Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

15 Декември 2017 | Петък
 
вход регистрирай се

Новини от деня

Пирински към ЕК: Планът "Юнкер" не работи!

Дума

15. Юни 2017   661   0
Снимка


На пленарния дебат в Европарламента по доклад за изпълнението на Фонда за стратегически инвестиции (ЕФСИ) - инструмента за плана "Юнкер", евродепутатът социалист Георги Пирински изтъкна, че фондът не постига основното си предназначение:  да съфинансира по-рискови инвестиции, за да се насърчава развитието основно на по-изоставащите региони в ЕС. В обсъждания доклад недвусмислено се сочи, че за "старите" 15 държави членки са били заделени 91% от набелязаните инвестиции, а за "новите" 13 - останалите 9 процента! В доклада се отбелязват и причините за това драстично разминаване на реализацията спрямо регламентираното изискване за географски баланс - по същество са били финансирани ниско рискови проекти, имало е и спънки да се кандидатства с по-малки по обем инвестиции. При това отсъстват процедури, изключващи конфликт на интереси по отношение на членовете на управляващите фонда органи.
Пряка отговорност за този набор от твърде сериозни несъответствия и проблеми носи ръководният борд на фонда, натоварен да определя неговата стратегическа ориентация, текущата политика, процедури и правила за функциониране, в състав от четири души, трима от които назначавани от Европейската комисия. В тази връзка Георги Пирински директно запита Еврокомисията - какви незабавни и конкретни мерки възнамерява тя да предприеме, за да получи необходимото доверие от страна на парламента и Съвета на министрите, така че да вземат решение за продължаване на срока на дейност на фонда.

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"