Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

24 Февруари 2018 | Събота
 
вход регистрирай се

Икономика

Животновъдите ще получат над 7,5 млн. лв. държавна помощ

Дума

11. Август 2017 , брой: 156   146   0Животновъдите ще получат държавна помощ "de minimis" в размер на 7 578 000 лева, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие". Минималната помощ "de minimis" се предоставя на регистрирани по Наредба 3 от 1999 г. стопани, които отглеждат млечни и месодайни крави, биволици, овце-майки и кози-майки. Земеделските стопани, отглеждащи над 10 броя млечни крави или биволици, ще получат по 7 лв. за животно, а тези, които отглеждат над 5 броя месодайни крави - по 7 лв. за животно. Стопаните с над 50 броя овце-майки или кози-майки ще получат по 3,73 лв. за животно.
На подпомагане по "de minimis" подлежат земеделски стопани, които са заявили едри и дребни преживни животни по схемите на директните плащания за Кампания 2017. ДФ "Земеделие" ще подготви указания за предоставяне на финансовата подкрепа. Индивидуалният таван за подпомагане по "de minimis" за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро за период от три бюджетни години от 2015 до 2017 г., съобщиха още от ДФ "Земеделие".

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"