Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

19 Октомври 2018 | Петък
 
вход регистрирай се

На първа страница

Правителството вдигна линията на бедност само със 7 лв.

Дума

7. Декември 2017 , брой: 240   450   0Линията на бедност в България през 2018 г. ще е 321 лева, реши вчера правителството на редовното си заседание. Сумата е едва със 7 лева по-висока в сравнение с т.г. Размерът й е определен съгласно методика, утвърдена от Министерския съвет.  Показателят се изчислява на базата на данни от изследването "Наблюдение на домакинските бюджети в Република България', което се провежда ежегодно от Националния статистически институт. Линията на бедност се използва като параметър при формирането на социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище.
Освен това с две постановления правителството одобри 10,3 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата. С тях ще се покрият неотложни разходи на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства. С тях ще се осигурят нормални условия за творческата дейност и създаването и разпространението на културни продукти от тези организации. 300 хил. лв. се предоставят за развитие на програмата "Глобални библиотеки - България". 78 255 лв. по бюджета на Министерството на културата и близо 9000 лв. за трансфери към общини ще бъдат пренасочени за стипендии и еднократно финансово подпомагане на ученици, постигнали високи резултати в областта на изкуствата и културата.

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"