Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

20 Март 2018 | Вторник
 
вход регистрирай се

Икономика

КФН вдига драстично таксите си

По-високи заплати, нови автомобили, техника и компютри искат от ръководството на регулаторния орган

Дума

14. Септември 2017 , брой: 180   222   0Комисията за финансов надзор (КФН) предлага драстично повишаване на таксите, които събира от поднадзорните й лица - пенсионни дружества, борсови посредници, застрахователи и други. Това предлага новото ръководство на органа в промени, публикувани за обществено обсъждане. С новите такси се цели КФН да постигне бюджетна независимост, освен това обаче се изтъква необходимостта от увеличаване на заплатите и обезпечаване на комисията с автомобилен парк, техника и компютри, става ясно от мотивите. С промяна на Закона за КФН се предлага и въвеждането на бонуси за постигнати резултати.
Досега председателят на КФН получаваше основно месечно възнаграждение в размер до 90% от заплатата на председателя на Народното събрание. Занапред председателят на КФН и останалите членове на комисията искат да получават възнаграждение не по-ниско от средното възнаграждение на членовете на управителните органи в инвестиционните посредници, управляващите дружества, застрахователите, презастрахователите и пенсионноосигурителните дружества, определено на базата на последната отчетна година.
Приемането на промяната в Закона за КФН ще доведе до поскъпване на услугите, които гражданите заплащат при управление на пенсионноосигурителните си сметки, сключването на застраховки, участие в борсови операции и други, става ясно от частичната предварителна оценка за въздействието.
Ако поправките в ЗКФН бъдат приети, таксите за издаване на лицензи и разрешения по Закона за пазарите на финансови инструменти ще скочат от 26 000 лв. на 50 000 лв.
За издаване на лиценз и разрешение за извършване на дейност по Кодекса на застраховането досега е събирана такса - от застраховател, включително негов клон - 45 000 лв. и 3000 лв. за всеки вид застраховка, като се предлага таксата да се увеличи на 135 000 лв. и 10 000 лв. за всеки клас застраховка.
Предвижда се такса от 180 000 лв. за лиценз на презастраховател, включително за клон на презастраховател от трета държава, като допълнително се начисляват по 30 000 лв. за всяка отделна дейност. Таксата за пенсионен лиценз става 75 000 лв. За разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване КФН иска 35 000 лв.
 Намерението за вдигането на таксите, обявено още през октомври миналата година, малко след встъпването в длъжност на новия шеф на комисията Карина Караиванова.
Според нея отказът да се приемат новите такси ще доведе до риск от разклащане на доверието на участниците във финансовите пазари в страната, както и на чуждите инвеститори, неефективен надзор на финансовите пазари в резултат на използване на остарял хардуер и софтуер. Недостатъчна материална база за извършване на дистанционни проверки и такива на място, както и недостатъчно квалифициран персонал на КФН са още сред мотивите на Карина Караиванова.
 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"