Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

24 Април 2018 | Вторник
 
вход регистрирай се

На първа страница

Над 20 лекарства няма да стигнат до болните заради мораториума

Медикаментите са одобрени и се плащат от обществените фондове в повечето страни на ЕС

Дума

8. Декември 2017 , брой: 241   396   0Новите терапии, които ще останат недостъпни за българските пациенти и през 2018 г. заради мораториума върху заплащането им от НЗОК, от години са утвърдени и широко използвани в повечето европейски държави. Това съобщават от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM). Някои от тях са животоспасяващи, а в някои случаи са по-изгодни за НЗОК, коментира  директорът на асоциацията Деян Денев. Въпросните лекарства са разрешени за употреба в ЕС от Европейската агенция за лекарства (ЕМА) средно преди 3 години и са достъпни за пациентите в 15 страни от съюза, плащат се от обществени фондове. Тези са препоръчани за плащане на базата на оценка на здравните технологии и на основата на достатъчно доказателства за лечебната им полза. В определени случаи липсва алтернатива за лечение на заболяването, пояснява Денев. За засегнатите от мораториума терапии вече са сключени или предстои сключване на договори за отстъпки с изгодни за НЗОК условия.

Сред новите терапии, засегнати от мораториума, са:
- Obinutuzumab и Venetoclax за лечение на хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) - рак на кръвта и костния мозък. Новите терапии намаляват риска от прогресия или смърт. Разрешен за употреба от ЕМА през юли 2014 г., реимбурсира се в 17 страни на ЕС.
Venetoclax е разрешен за употреба през декември 2016 г. и се реимбурсира в 11 европейски държави.
- Nintedanib (сключен договор за отстъпка с НЗОК) и Pirfenidone за лечение на идиопатичната белодробна фиброза - рядко, фатално заболяване. За болестта към момента НЗОК не осигурява лечение. Разрешен е от ЕМА през януари 2015 г. и се реимбурсира в 18 страни на ЕС.
Pirfenidone е разрешен от ЕМА през февруари 2011 г. и се реимбурсира в 22 държави на ЕС.
- Blinatumomab е за лечение на остра лимфобластна левкемия - рядко и фатално злокачествено заболяване. Новата имунотерапия предизвиква бързо и трайно повлияване при пациенти, които по-рано са лекувани с химиотерапия. Дава възможност на собствената имунна система на пациента да се прицели и унищожи злокачествените клетки. Терапията е разрешена от ЕМА през ноември 2015 г. и се реимбурсира в 12 страни на ЕС.
- Carfilzomib (сключен договор за отстъпка с НЗОК) за лечение на множествен миелом. Блокира системата в клетките, която разгражда белтъците, когато са увредени, унищожава раковите клетки. Разрешена през ноември 2015 г., реимбурсира се в 13 държави в ЕС.
- Tofacitinib (таблетки) за лечение на възрастни пациенти с умерено тежък до тежък активен ревматоиден артрит, които не са се повлияли достатъчно от други лекарства. Разрешено от ЕМА през март т.г., реимбурсира се в 12 европейски държави.
- Palbociclib е първият, получил одобрение от ЕМА нов клас медикамент за лечение на хормонално позитивен/ХЕР-2 негативен метастатичен рак на млечната жлеза, който в комбинация с летрозол или фулвестрант води до статистическо и клинично значимо подобрение в забавяне разпространението на заболяването. Разрешен от ЕМА през ноември 2016 г., реимбурсира се в 12 европейски държави.
- Alemtuzumab за лечение на множествена склероза (МС) e терапевтична алтернатива, която с по-високата си ефикасност и дълготраен ефект значително променя начина на лечение. Терапията е разрешена от ЕМА през септември 2013 г. и се реимбурсира в 21 страни на ЕС.
- Vortioxetine е за лечение на голям депресивен епизод при възрастни. Разрешен през декември 2013 г., и се реимбурсира в 17 страни на ЕС.
- Оsimertinib е персонализирана терапия за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб, който забавя 2.5 пъти прогресията на заболяването в сравнение с химиотерапията при добър профил на поносимост. Разрешен за употреба по ускорена процедура от ЕМА през февруари 2016 г. и се реимбурсира в 13 европейски държави.
- Regorafenib е единствена терапевтична опция за трета линия на лечение на пациенти с гастро-интестинален стромален тумор. Разрешен от ЕМА през август 2015 г., реимбурсира се в 18 държави на ЕС.
- Aflibercept е единствена възможност за пациенти с дегенерация на макулата. Разрешен през ноември 2012 г. и се реимбурсира в 23 европейски държави.
- Pixantrone dimaleate е без аналог за лечение на III и IV линия на възрастни с многократно рецидивирал или рефрактерeн агресивeн неходжкинов B-клетъчeн лимфом. Разрешена от ЕМА през май 2012 г., реимбурсира се в 11 европейски държави.
- Olaratumab е за напреднал сарком на меките тъкани, приложим при пациенти, които не подлежат на операция или лъчение. Разрешена през ноември 2016 г., реимбурсира се в 11 европейски държави.
. Sofosbuvir/velpatasvir за лечение на всички генотипове хепатит С и единствена терапевтична алтернатива за пациенти с генотип 3. Разрешена през юли 2016 г. и се реимбурсира в 6 европейски държави.
- Ponatinib е за лечение на хронична миелоидна левкемия и остра лимфобластна левкемия и е единствена възможност за пациенти със съответната мутация и за пациенти, за които всички лекарствени алтернативи са изчерпани. Разрешена през юли 2013 г. и се реимбурсира в 5 европейски държави.
- Mepolizumab за лечение на пациенти с тежка астма. Разрешено от ЕМА през декември 2015 г. и се реимбурсира в 10 стран ина ЕС.
- Trametinib в комбинация с дабрафениб е за лечение на възрастни с неоперабилен или метастазирал меланом с BRAF V600 мутация. Разрешен от ЕМА през юни 2014 г. и се реимбурсира в 17 страни на ЕС.
- Pasireotid за лечение на възрастни  акромегалия. Разрешен за употреба през април 2012 г., реимбурсира се в 19 европейски държави.
- Everolimus за възрастни с бъбречен ангиомиолипом. Разрешен през август 2009 г. и се реимбурсира в 19 европейски държави.

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"