Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

24 Март 2018 | Събота
 
вход регистрирай се

Икономика

На първо четене НС одобри единодушно промените на БСП в Търговския закон

Депутатите одобриха забрана за прехвърляне на задлъжнели фирми и възможност работници да започнат процедура по несъстоятелност при 2 неполучени заплати

Дума

23. Ноември 2017 , брой: 230   435   0Да не се допуска прехвърляне на дялове на дружество на трети лица при започнало ревизионно производство по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Това предвиждат промените в Търговския закон с вносител БСП за България, приети единодушно от депутатите на първо четене. Според вносителя все още е възможно недобросъвестен работодател да прехвърли своите дялове или фирма на трето лице, което е неплатежоспособно, и по този начин да ощети както кредиторите, така и работниците и служителите. Цели се прекратяване на порочната практика фирми със задължения, предимно към Националната агенция за приходите (НАП), и с неизплатени заплати да се прехвърлят на малоимотни или социално слаби граждани, от които кредиторите не могат да съберат вземанията, посочва се в мотивите.
Промените дават възможност и работниците да започват сами процедура по несъстоятелност, което ще им гарантира, че ще получат заплатите си при евентуален фалит на работодателя. Това става, ако една трета от наетите по трудов договор лица подадат искане до съда за откриване на процедура по несъстоятелност, в случай че повече от два месеца не са си получавали възнагражденията.
От левицата изразяват притеснение, че все още е "запушен" достъпът до Фонда за гарантиране на вземането на този тип задължения, защото по закон трябва да започне процедура по несъстоятелност, която по различни причини не стартира навреме. Затова на първо гласуване бе решено вземанията на работниците до откриването на процедурата по несъстоятелност да бъдат на първо място в списъка на кредиторите на дружеството. 
"Искаме да се прекрати порочната практика - фирми със задължения, предимно към НАП и работници, да се прехвърлят към малоимотни и социално слаби граждани, от които кредиторите не могат да съберат вземания. По този начин бившите собственици се освобождават от пасивите на фирмата и оставят всичките й задължения на новия собственик, като в същото време регистрират друго дружество и започват на чисто своята дейност", заяви зам.-председателят на парламентарната група на БСП Крум Зарков от парламентарната трибуна. Той обясни, че предложените от БСП промени са съобразени с практиката и целят да пресекат най-често регистрираните случаи на злоупотреби.
"Предлагаме по време на ревизия да не може да се прехвърля собствеността. Добавяме и изискването при прехвърляне на дружествени дялове да се представя удостоверение от НАП за липсата на задължения от публично-правен характер", обясни той. По неговите думи, в случай че дружеството има задължения, то прехвърлянето на дяловете на трети лица излиза от компетенциите на нотариуса и преминава в компетенциите на окръжния съд. "Съдът да е този, който ще прецени дали дружеството има активи и икономически потенциал, поради което трябва да бъде стабилизирано или дружеството е свръхзадлъжняло, новият собственик не предлага решения за обезпечаване на кредиторите и дружеството следва да бъде обявено в несъстоятелност, като досегашните съдружници и управители ще трябва да понесат съответните санкции, предвидени в закона", допълни Зарков.
Като втора основна насока на законопроекта на левицата народният представител посочи по-добрата защита на работниците и служителите, които не са получили дължимото си възнаграждение. "Искаме да дадем възможност една трета от наетите лица от длъжника да подадат до съда откриване на процедура по несъстоятелност, в случай че повече от два месеца не са изплащани отработените им заплати", каза още Зарков. Според него по много причини специалният ред за обезщетение и заплащане на работниците на отработените им заплати не проработва. "Трябва да предвидим мястото на служители и работници с неизплатени задължения в открилата се вече процедура на несъстоятелност. Търговският закон е търпял вече промени в тази насока, работниците и служителите са се придвижили места напред, но това не е достатъчно - те трябва да заемат първо място в този списък", категоричен е Крум Зарков.

Искаме да се прекрати порочната практика - фирми със задължения, предимно към НАП и работници, да се прехвърлят към малоимотни и социално слаби граждани, от които кредиторите не могат да съберат вземания, заяви Крум Зарков
Снимка Eмилия Костадинова

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"