Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

24 Март 2018 | Събота
 
вход регистрирай се

Икономика

Над 100 администрации вече можели да обменят документи електронно

Дума

7. Декември 2017 , брой: 240   178   0Над 100 администрации - централни и общински, вече могат да обменят документи помежду си изцяло по електронен път, показват данни на Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ). Сред тях са министерствата на финансите, на правосъдието, на регионалното развитие и благоустройството, на вътрешните работи, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация", Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", Държавната агенция за бежанците и други.
Повече от 80 общински и 8 областни администрации също са реални участници в системата за електронен обмен на съобщения. В началото на седмицата още около 250 администрации са заявили готовност да се присъединят към системата, поддържана от Агенцията за електронно управление.
Агенцията напомня, че до 1 ноември 2018 г. администрациите трябва да преустановят напълно хартиения документооборот помежду си в изпълнение на целите за намаляване на административната тежест и на облекчаване на административното обслужване на гражданите и на бизнеса.
 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"