Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

13 Декември 2017 | Сряда
 
вход регистрирай се

На първа страница

Бюджетът на БСП залага над 2 млрд. лв. повече приходи от този на МФ

В проектобюджета на министерството БВП е подценен поне с 1,1 млрд. лв., а данъчните приходи с приблизително с 1,8 мрлд. лв., заяви експертът Пламен Милев

Дума

25. Октомври 2017 , брой: 209   505   2"Разликата между алтернативния бюджет на БСП спрямо този на Министерството на финансите (МФ) е, че както всяка година и тази министерството умишлено подценява както БВП, така и прогнозните приходи с цел при изпълнението на бюджета да се покаже "свръхсъбираемост" и излишък. Това го наблюдаваме през последните няколко години - по време на бюджетната процедура се представя по-нисък БВП и по-ниски прогнозни приходи, още през пролетта в актуализацията на средносрочната бюджетна прогноза БВП се коригира и съответно като с магическа пръчка нарастват и приходите". Това заяви вчера пред ДУМА докторът по икономика, който е част от екипа, изготвил алтернативния бюджет на БСП, Пламен Милев.
 За това, по неговите думи, в края на годината има натрупани излишъци. И ако за одобрението на разходната част на бюджета правителството трябва да получи санкция от Народното събрание, то излишъкът се харчи с решение на Министерския съвет, коментира експертът. "За това и тази година в проектобюджета за 2018 г. смятаме, че БВП е подценен поне с 1,1 млрд. лв., а данъчните приходи с приблизително с 1,8 мрлд. лв. дори и спрямо подценения вече БВП. Или общо приходите са подценени приблизително с 2,2 млрд. лв.", заяви той. Според Милев тук следва да се обърне специално внимание на събираемостта при косвените налози, която въпреки повишеното потребление не се движи със същия темп. "Така например акцизните ставки за последните 10 г. са нараснали средно с 12-30%, а приходите от акцизи падат от 6% от БВП през 2008, 2009 г. на 4,9% в проектобюджета за 2018 г. Аналогично при приходите от ДДС съотношението от 10,2% от БВП през 2008 г. пада на 9,2% от БВП в проектобюджета за 2018 г.", коментира той.
"Нашата увереност по отношение повишената събираемост на приходите идва и от факта, че през лятото на тази година по предложение на МФ бяха извършени промени в чл.19 от ДОПК в ущърб правата на данъкоплатеца. Тогава министър Горанов заяви пред парламентарната комисия по бюджет и финанси, че с тези промени допълнително ще "свие" сивия сектор и "чувствително ще се увеличат приходите в бюджета". Ние вярваме, че министърът не е излъгал комисията и именно на тази база направихме нашия разчет по приходите, които през 2018 г. очакваме да възлязат на 40 млрд. и 997,76 млн. лв. при БВП - 106 млрд. и 765 млн. лв., или с 2 млрд. и 774 млн. лв. повече от заложените в проектобюджета на МФ. Оставаме с впечатление, че екипът, изготвял бюджета, изглежда не вярва на финансовия министър или поне не го следи какво говори. Вследствие на това нашият разчет е за по-големи разходи в размер на 3 млрд. и 80 млн. лв.", коментира Милев.
От БСП отчитат и отрицателния бюджетен ефект от намаляването на данъците с 50 лв. на над 90% от работещите българи, но и положителният бюджетен ефект от въвеждането на прогресивна скала за облагане доходите от дивиденти, аналогична на подоходната, т.е. със ставки 10, 15 и 20%.
По-рано вчера заместник финансовият министър Кирил Ананиев заяви пред Нова телевизия, че премахването на плоския данък и въвеждането на прогресивния данък в този вид, в който беше представен от БСП, води до намаляването на приходите в бюджета с 1 млрд. и 133 млн. лв. "Що се отнася до бюджетния дефицит, въпреки "дупката" от въвеждането на необлагаем минимум, и разчетените от нас 3 млрд. 50 млн. лв. в повече разходи, очакваме той да възлезе на 1,4% от БВП", заяви Милев.
По въпроса за данъка върху дивидента експертът каза, че БСП дава тема за размисъл на МФ. "Питаме какво се случва с тези приблизително 20 млрд. лв., които остават в търговските дружества след облагането им с корпоративен данък? Съдейки по ръста на инвестициите, май не отиват за реинвестиране, както е заложено в мотивите за намаляване на ставката на този налог преди повече от 10 г. Съдейки и по размера на приходите от този налог през последните няколко години, изглежда една голяма част стоят в балансите на търговските дружества като неразпределена печалба и следователно необложени. В същата посока се оказа, че разсъждава и министър Владислав Горанов при последното му изслушване в Комисията за наблюдение над приходните агенции и борбата с контрабандата при 44-то НС. Да не се окаже само, че касите са празни, а приходите в перо "Дивидент" - несъбрани, тук стискаме палци на екипа на министър Горанов", коментира Милев.
 

 

НИЩО ЛИЧНО, НО НЕ И БЕЗРАЗЛИЧНО:

НИЩО ЛИЧНО, НО НЕ И БЕЗРАЗЛИЧНО, КЪМ ПОРЕДНОТО ДРЪН_ДРЪН ЯРИНА, НА ПОРЕДНИЯ ПОКУПКО_ПРОДАЖЕН, ПЕНКЕЛЕР ЕКСПЕРТ - НПО_КОМАТАР

(Или отново за един НЕ_НАУЧЕН, ГРАЖДАНСКИ УРОК: "Бългаски Народе, ... ако не искаш да бъдеш наковалня, бъди чук - чети, анализирай, осмисляй, псувай и гласувай с главата си):

ИМА ТАКАВА (анти_българска - фашингтонско_германски протекторат; анти_народна - опазарено и опозорено, либерално капиталистическо ... оцеляване на милионите, обикновени, росто_смрътни граждани на Тази, анти_славянска, анти_православна, русофобска ...) ДЪРЖАВО_ПОДОБНА, ЧАСТНА - ПЛУТОКРАТСКО_ПАРТОКРАТСКА, КОРПОРАЦИЯ - "БЪЛГАРИЯ" .

*** ФАКТОЛОГИЯ НА ЗАГОВОРА НА ВЛАСТТА И КАПИТАЛА СРЕЩУ ТРУДОВИТЕ ХОРА НА БЪЛГАРИЯ:

- 1): • «Костадин Чакъров: «Илия Павлов ми казваше, че купува всеки министерски цървул, който му трябва…» ???

(01.02.2015; http://www.blitz.bg/news/article/316834): «България е купена отдавна, и то много евтино - от банки, тайни общества, разузнавателни централи, от различни фондации и т.н.» ???

- 2): • Проф. Иван Ангелов,член-кор. на БАН: «...Заговорът на властта и капитала срещу трудовите хора в България. ...През последните 27 години няколко десетки милиарда лева са трансформирани от заплати в печалби

(в. «Дума» - 10.12. 2016; http://www.duma.bg/node/13756)» ???

- 3): • «Близо 2,5 млн. българи живеят в бедност и материални лишения (25.04.2017; http://www.dotbg.bg/article/6189932; Автор: 24 часа)»: - 34,2% от българите, или 2,468 млн. души не могат да си плащат редовно сметките и изпитват материални лишения. Това показват данни на европейската статистическа служба "Евростат".

… При младите българи до 17 години, процентът на изпадналите в материални лишения е 40%, а при работещите от 18 до 64 години - около 30 %» ???

- 4): • = Проф. д-р Иван Иванов: „ ... Известно е от икономическата теория, че е нормално производителността на труда да изпреварва ръста на заплатите с около 1-2 пункта. При нас обаче не е така - Производителноста на труда в България на човек от населението е 48 на сто от този в ЕС. В същото време средните доходи в страната са 23-25 на сто от средноевропейските. Изразена в проценти разликата между двата показателя е 192 на сто.
... Това показва, че през годините на прехода наемният труд е бил жестоко ограбен от национално (Й.В., – БЕЗ) отговорния български капитал. ... Къде са отишли недоплатените пари на наемния труд? Естествено в джоба на българските капиталисти. ... Как иначе бихме могли да си обясним увеличението на милионерите в България!

... Управляващите казват: НЯМА ПАРИ за УВЕЛИЧЕНИЕ на ПЕНСИИТЕ. Как ще има, КАТО СТЕ ПОЗВОЛИЛИ (по корупционни причини) на КАПИТАЛА ДА ГИ ПРИСВОИ. ... Сега някои ДЕМОКРАТИ СЕ БИЯТ В ГЪРДИТЕ, колко много са допринесли за демокрацията, но не виждат КОЛКО МНОГО СА СПОМОГНАЛИ ЗА ОГРАБВАНЕТО НА НАРОДА само от несправедливото разпределение на добавената стойност (вметките в скоби и шрифта мой – Й.В.).

... Карл Маркс беше писал, цитирам по памет, че при ръст на печалбата 300 на сто, капиталът продава майка си и баща си, ... по тази причина призивът на чл.- кор. проф. дин Иван Ангелов да се водят само преговори с капитала не е достатъчно. Той (капитала) разбира само от обединената сила на наемния труд. Всички отстъпки, които са направени в световната практика, са в резултат на жестоки борби. Това се отнася и за българския капитал

(в. „Дума“; 10. 08.2017 , брой: 155 ; http://www.duma.bg/node/150645)“.

- 5): • „По-малко от 30% от работещите българи получават средната за страната или по-висока заплата, а повече от 1/3 от заетите, т.с. около 400 хил. души, са работещи бедни. Това обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров, … Рентабилността и производителността на труда изпреварват ръста на доходите на хората и от всеки 1 лев допълнителна производителност едва 20-24 ст. отиват към средната заплата, а над три четвърти към бизнеса“

(в. „Дума“; 12. Юли 2017 ; брой: 134; http://www.duma.bg/node/149066) ???

- 6): • «5249 предприятия са бавили възнаграждения и обезщетения на работниците от 2012 г. до момента. Сумата на забавените заплати през годините възлиза на 322 млн. лв. Това сочи докладът на ИА «Главна инспекция по труда» (в. „Дума“; 11.05.2017, брой: 90; http://www.duma.bg/node/145493)???

- 7): • «Брутният външен дълг на България към 28 февруари достигна 34,231 млрд. евро - 70,3% от БВП, като нараства със 789 млн. евро - 2,4 на сто на годишна база...» ???

(в. «Дума»; 28. 04. 2017, брой: 82; http://www.duma.bg/node/144884);

- 8): • Проучване на международното сдружение на счетоводителите сочи, че Тази – «Не Народна, пишман Република БЪЛГАРИЯ" - се нарежда на осмо място по сива икономика в света през миналата година, след държави като Азербайджан, Нигерия, Украйна и Русия. ... «Сивата икономика у нас е в размер на 28 млрд. лева, или близо 30 на сто от БВП на страната ни («…показателите му не са се променяли в последните шест години»). ... Основните причини за резултатите са слабият контрол на корупцията, безработицата и неработещата администрация в България, смятат авторите на изследването

(в-к «Дума»;03. 07. 2017; брой: 127; http://www.duma.bg/node/148533)»???

- 9): • «Европейските проекти не само гълтат национален ресурс, но и влошават фискалната позиция на страната. НА ВСЕКИ ТРИ ЛЕВА, ОТ ЕВРО _ ПРОГРАМИТЕ (включително и за ГЕРБ, партийните "чешмички" – ГЕРБпартийно_политическото усиране, пардон - саниране) ДАВАМЕ ДВА

(в. „Дума“; 04. 04. 2016, брой: 77 ; http://www.duma.bg/node/121266)»???...

*** Тоест, в сметките на местните и привнесени милионерстващи и милиадерстващи, сульовци и пульовци - социални инсекти, «случайно» нарочени от власт папкащите техни държанки в законодателната и назначеници в изпълнителната и общинските власти за … лидери в (корупционно _ комисионерското) наддаване (от същите тези, НЕ_анонимни сульовци и пульовци - собстевеници на мимикриращо наречения - «анонимен капитал») за арогантното, много_милиардно, ежегодно присвояване (без_възвратно, его_центрично поглъщане на общонародната, отрудена пара, солидаризирана в държавния – НОИ, НЗОК, «Мазните» министерства, и общинските бюджети) през спечелването на (ха, ха, ха – хич не ми е смешно) на «ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ» (т.с., „невидимата“, и в този процес истина е, че става въпрос за реален, пладнешики обир – а-ла, «куче влачи, диря няма») ???

- 10): • Проф. Иван Ангелов,член-кор. на БАН: «Срещу лъжата има само едно средство – разобличение.

... Досега, у нас грижливо се премълчаваше истината от Българския народ (противоконституционно, по възможно най-деспотично _ тоталитарния, командно _ административен начин, проснат под евро_атлантическите копита на фашингтонци - «НАТО» и германистанци «ЕС» ; вметнатото в скоби – мое, Й.В.). … Криеше се, че по количествено измеримите - ползи и загуби («дал / взел»; Й.В.), изравняването между тях се очаква към 2040-2050 г.

~ ТОЕСТ. «България, най-бедният член на ЕС, ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА да е нетен платец (ДОНОР) в общността. ... Трябва ли да мълчим за всичко това??? *** Учените от Института за икономически изследвания на БАН смятат, че нашият народ трябва да знае тази истина, за да се вземат мерки за намаляване на огромната цена, която плащаме »

(в. „Дума“, 23. 06. 2017 , брой: 121 ; http://www.duma.bg/node/148001) ???

- 13): • - В почти девет милионната по население, Народна Република България, по «Индекса на човешкото развитие (на англ. Human Development Index - интегрален показател за отразяване на нивото на бедност, грамотност, образование, очакваната продължителност на живота и други показатели, на благосъстоянието и най-вече на детското благополучие в държавите членки на ООН) е:

• „1990г. е на — 26-то място в групата на държавите с висока степен на човешко развитие; в Първа група - Групата на индустриално развитите държави , от 193 те страни членки на ООН);

А само след някоя и друга про_либерално _капиталистическа година, индекса за човешко развитие на малко под 7,4 милионната по население , опазарена и опозорена НЕ_Народна, Частна, плутократско_партократска, държаво_подобна – «КОРПОРАЦИЯ БЪЛГАРИЯ» се срива:

• 1995 — България е на 65-то място и вече в групата на държавите със средна степен на развитие;

• 1997 — 69-то място;

• 1998 — 67-мо място;

- 14): • «Америка за България», вече няма да е «толкова тиха ...», публично декларира президента на «Америка за България» - Нанси Шилър, при откриването на първата по рода си среща на общността на организацията у нас, като с неприкрито _ келешко самочувствие, споделя основната предпоставка за своето (и това на неговите бг грант_държанки) превъзходство, спрямо «просто_смъртните“ граждани на Тази държава - Безнаказаност, за сметка на похарчените от фондацията няколко_милиона лева за (най-вероятно, … ефективното грант_капариране на «свободната» воля и професионална съвест на членовете на...) «Съюза на съдиите в България (каквото и да означава тази словесно, бранд_етикетираща опаковка на щастливо, милионерстващия и кандидат _ милионерстващия бг МАГИСТРАТЛЪК – вметнатото в скоби – мое, Й.В.)» ?!...

(в. «Дума»; 18.01.2017 , брой: 12; http://www.duma.bg/node/139321/) ???

*** PS:
- а) НПО коматарите - активни, но срещу пари и под чужда диктовка, 1192 медийни участия и анализи за година отчита знакова организация от гражданския сектор, друга тренира бъдещи лидери да станат продавачи на... «добро»;

(в. „Дума“; 31.08.2016, брой: 199 ; http://www.duma.bg/node/131016);

- б) «Яко плащане - 6,5 милиона долара за протестърите от «Америка за България»; ... Министърът на правосъдието Христо Иванов, Саша Безуханова, Кака Цона, Прокопиеви с най-големите суми

(виж по-подробно – 29.09. 2015; http://www.blitz.bg/news/article/364251)

- в) „... Предполагаме, че мнозина наши спортисти (учени, учители, военнослужещи от... строя; полицейски служители от... „улицата“, дребни и средни бизнесмени и прочие бг „редови“ граждани, - ... вметнатото в скоби мое – Й.В.) ... биха се навили да учат рибите в Русенски Лом да плуват срещу 800 000 лева? Въпроса е, че не са част от зелената мафия («За да останат хора в България» сезира ОЛАФ за далаверите на Тома Белев и компания» ; http://www.blitz.bg/news/article/396178)»;

- г) «... Зам.-председателят на ПП ГЕРБ г-н Цветан Цветанов (виж: https://www.24chasa.bg/novini/article/6194167) похвали «Америка за България»;

- 15): • Патологично_хронични клетво изменници (уж клетвено_преклонни защитници) на интересите на милионите обикновени, простосмъртни граждани на Тази България – Нейния Народ ???

*** ГРАЖДАНИНО НА ТАЗИ ДЪРЖАВА, ВИЖ (прочети, осмисли и … гласувай с главата си) НЕ_ЗАОБИКОЛИМОСТТА на КЛЕТВЕНОТО ОБРИЧАНЕ, в името на «ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА», постановено в Конституцията на Република България): «... Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и ВЪВ ВСИЧКИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ДА СЕ РЪКОВОДЯ ОТ ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА Заклех се...!»

(* «… Тази клетвата се полага:

- съгласно чл. 76 – от народните представители;

- съгласно чл. 96 - от Президента на Републиката;

- съгласно чл. 109 от членовете на Министерския съвет, во главе с Министър_председателя»).

... ВЪВ ВРЪЗКА С:

«Чл.1 (3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност НЕ може да си присвоява осъществяването на НАРОДНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ ...“ . И

«Чл. 5.

(1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.

(2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие (т.с., правните норми на Конституцията са от най-висок йерархично правен ред и функционират в националния правен мир НЕПОСРЕДСТВЕНО, така като и всяка една правна норма, постановена във всеки един от материалните закони; вметнатото в скоби – мое, Й.В.) …» ???

В "ГРАНИЧНАТА" ЗОНА НА ТЕМАТА:

ВМЕСТО МАМАТА (НЕЩО КАТО АВТО_ЦИТАТ):

= Алооо, Народеее, оти така Бе ???

... - Оти, за поредне път, безучастно позволяваш, на гейбериската, елитна шайка да те вкарва в ролята на публика от... "безобидни дебили", които, единственото, „правилно нещо“, което трябва да правт, е да ... аплодират (в случая, например) - Менда Стоянова (вж.: „Менда Стоянова: Бюджетът на БСП е смешен и популистки“; 25.10.2017 08:42; 24 часа онлайн; https://www.24chasa.bg/novini/article/6512964) - ваклата ГЕЙберистка - , пишман макро_икономистка ???

... - Чието, истинско, трудово битие - на СЧЕТОВОДИТЕЛ, в някогашното "огромно", общинско предприятие ... "Спортни имоти" - гр. Пловдив, "случайно" е прекъснато, в името на тези яко_печеливши дейности, в интерес на ... - заинтересованите плащащи???...

... - Местните и привнесени Сульовци и Пульовци, милионнерстващи и милиарддестващи гранд_спукуланти, за сметка на ежегодното присвояване от държавната хазна, на десетки милиариди лева, отрудена, общо народна пара ???...

... - Във всичките тези (28) години на настоящето, либерално _ капиталистическо - опазарено и опозорено, народо_национлно, ту_териториално житие-битие, жалонирано единствено от ... „целепоставената“ реализация на годишните, анти_народи, елитарно - плутокртско_партократски, корупционо_ лобистки, ПРО_МАФИОТО_ОЛИГАРХИСТИЧНИ БЮДЖЕТИ ???...

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"