Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

20 Март 2018 | Вторник
 
вход регистрирай се

Икономика

Въвеждат нови изисквания за доставчиците на горива за транспорт

Дума

14. Септември 2017 , брой: 180   174   0Кабинетът прие вчера Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта. Чрез новата методика за доставчиците на горива ще се оценяват точно емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл на горивата, които доставят, с оглед изпълнение на задължението им да намалят най-малко с 6% интензитета на доставените горива и енергия в сравнение с 2010 г.
Докладването ще се извършва по електронен път, в електронен формуляр на български език с интерактивни менюта, качен на интернет страницата на Министерство на околната среда. При попълването на данните за произход, търговското наименование и обемите на доставените горива автоматично ще се изчислява енергийното съдържание и ще се определя интензитетът на емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл на отделните обеми горива.
Предвидено е облекчение за малките и средните предприятия. За произход на горивата и място на закупуване те ще докладват само „от ЕС“ или „извън ЕС“.

 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"