Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

17 Декември 2017 | Неделя
 
вход регистрирай се

България

КНСБ настоява за 20% увеличение на заплатите в здравеопазването

За догодина са необходими допълнителни 20,5 млн. лв. в бюджета на МЗ

Аида Паникян

8. Август 2017 , брой: 153   224   0Да бъдат увеличени средствата за делегирани от държавата дейности в здравеопазването с 20%, настояват от КНСБ и Федерацията на синдикатите в сектора. За това са необходими 20,1 млн. лв. Причина за искането на синдикатите е, че увеличението на минималната заплата води до доближаване на възнагражденията на ниско квалифицирания персонал до възнагражденията на медицинските професионалисти по здравни грижи.
Ниските възнаграждения правят непривлекателни тези работни места за младите хора и малкото новозавършили предпочитат да напускат професията или да търсят професионалната си реализация извън страната, коментират от ФСЗ. Оттам обясняват, че не се спазват нормите за броя на деца в детските ясли и има свръх натовареност на групите. Затова синдикатите смятат, че е необходимо да бъде изменена действащата нормативна уредба в детското и училищното здравеопазване. Необходимо е и да бъдат изработени национални стандарти за ранно детско развитие и стандарти за здравни грижи в детските ясли и образователните институции.
От КНСБ и ФСЗ настояват и за увеличение с 20,5 млн. лв. на бюджета на МЗ. Парите ще са необходими за повишаване на възнагражденията на работещите в центровете за Спешна помощ, центровете за трансфузионна хематология, лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ, Домовете за медико-социални грижи, в които се осъществява медицинско наблюдение и специфични грижи за деца, РЗИ.
ДУМА припомня, че минимум 1000 лв. трябва да е заплатата на началник на клиника или директор, според Колективния трудов договор от 2016 г. в частта за заетите в здравни и лечебни заведения (бюджетни организации), финансирани от МЗ, училищното и детското здравеопазване и в здравните кабинети на институциите за деца и за възрастни хора. Заплатата на началник отделение или ръководител на болнична аптека трябва да е поне 910 лв., на лекар с 1 специалност - поне 850 лв., 780 лв. за главна сестра, за старша сестра (акушерка, лаборант, рехабилитатор, зъботехник и др.) - поне 720 лв. Началните заплати на медицински професионалисти по здравни грижи трябва да са поне 700 лв.

 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"