Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

26 Май 2018 | Събота
 
вход регистрирай се

Икономика

ЕК е започнала процедура срещу България заради проблеми с ВЕЦ

Дума

19. Юни 2017 , брой: 117   278   0Европейската комисия (ЕК) е започнала пилотна процедура във връзка с нарушения при малките водноелектрически централи (ВЕЦ) по българските реки, съобщават от българското поделение на неправителствената организация WWF. Комисията уведомила WWF България, че вследствие на жалба, подадена от организацията, е взето решение за започване на пилотна процедура. София има срок от десет седмици да предостави информация на Брюксел, след което отговорите на българската страна ще бъдат анализирани. В случай че те са неудовлетворителни, е възможно комисията да открие наказателна процедура срещу страната.
Пилотната процедура е задействана въз основа на две жалби, които са обединени от комисията. Първата е внесена от риболовния клуб "Балканка", Българското дружество за защита на птиците, Българското каяк общество, а втората - от WWF България, сдружението за дива природа "Балкани" и рибарското сдружение "Балканка" - Благоевград. Според жалбоподателите липсата на адекватен контрол върху ВЕЦ нарушава три евродирективи - за стратегическата екологична оценка, за хабитатите, както и рамковата директива за водите.
Нарушенията са свързани с режима на издаване на разрешителни в противоречие с плановете за управление на речните басейни и екологичните оценки към тях, с липсата на контрол от страна на държавата и с факта, че не се оценява кумулативният ефект - всяка централа се оценява сама за себе си, без да се отчита ефектът, който централите по една река оказват заедно върху екосистемата. Увреждането на реките има изключително негативно въздействие не само върху природата, но и върху местните общности и хората, чиито занимания или интереси са свързани с водата, например рибари и каякари. Примерите, залегнали в основата на жалбите, са събрани посредством платформата dams.reki.bg, целяща заснемането и описването на реалния ефект върху околната среда, оказван от съществуващите водноелектрически централи. 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"