Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

17 Декември 2017 | Неделя
 
вход регистрирай се

На първа страница

С по-малко лекари ще са спешните отделения в болниците

МЗ пренаписа стандарта по "Спешна медицина", след като ВАС го отмени

Аида Паникян

3. Август 2017 , брой: 150   289   0Лекарите със специалност спешна медицина или анестезиология и интензивно лечение в спешните отделения на многопрофилни болници от второ ниво намаляват от 3 на 2, а от трето ниво - от 6 на 4. Това е предвидено в обновения стандарт по спешна медицина. ДУМА припомня в началото на март т.г. 5-членен състав на ВАС отмени стандарта в частта му за болниците, а в момента МЗ променя точно нея. Намаляването на тези специалисти няма да доведе до влошаване на качеството на оказваната спешна помощ, тъй като при необходимост, може да бъдат повикани специалисти от отделенията на болницата, пише в мотивите към стандарта.
В момента в страната функционират 42 Спешни отделения към болници. Съгласно Националната здравна карта обаче за покриване на потребностите на населението са необходими 38 Спешни отделения, от които 25 с II ниво на компетентност и 13 от III ниво на компетентност.
Обновеният стандарт предвижда да бъдат намалени и постовете и леглата за спешна терапия от 8 на 6 за болници второ и от 12 на 10 за трето ниво на компетентност. От 6 на 3 и от 8 на 5 ще бъдат намалени леглата в зоната за наблюдение. Новият стандарт предвижда да бъдат намалени и леглата в шокова зала.
В изготвения проект се предвижда да отпадне и изискването за минимална площ в помещенията на Спешните отделения. В отменения беше 700 кв. м. Според МЗ това ще даде възможност на болниците да разкрият структури за оказване на спешна помощ спрямо материално-техническите и финансовите си възможности. От МЗ уверяват, че това също няма нито да влоши качеството на оказаната помощ, нито ограничава достъпа на хората до спешна помощ.
Въведен е и медицински триаж (процес на разпределение, сортировка на пациентите чрез определяне на медицински приоритет в зависимост от степента на спешност и необходимите на пациента диагностики). Според триажа критичен спешен пациент с код червено-А1 е с животозастрашаващи признаци, поради което е с висока вероятност от летален изход, ако не се предприемат незабавни мерки. Нестабилен или потенциално нестабилен спешен пациент с код жълто-В2 е с подозиран риск и потенциална опасност за живота. Стабилен спешен пациент с код зелено-С3 е с минимална спешност и няма риск от тежки усложнения.
Описани са основните изисквания, на които следва да отговарят транспортните средства за извозване на съответните по тежест пациенти, както и необходимата екипировка и медицинска апаратура в линейките. Подробно са описани елементите на диагностично-лечебния процес в  специалността спешна медицина.
Болниците са задължени да осигуряват непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност, включително и спешна помощ, ако са регистрирани за това.

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"