Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

24 Февруари 2018 | Събота
 
вход регистрирай се

Икономика

Прехвърлят енергийната борса към БФБ-София

Дума

10. Август 2017 , брой: 155   265   0Правителството даде съгласие Българския енергиен холдинг (БЕХ) да извърши продажба на 100% от акциите на "Българската независима енергийна борса" ЕАД на "Българската фондова борса - София" АД. Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне при начална цена на активите, определена от лицензиран оценител.
Във връзка с дело на Европейската комисия бяха приети правно обвързващи ангажименти, с които бе прекратено производството. Те предвиждат "БЕХ" ЕАД да отдели "Българската независима енергийна борса" ЕАД от структурата си, като прехвърли собствеността върху притежаваните акции от капитала на това дружество на Министерството на финансите.
Европейската комисия удължи крайния срок за прехвърляне акциите на енергийната борса до края на месец октомври 2017 г. След направено запитване от страна на БЕХ ЕАД, от ЕК бе изпратено становище, според което "Българската фондова борса - София" АД би била по-подходящ вариант за купувач на "Българската независима енергийна борса" ЕАД.
Предложената сделка не представлява приватизация по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, тъй като потенциалният купувач е дружество с над 50 на сто държавно участие. Правата на държавата в него се упражняват от министъра на финансите.

 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"