Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

24 Май 2018 | Четвъртък
 
вход регистрирай се

На първа страница

Наука

МОН проваля европарите и за наука

Не е ясно прави ли нещо министерството, за да изпълни поетите пред ЕК ангажименти за отстраняване на нередностите от 2016 г.

Велиана Христова

18. Юли 2017 , брой: 138   939   0
Снимка


На третата година от програмния период 2014-2020 г. по оперативната програма на МОН "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОПНОИР) са договорени едва 24,8% от средствата, а са разплатени едва 4,7%. Министър Красимир Вълчев призна вчера пред БНР, че заради забавянето ще има загуба на пари и в сектора за наука, потенциалният риск бил максимум за 70 млн. лв. За пръв път обаче в сегашния програмен период има междинен етап през 2018 г., когато трябва да сме отчели определен процент от средствата и ако това не стане, парите ще бъдат намалени, каза министърът.
До момента МОН не е съобщило дори това колко от подадените 44 научни проекти по ОПНОИР са одобрени за същинско оценяване след проверката за съответствие на правилата, която завърши в края на месец май. С тези проекти учените ни кандидатстват за създаването на 4 центъра за върхови постижения и 8 за компетентност (общо за 350 млн. лв.). Същинското оценяване ще се прави от оценители, набрани от италианската фирма посредник "Прогетти плант", на която ще се платят 1,8 млн. лв. На 27 юни т.г. тя бе класирана първа в обществената поръчка на Меглена Кунева - поръчката първо бе отменена от служебния министър проф. Николай Денков, а после бе възстановена с решение на ВАС от 22 юни т.г. Денков отмени поръчката, защото нито една от кандидатствалите фирми не представи доказателства за компетентността на събраните от нея оценители, към които според самото задание изискванията са много ниски. Затова в конкурс чрез МС за 900 хил. лв. (двойно по-ниско от сумата за обществената поръчка) с помощта на водещите европейски научни институции и с личното съдействие на комисаря по науката Карлос Моедас за оценители кандидатстваха  405 висококомпетентни учени от цял свят. ВАС обаче обяви отмяната на поръчката на Кунева за незаконосъобразна. След неговото решение за възстановяването й, централизираният конкурс на свой ред бе отменен, колкото и това да ни излага пред света. Изчакан бе 10-дневен срок за обжалване на класирането на фирмите, то очевидно не е обжалвано, тъй като министър Вълчев съобщи вчера, че ще започне същинското оценяване на подадените проекти. Според договорените с ЕК срокове обаче това оценяване трябваше да приключи до 20 юли, което няма как да стане. Това ще попречи до края на 2018 г. да бъдат отчетени резултати по проектите и ще бъдат загубени пари, които според експерти ще са минимум 100 млн. лв.
От думите на Вълчев се разбра, че всичко зависи от това колко бързо оценителите от "Прогетти плант" ще си свършат работата, колко бързо ще бъдат сключени договорите с нашите учени, дали ще има обжалвания при класирането им. Ако се стигне до загуби, средствата по проектите просто ще бъдат намалени, а няма да се плащат от държавния бюджет, заяви министърът. Договорите с учените обаче ще бъдат подписани за конкретни суми и ако ЕС не даде парите, е задължително да ги даде държавният бюджет.
Зле стои въпросът и с вече сключени договори за конкретни суми в други части на ОПНОИР - за социалното включване и за студентски стипендии, чието разплащане бе оспорено и "замразено" от ЕК след одит на програмата миналата година. Това стана заради възражението на ЕК срещу факта, че ръководители на проекти са хора от МОН, в което едновременно е и управляващият орган на програмата. До юни България трябваше да изпълни неизпълнените през 2016 г. предварителни условия - приемане на Стратегия за развитието на науката и на Пътна карта на научните инфраструктури, което е направено, обясни Вълчев. При проф. Денков съвместно с ЕК бяха изработени мерки за премахване на недопустимото съвместяване на управлението и получаването на парите все в МОН, като стана ясно, че средствата по проектите ще бъдат намалени при всички случаи, а екипът на Денков успя да сведе сумата, върху която ще се наложат санкции, до 42 млн. лв. при първоначален риск за близо 200 млн. лв. Служебният министър предвиждаше оспорените от ЕК проекти да бъдат извадени от МОН и прехвърлени към училища, вузове или регионални управления. До момента министър Вълчев не е обяснил изпълняват ли се тези поети пред ЕК ангажименти и колко в крайна сметка ще бъдат загубените европари. Т.е. колко ще трябва да плати по оспорените проекти държавният бюджет.
Неотдавна министър Вълчев намекна, че може да бъде направено обратното на предложеното от Денков - управляващият орган на програмата да бъде изваден от МОН като самостоятелна агенция, при което очевидно служители на министерството ще продължат да ръководят проектите. Вълчев обаче не е съобщил какво всъщност прави министерството, а ако управлението на програмата бъде извадено от него, става неясно кой тогава ще е принципал на програмата. А и забавянето ще стане гигантско, ако ще се одобрява нова администрация. Дори в МОН да бъдат спасени европари от междинните плащания по тези проекти обаче, които са от социалните фондове на ЕС, и те бъдат пренасочени за покриване на загубите от регионалния фонд в частта за наука, те няма как да стигнат за компенсиране на рисковите 100 млн. лв.
В същото време наблюдаващият комитет на ОПНОИР в плана за 2017 г. предвижда МОН да отвори нови 4 процедури по темата "Образование и учене през целия живот", в които бенефициент отново може да е самото МОН. Това би повторило недопустимия вариант МОН, което управлява парите, да бъде и техен получател. Другият вариант е управляващият орган наистина да бъде обособен в отделна от министерството агенция, но дали това е решено вече, остава неясно.  

 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"