Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

24 Април 2018 | Вторник
 
вход регистрирай се

България

С 60% повече работят по морето без договор

Аида Паникян

14. Септември 2017 , брой: 180   282   0Случаите на работа по морето без сключен писмен трудов договор са с почти 60% повече от 2016 г. Това са установили при проверки инспекторите по труда, съобщават от ГИТ. През това лято проверките са с около 23% повече от миналото и по време на тях е установено, че и нарушенията, свързани със заплащането на труда и с разпределението на работното време, са с около 40% повече от летния сезон на 2016 г. 360 от нарушенията са свързани със заплащането на труда. Наблюденията на инспекторите показват, че продължава затвърдилата се през последните години тенденция след прекратяване на трудовото правоотношение да се подават сигнали за неизплатена част от възнаграждението, която обикновено е договорена устно. Затова от ГИТ напомнят, че и пред контролните органи на агенцията, и пред съда работниците и служителите могат да претендират за неизплатени възнаграждения само по писмените трудови договори.
Причина за нарушенията, свързани с нерегламентираното полагане на извънреден труд, неспазването на изискванията за седмична и междудневна почивка, липса на документи на обектите, от които да е видно кой работник кога се явил на работа и кога трябва да приключи работният му ден, инспекторите обясняват с недостатъчната работна ръка. 
По време на кампанията са съставени 529 акта за установяване на административни нарушения, свързани с трудовите правоотношения, и още 150 за нарушения на разпоредбите, регламентиращи осигуряването на безопасност и здраве при работа. Санкциите по Кодекса на труда варират между 1500 лв. и 15 000 лв., като могат да достигнат и до 20 000 лв. при възпрепятстване на контролните органи от страна на работодателя.

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"