Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

22 Септември 2018 | Събота
 
вход регистрирай се

На първа страница

Три центъра за върхова наука ще се градят със 130 млн. лв. европари

Велиана Христова

1. Февруари 2018 , брой: 22   465   0Първо класиране на научни проекти направиха след многомесечно забавяне оценителите, подбрани от частната фирма "Прогетти плант" по договор с МОН за оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОПНОИР) в частта й за изследванията. Новосъздадената агенция към министър Красимир Вълчев за управление на ОПНОИР обяви, че е е одобрила класирането на проектите за центрове за върхови постижения и избраните три проекта, които ще бъдат финансиран с европари.
За дa бъдат одобрени, проектите трябва да са получили над 70 т. при оценяването. Най-високо финансиране - 69,7 млн. лв., ще получи проектът на Института по обща и неорганична химия - БАН за създаване на Център по мехатроника и чисти технологии", оценен с 86,5 точки. Одобрен е също проектът на СУ за Център "Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото" - за 30,66 млн. лв.. той е получил много висока оценка - 97,18 т. Третият одобрен проект е на консорциум "Наследство БГ" с водеща организация отново СУ, центърът също ще се казва "Наследство БГ" и е за дигитализация на културните ценности на страната. Той ще бъде финансиран с 30,34 млн. лв.    
При оценяването е определена и една резерва - проект на Института по информационни и комуникационни технологии-БАН, който е оценен с 91,28 точки, но финансиране за него не достига, обясняват от агенцията. Три кандидатствали проекта са отхвърлени - на Университета по хранителни технологии в Пловдив, на СУ в областта на медицината и МУ-Варна за център за трансплантации. Предстои агенцията да сключи договор с победителите. Самата агенция обаче още не е одобрена от Еврокомисията като управляващ орган, след като смени дирекцията в МОН, която управляваше ОПНОИР, но при одит на ЕК през есента на 2016 г. бе установено, че това е в нарушение на правилата. Ако ЕК не утвърди агенцията, а договорите за научни центрове са сключени, парите трябва да се изплащат от държавния бюджет.
 Подробности - в утрешния брой на ДУМА
 
 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"