Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

25 Септември 2018 | Вторник
 
вход регистрирай се

На първа страница

Интервю

Димитър Димитров:

Дискусията за бюджет 2018 г. започна отдавна

Проектът на БСП по основния закон на страната се прави от легитимните структури на партията, категоричен е експертът

Павлета Давидова

23. Октомври 2017 , брой: 207   575   0
Снимка

Снимка Емилия Костадинова

Димитър Димитров е ръководител на направление "Публични политики и анализи" на "Позитано" 20. Роден е на 16 януари 1951 г. в Бургас. През 1977 г. завършва висш инженерно-строителен институт, а през 1987-1989 г. Следва политология в Академията за обществени науки в Москва. Бил е заместник-кмет на община Стара Загора. От 1994 г. до 2005 г. е народен представител в 37-то, 38-то и 39-то Народно събрание, член на Комисията по труда и социалната политика и на Комисията по местно самоуправление и регионално развитие. През септември 2005 г. става заместник-министър на труда и социалната политика от квотата на БСП.

"Позицията ни се разработва задълбочено и се предлага за обсъждане на обществото"

- Г-н Димитров, предстои конгрес, на който БСП ще обсъди и алтернативната си визия за държавния бюджет. За да се стигне до неговото насрочване, се мина през пленум, на който се чуха обвинения, че БСП е прехвърлила на външни хора да подготвят варианти и предложения. Кой всъщност прави алтернативния бюджет на БСП?
- Алтернативният бюджет на БСП се прави от легитимните структури на Българската социалистическа партия. Това не става извън партията, още по-малко в кантори или офиси. Структурите, които са пряко ангажирани в подготовката на позиция на БСП и на вижданията за алтернативите за бюджет 2018 г., са помощните органи на Националния съвет на партията. Това са 14-те секторни съвета на НС на БСП, които са профилирани в отделните сфери - финанси и икономика, образование и наука, здравеопазване, социална политика, местна власт, култура, транспорт, сигурност и т.н. Заедно с членове на тези 14 съвета работят и експерти от направление "Публични политики и анализи" към НС на  БСП.
Темата "Бюджет" и работата по нея не е нова за структурите на БСП. Всяка година съветите на Националния съвет, заедно с експертите, подготвят критичен анализ на бюджета на правителството и алтернативни предложения по него, които се предлагат за обсъждане в Народното събрание чрез нашата парламентарна група. Новото тази година е, че още преди да бъде публикуван проектобюджетът на правителството, БСП се ангажира с широко обсъждане и разработка на своите приоритети и алтернативни политики за бюджет 2018 г. Правим го в отговор на развиващите се остри кризисни процеси, изискващи много по-различна дефиниция на основните приоритети и политики, определящи съдържанието на Бюджет 2018. Тук ще спомена нарастващите бедност и неравенства, продължаващата години наред демографска криза - само за последните 2 години броят на новородените деца е намалял с повече от 2500, броят на населението на страната - с почти 100 хил. души. Задълбочават се негативните тенденции в образованието и здравеопазването. Тревожни са нарастващите регионални различия - с изключение на няколко големи града навсякъде виждаме висока безработица, големи разлики в доходите и в стандарта на живот, обезлюдяване. Затова твърдим, че в бюджета, който правителството предлага през последните няколко години, няма ефективни политики и мерки - той не води до решаване на нито един от тези проблеми.
- Това ли ще са акцентите, върху които БСП смята да се концентрира?
- Да, това са част от акцентите и вижданията, които са приоритетни за БСП.
- На последния пленум се откроиха две различни позиции: едните обвиниха ръководството, че делегира подготовката на външни лица, а другите се възмутиха, че няма да има време за дискусии, освен с членовете на БСП и с експерти извън партията. Вече казахте, че проектобюджетът се изготвя в БСП, но знаем, че паралелно се провеждат и тематични дискусии с лекари, учители и др. Може би истината е някъде по средата?
- Както ви казах, структурите и експертите, които се занимават с разработването и оформянето на алтернативните приоритети и политики за бюджет 2018 г. са в рамките на НС на БСП.
Що се отнася дискусията, тя започна още в началото на октомври. Тази седмица съветите на НС на БСП фактически финализират регионалните и национални обсъждания на основните политики и параметри на бюджета за 2018 г. с различните общности и групи, със специалисти и експерти.
Дискусията по бюджета не започна с решението на НС за насрочване на конгреса и определянето на дневния му ред, тази дискусия започна много по-рано.
- Достатъчно ли бе времето?
- Времето никога не е достатъчно, още повече, когато се отнася за толкова сложна материя, каквато е бюджетът на страната. Но това не изключва концентрацията и усилията на социалистическата партия да подготви и обсъди своите алтернативни цели и приоритетни политики, своите виждания и позиции за решаване на тежките кризисни проблеми, пред които са изправени хората. Това е важно и за подготовката на най-политическата дискусия в парламента, тази за бюджета.
- Чисто процедурно какво предстои до 28 октомври и до изготвянето на окончателния вариант?
- На последното заседание на НС на БСП беше избрана Комисия за подготовка на политическия документ "Бюджет 2018 - икономика, доходи, сигурност". В нея влизат почти 40 души. На 21 т.м. тя проведе заседание, в което обсъди примерния вариант на конгресния документ. Проведе се и заседание на Изпълнителното бюро, което също обсъди материалите за конгреса. Заключителната дискусия ще е в рамките на заседанието на 49-я конгрес на 28 октомври.
- Един от мотивите БСП да свика този конгрес преди представянето на проекта за бюджет от страна на управляващите е превантивното действие. Смятате ли, че ще бъдат чути предложенията ви?
- Дискусията по бюджета е най-политическата дискусия в рамките на Народното събрание. Не помня през годините при управление на ГЕРБ предложения и мотиви на опозицията, на социалистическата партия, да са били приети. Ако има такива, то те са били изключения. Не само че идеите на опозицията се отхвърлят, но много често те дори не се обсъждат задълбочено и аргументирано. Видяхме подобен подход и през този парламентарен сезон с отхвърлянето на всички предложени от БСП законопроекти. Дори и тези, които не изискват допълнителни финансови средства, бяха отхвърлени с лека ръка, просто защото се предлагат от опозицията. Типичен пример е законопроектът на нашата парламентарна група за жестомимичния език. Той не беше подкрепен, въпреки необходимостта и настояването на общността.
И сега не очаквам да бъдат чути и подкрепени аргументите и предложенията на БСП. Според мен обаче е добре, че тази позиция задълбочено се разработва и се предлага за обсъждане на обществото. Не помня в последните години това да е правено от друга политическа сила. За нас е важна подкрепата на хората.
- Нормално е всеки сектор да иска повече за себе си... Ще се намери ли балансът между различните сфери, които се нуждаят от подпомагане, факт е, че пари не достигат навсякъде?
- Подходът, който смятаме да приложим, не е някакво вътрешно преразпределение на ресурс от една сфера в друга. В много от секторите има натрупани редица конфликтни, кризисни проблеми, които изискват и ресурсно обезпечаване. Опитваме се да  търсим решение чрез приоритизиране, чрез стимулиране на икономически растеж и реални, неподценени умишлено, показатели на бюджета за 2018 г.
- Параметрите на алтернативния бюджет все още не са окончателно ясни, но има тези, които БСП застъпва от предишни проекти и досега - хората с увреждания, увеличаването на майчинските, размерът на пенсиите. Социалистите често призовават за повече средства и за образование, и за наука, и за вътрешна сигурност. Това ли ще са някои от предложенията, които ще видим отново?
- Да, в социалната сфера залагаме мерки, насочени към подкрепа на децата и семействата. Имаме предложения, насочени към хората с ниски доходи за намаляване на бедността и неравенствата, към хората с увреждания, за тези в по-напреднала възраст. Залагаме специфични мерки за сферата на образованието, здравеопазването, търсим намаляване на териториалните диспропорции.
До момента управляващите ни облъчват с избрани параметри на бъдещия бюджет за 2018 г., без никой извън тях да е наясно със законопроекта. Може би ще се опитат да търсят някакви малки стъпки в социалната сфера. Но тъй като почти всички социални параметри на бюджетите на ГЕРБ в последните 8 години бяха замразени, малките изменения за 2018 г. не могат да компенсират натрупаните различия през всичките тези години. Давам ви пример: минималното обезщетение за безработица е в рамките на 7,20 на ден. Размер, който не е променян през последните 8 години и който е определен при минимална работна заплата от 240 лв. Същевременно от изявленията на управляващите виждам, че обявените малки стъпки в някои от социалните параметри са съпроводени с ограничаване или орязване на други социални права.
- В появилия се преди дни проектобюджет за ДОО на управляващите се предвижда малък ръст на минималното обезщетение за безработица, но пък има лимит на сумата, която може да се получи за ден...
- Твърдят, че тази мярка е насочена към хора, които са работили в чужбина, заради големите различия в размера на заплащането. Но критерият, ако говорим специално за социалната сфера, е какъв ще е относителният дял от БВП на тези средства. Виждам някои предварителни данни, че е възможно тези средства да бъдат намалени. За 2017 г. относителният дял на средствата, насочени към цялата социална сфера, бе около 13,3% от БВП. Разбирам, че е възможно тези средства за 2018 г. да намалеят под 13%. Това е един сериозен измерител дали тази сфера е приоритет за правителството.
- За да се направи един коректен бюджет и БСП, и управляващите трябва да имат ясна представа с какви средства разполага държавата. Ясно ли е реалното финансово положение на България?
- Разбира се, в ръцете на управляващите има многобройна специализирана администрация, огромна информационна банка, до която експертите на "Позитано" невинаги имат достъп. Но нашите разчети показват, че почти всяка година приходната част на бюджета е подценена, което създава възможност за разпределяне на средства зад гърба на законодателния орган, много често - по политически принцип. Така че очаквам, че и за тази година ще се подготви занижен вариант на бюджета, за да има възможности за реализация на допълнително безотчетно харчене по преценка на правителството.

 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"