Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

20 Февруари 2018 | Вторник
 
вход регистрирай се

Европарламент

Пирински: Приоритет на социалните предприятия!

Дума

30. Август 2017   621   0
Снимка


На заседанието си Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент разгледа доклад за осъществяването на Европейската стратегия за изпълнение на  Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. В своето изказване евродепутатът социалист Георги Пирински подчерта необходимостта ясно да се открои определеното изоставане в изпълнението на съответните ангажименти на ЕС и на държавите членки, което проличава в доклада относно напредъка в изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г., представен от Европейската комисия през февруари 2017 г.
В тази връзка Пирински изтъкна необходимостта от конкретни действия в две приоритетни направления:
* Да се насърчава развитието на социални предприятия за осигуряване на достойни работни места за хората с различни видове увреждания. Пирински изтъкна ценния опит на България в това отношение, където различните видове кооперации  на хора с увреждания имат многогодишна традиция в  приобщаването им към производителен и ценен за обществото труд;
* Значително да се увеличават публичните инвестиции, вместо все повече да се разчита на различни финансови инструменти, с цел реално да се гарантира равностоен достъп на хората с увреждания до всички сфери на физическата и на виртуалната среда.
В заключение Георги Пирински изтъкна необходимостта Европейската комисия да бъде далеч по-активна и настоятелна за приемане на решения както на европейско, така и на национално равнище за пълноценна социална интеграция на хората с увреждания.

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"