на РУО планираният прием се огласява. Промяна в плана за прием при необходимост началникът на РУО може да направи до 30 май. Ако след класирането има паралелка, в коюто записалите се ученици са под минималния норматив за пълняемост на паралелката, тази паралелка се закрива до 17 юли 2017 г. от РУО по предложение на училищния директор. Реалният прием на деца трябва да бъде утвърден от началника на РУО до 14 септември 2017 г. 
Класирането на кандидатстващите за профилираните паралелки деца се извършва от училищна комисия с участието на родители. Ако съответното дете не е прието, оригиналът на удостоверението за завършено начално образование до IV клас му се връща.
 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"