Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

27 Април 2018 | Петък
 
вход регистрирай се

България

Институти и вузове не дават данни на МОН

Велиана Христова

13. Април 2017 , брой: 73   325   0Научните институти и вузовете не подават в МОН данни за научната си дейност, с които би трябвало да се поддържа задължителният по закон регистър за научната дейност в България. Не го правят, защото нито законът, нито правилниците ги задължават за това. Това констатира Сметната палата в доклад от проверка как се изпълняват нейните препоръки, дадени през 2015 г. след одит за това как е изпълнявана приетата през 2011 г. Стратегия за научни изследвания в периода от август 2011 г. до края на 2014 г. 
До януари 2017 г. Регистърът за научна дейност е бил поддържан от дирекция "Наука" в МОН, след тази дата - от Националния център за информация и документация (НАЦИД). Тази нормативна промяна не е довела до осигуряване на механизъм за текущо предоставяне на данните от страна на научните организации и висшите училища, констатира Сметната палата (СП), която е проверила действията на МОН до февруари т.г.
От общо 39 препоръки и подпрепоръки към МОН, дадени през 2015 г., са изпълнени 24, други не са, няколко са в процес на изпълнение, отчита СП. Срокът за изпълнение на препоръките е 6 месеца и е изтекъл през февруари 2016 г. Сред неизпълнените мерки е и това, че МОН изобщо не е изготвяло задължителния по закон годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и вузовете. През декември 2015 г. зам.-министър е писал докладна, че такъв документ изисква специфични умения и трябва да се възложи на външен изпълнител. Но и това не е направено. Не е осъществена също координация на фонд "Научни изследвания" на МОН с другите институции, финансиращи приложни изследвания. Не е създаден също правилник на Комисията за сътрудничество с ЦЕРН, няма изготвени годишни доклади за дейността й. 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"