Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

20 Март 2018 | Вторник
 
вход регистрирай се

Икономика

Клиенти се оплакват, че ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про" отказват смяна на статута им

Дума

14. Септември 2017 , брой: 180   173   0Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предупреди електроснабдителните дружества на ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про", че нямат право да изискват от клиентите си, желаещи да променят статута си от битови на небитови или обратното, да променят предназначението на обектите, които се захранват с ток.
    "Водещ критерий за разделението между битов и небитов клиент са нуждите, за които се ползва електрическата енергия в обекта, а не неговото предназначение", обявиха от КЕВР. Поводът е получаваните във ведомството многобройни жалби на клиенти, собственици и/или ползватели на обекти с нежилищно предназначение по смисъла на Закона за устройството на територията (ЗУТ), че електроснабдителните дружества отказват да ги превърнат в битови клиенти, докато не променят статута на самите обекти по ЗУТ.
КЕВР е изпратила писма до трите дружества, в които пише, че направеното в Закона за енергетиката разделение на два вида клиенти е в зависимост от различните нужди, които те ще задоволяват със закупената електрическа енергия, а не на плоскостта на предназначението на обектите, където ще я потребяват.

 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"