Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

21 Август 2017 | Понеделник
 
вход регистрирай се

Акцент

ГЕРБ излъга на едро за въглищата и язовирите

Важни за енергетиката водоеми са на критични нива спрямо полезните си обеми: „Въча”- 17%, „Кърджали”-13%, „Цанков камък”-10%

Светла Василева

30. Януари 2017 , брой: 20   1437   0На 23 януари енергийната министърка в оставка Теменужка Петкова заяви, че страната има "необходимите количества въглища" и "обемът на язовирите е 56% от общия им обем". С това изявление тя излъга на едро. Документите, с които разполага ДУМА, го доказват.
Първата лъжа е, че въглищата са достатъчно. При норматив на запаса от 14 дни в централите има въглища средно за 7.
Втората лъжа е за язовирите. Министърката включи и онези, които нямат значение за енергетиката.
Третата лъжа е за количеството на водата. Запасите бяха обявени спрямо общия обем, а не спрямо полезния.
Според експерти важни за енергетиката язовири са на критични нива: "Въча"- 17%, "Кърджали"-13%, "Цанков камък"-10%.
Редакцията на ДУМА разполага с дневната оперативна справка да състоянието на въглищните складове на топлоелектрическите централи в страната съгласно изискванията на заповед Е-РД-16-465/31.10.2016 г., заповед Е-РД-16-466/31.10.2016 Г. и заповед Е-РД-16-467/31.10.2016 г., а също и със сведение за водобаланса на язовирите, стопанисвани от НЕК ЕАД "Язовири и каскади", от дата 23 януари. Според записаното в справката за въглищните запаси излиза, че складът на ТЕЦ "Марица изток 2" е запълнен на 29,75%, което гарантира работа на централата за 4 дни, а не за 14, каквито са изискванията по норматив. Тази централа е 100% държавна собственост и като такава е отговорност и на министъра като принципал на държавните дружества в енергетиката. Сумарно на 23 януари складовите наличности на въглища в топлоелектрическите централи от комплекса "Марица изток" - двете американски, държавната "Марица изток 2", ТЕЦ "Марица 3" и ТЕЦ "Брикел" са за 7 дни работа, при натоварване в зимни условия. Това количество е два пъти по-малко от нормативно определеното, което трябва да гарантира работа за 14 дни. Министър Петкова не обяви какъв е нормативът и дали е спазен.
Числата от Справката за водобаланса на язовирите към 23 януари беше огласена по същия начин. В нея е записано, че те са пълни на 56%. Министърката огласи това число, но то не е съвсем вярно, както и в случая с въглищата.
Когато се говори за язовири, от значение са не всички, собственост на "Язовири и каскади", а само онези комплексни язовири, на които има водноелектрически централи (ВЕЦ) от системно значение. ВЕЦ от системно значение съгласно Правилата за управление на електроенергийната система (ПУЕЕС) са тези, с единична мощност на агрегатите над 10 MVA. Според това условие най-големият язовир "Искър" не би трябвало да влиза във водобаланса за осигуряване на мощностния и енергийния баланс на електроенергийната система. Заедно с него заради същия детайл, от водобаланса трябва да бъдат извадени обемите на язовирите "Беглика", "Тошков Чарк", "Копринка", "Ал. Стамболийски", "Овчарица", "Розов кладенец", "Калин" и "Карагьол". Преизчислявайки водните количества без обемите на изброените язовири, получаваме 37,24%, а не 56%, както обяви министър Петкова.
Ситуацията е много по-тревожна. И двете числа 56% и 37,24% са за налични водни количества спрямо общия обем на язовирите. Тук има детайл от съществено значение. Вливайки се в язовирите, реките влачат наноси, които постепенно запълват чашите и намаляват общия им обем. Мъртвият обем е най-ниската част от обема на даден язовир, предназначен да задържа наносите. Нормалното използване на водата за водоснабдяване, напояване и електропроизводство се осъществява от нива над мъртвия обем. Разликата между общия и минималния обем на язовира е полезният му обем и той има значение, а не общият.
Експерти обясняват ниските полезни обеми с това, че НЕК за втора поредна година е източила водата от язовирите много преди зимата, за да я превърне в електроенергия, продадена от определени търговци. Това се случва със знанието на Министерството на околната среда и водите, които контролират и разрешават за ползване водните количества от комплексните язовири. На 25 януари екоминистърката Ивелина Василева призна за проблеми само с язовир "Въча", като обяви, че на НЕК ще бъде наложена санкция, но не можа да каже кога и в какъв размер. И тя като енергийната министърка обаче, съобщавайки наличния воден запас на язовир "Въча", огласи числа спрямо общия му обем, а не спрямо полезния.

 

 

България

  • Отпусканите инвалидни колички не били пригодени за подрастващи, алармират родители
    21. Август 2017 162
    99
    0

    Инвалидните колички, които отпуска държавата, са непригодни за деца, тъй като са само за възрастни, съобщиха потърпевши родители. Отпусканите 486 лв. били достатъчни само за рингова количка, която обаче нямала нужните приспособления за дете с увреждания. Според експерти добрите детски колички, съобразени с индивидуалните нужди, са с цени от 1000 лв. нагоре и сумата, давана от държавата, е...


Апис
Всички права запазени "ДУМА"