Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

18 Октомври 2018 | Четвъртък
 
вход регистрирай се

България

Трайно безработните българи остават близо 110 000 души

Дума

15. Ноември 2017 , брой: 224   323   0И през третото тримесечие на 2017 г. броят на продължително безработните българи (от една или повече години) остават почти без промяна - 109 600 души, въпреки отчетената от НСИ трайна тенденция за увеличаване на заетостта. Тревожен е фактът, че делът на хората, които трайно нямат работа, е 54.7% от всички безработни лица през отчетния период. Коефициентът на продължителна безработица е 3.2%, или само с 1.1% по-малко спрямо същия период на 2016 г. При мъжете той е 3.3%, а при жените - 3.1%. От общия брой на безработните 37 400 души, или 18.7% търсят първа работа.
Иначе безработните в България през третото тримесечие са 200 200, а коефициентът на безработица е 5.8%. Спрямо миналата година броят им намалява с 12.6%., а коефициентът на безработица - с 1.2%, отчита статистиката. Икономически активното население продължава да се увеличава и вече достига 72.8%, т.е. над две трети от хората между 15 и 64 години работят или активно търсят работа. Успоредно с увеличението на работната сила се наблюдава ръст в броя на заетите.
В периода юли-септември безработицата намалява и при мъжете, и при жените, като делът на безработните от силния пол е доста по-голям. За мъжете коефициентът за безработица е 6.1%, а за дамите - 5.5%. 112 400 мъже у нас нямат работа (56.2%), а броят на жените е 87 800, или 43.8%. От всички безработни 17.6% са с висше образование, 49.8% - със средно, и 32.6% - с основно и по-ниско образование. Във възрастовата група 15-29 години безработните са 9.9%, като се отбелязва намаление на годишна база с 1.9%. Спадът на безработицата в най-младата възрастова група е 2.3% при мъжете и 1.3% при жените.
Общият брой на заетите хора в страната за периода е 3.225 милиона души, от които 1.72 милиона са мъже и 1.5 милиона са жени. През третото тримесечие на 2017 г. 62.6% от заетите работят в сектора на услугите, или общо 2.02 милиона души, докато в индустрията са заети 962 900 души, или 29.9% от всички заети. В селското, горското и рибното стопанство работят 242 300 души, или 7.5%.

 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"