Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

26 Април 2018 | Четвъртък
 
вход регистрирай се

На първа страница

Започна приемът на заявления за помощи за топло

Дума

17. Юли 2017 , брой: 137   348   0От 17 юли започва подаването на заявления-декларации за отпускане на енергийни помощи за отоплителния сезон 2017/2018 и ще продължи до 31 октомври.
Занапред заявлението-декларация вече ще се подава по настоящ, а не по постоянен адрес. Целевата помощ за отопление с парно ще се дава в брой на хората, които имат право на нея. Досега за тези потребители държавата превеждаше сумите директно на топлофикациите. Единствено тези, които ще използват твърдо гориво през зимата могат да избират на кого да бъдат преведени парите - на тях или на фирмата, която ги снабдява с дървата за огрев. Това трябва изрично да е посочено в заявлението. Хората, които ще се отопляват на ток, трябва да подадат справка за актуален клиентски или абонатен номер на електромер.
Редът, по който ще се приемат заявленията не се променя.
Към заявлението кандидатстващите за помощ за топло представят и документи за брутен доход. Към тях спадат пенсиите, заплатите, рентните плащания от селското, горското и водното стопанство, както и стипендиите или получените плащания за извършени услуги. Към комплекта с документи се прибавят и експертните решения на ЛКК, ТЕЛК, Детска експертна лекарска комисия или НЕЛК, ако кандидатстващият за енергийна помощ има такива.
Целевата помощ се отпуска за 5 пет месеца.
Повишението на пенсиите от 1 юли няма да попречи за получаване на енергийни помощи от възрастните, които досега са имали право на тях. Промяна в наредбата, която регламентира помощите, предвижда правоимащите да кандидатстват в социалните служби и по настоящ адрес. Досега това се правеше само по постоянен адрес.

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"