Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

21 Септември 2018 | Петък
 
вход регистрирай се

Общество

Знание

Учените ни - с 44,8 млн. евро от "Хоризонт 2020"

Велиана Христова

26. Януари 2018 , брой: 18   268   0Европейската комисия публикува за пръв път доклад за участието на държавите от ЕС в програмата за наука и иновации "Хоризонт 2020" в първите три години след нейното начало (2014-2016). Тази програма е продължение на предишните седем рамкови програми за наука и е най-голямата досега - разполага с общ бюджет 77 млрд. евро за 7 години.
За първите три години подадените предложения за финансиране от програмата са общо 115 235, а от тях са одобрени и финансирани 13 903 проекта (12,6% от всички). Финансирането за тях е 24,8 млрд. евро. За пръв път участват в научна програма на ЕС 54% от заявителите на проекти, като половината от тях са малки и средни предприятия.
Интересно е, че най-много на брой са финансираните проекти, подадени от малки и средни предприятия, на второ място по успех са научните организации, на трето - висшите училища. Като средства обаче най-много са получили вузовете, следвани от предприятията и научните организации. По успешни проекти за елитна наука на първо място излизат научните организации.  
Известно е, че публичното финансиране на науката в България е мизерно в сравнение с това във всички останали държави на ЕС. Управляващите от ГЕРБ, които близо 9 години са на власт, намалиха драстично публичните средства за наука и по процент от БВП това финансиране (0,2-0,3%) е най-ниското в Евросъюза. Гербаджийските министри непрекъснато обясняват как учените ни можели да си печелят пари от европейските програми, без да си дават сметка, че ниското национално финансиране винаги води и до ниско външно финансиране. Заради неуредици и нарушения в МОН досега така и не е стартирал другият инструмент за европейско финансиране на изследванията - от оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Всъщност за момента целево външно финансиране за наука имаме само от "Хоризонт 2020".
В първите години на тази програма нашите учени не бяха много активни, но в момента вече изпреварват колегите си от Прибалтика и от "Хоризонт 2020" са привлекли около 60 млн. евро, заяви преди дни зам.-министърът проф. Иван Димов. По думите му накометричните показатели на учените от БАН са по-добри от тези на колегите им в други страни. Сега да видим какво показва в това отношение докладът на Еврокомисията.
 По успешни проекти в "Хоризонт 2020", т.е. одобрени и финансирани, България е на последно място в ЕС както в общата класация, така и по показателя "проекти на глава от населението". Докладът ясно показва, че в предишната програма - Седма рамкова програма за наука, българските учени са се представяли два пъти по-добре. Активността им при кандидатстването в "Хоризонт 2020" обаче не стои толкова зле, защото след нашите учени се нареждат колегите им от цели 8 държави - Кипър, Хърватия, Гърция, Словакия, Литва, Латвия, Люксембург и Малта. В първите три години на програмата са подадени общо 2674 български проекта (828 през 2014 г., 1137 през 2015-а и 709 през 2016 г.). Най-активно са кандидатствали учените от Великобритания, Италия, Германия и Испания. Класирането ни по този показател обаче е съвсем логично, тъй като по брой на учените на 100 000 души население България е на опашката в ЕС - няма как учените ти да са намалели до под санитарния минимум, пък да искаш да са подали най-много проекти.
 Още по-добра и по-ясна става картината, когато се отчита броят на подадените проекти на 1000 души от заетите в сектор "Наука и развойна дейност". При среден показател за ЕС 192 проекта на 1000 заети за България са посочени 167 проекта. По-малко зор в това отношение са си дали  учените от Швеция, Словакия, Чехия, Франция, Германия, Финландия. Това - за сведение на Менда Стоянова, която изкара нашите учени едва ли не мързеливци, които не искали да "изкарват пари" с проекти. Добре би било дамата да почете поне малко данни, преди да отваря уста за квалификации.
Колкото до това колко от кандидатствалите български проекти са одобрени и финансирани, то пряко зависи от финансовата осигуреност на учените. Няма как да си нагряваш колбите на котлон и нощем да караш такси, за да се изхраниш - до което държавата докара учените ни, пък да се иска от тях реактивен двигател. С най-ниското финансиране в ЕС - най-ниската успеваемост (вж. табл. 2). За трите години от "Хоризонт 2020" България е получила общо 44,8 млн. евро. Няма как да се сравняваме с Германия, която има 12,4 млрд. евро. Там държавата дава на сравнимата с БАН научна организация "Макс Планк" над 1,3 млрд. евро годишно, пък нашата академия получава 45 млн. евро. Дори Румънската академия е доста по-напред. Резултатите са пряко пропорционални на финансирането - казва го Еврокомисията, не аз.    Брой предложения в "Хоризонт 2020" на 1000 души, заети в сектора "Наука и развойна дейност" (2016)

Одобрени и финансирани проекти в "Хоризонт 2020" (2014-2016)     

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"