Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

17 Октомври 2018 | Сряда
 
вход регистрирай се

България

Прекрояват основно правилата за наем на общинско жилище в София

Деси Велева

5. Февруари 2018 , брой: 24   367   0Изцяло нови правила за кандидатстване за наемане на общинско жилище в София подготвят от Столичната община. Те са залегнали в концепция за жилищна политика. От нея става ясно, че ще бъде прекроена и съответната наредба и ще бъде разширена групата на хората, които могат да поискат общински апартамент. От общината отчитат, че безсрочното отдаване не стимулира хората да се справят с икономическите си проблеми. Затова се въвежда срочното отдаване под наем, което няма да засегне лицата с над 70% намалена работоспособност.
За настаняване за определен период вече ще имат право лица, които са в риск от бедност, както и млади хора, напускащи социалните институции, в които са живели досега. За жилище под наем за определен срок ще могат да кандидатстват и самотни родители, икономически активни семейства до 35 години, както и семейства, чиито деца са ученици. Общината ще даде такова право и на млади учени до 35 години, получили наскоро степен доктор. За всички групи ще има и диференциран таван на доходите.
Новото в правилата ще бъде и въвеждането на различна наемна цена. Досега тя бе базисна - 80 ст. на кв. м, която се изменя с определени коефициенти според параметрите на жилището. Сега обаче ще се отчитат здравословните, социалните и икономическите характеристики на отделните групи и наемите ще са четири вида - базисни, преференциални, умерени и пазарни. Наемателите в заварено положение остават при старите правила.
От общината отчитат, че около 20% от жилищата й са в лошо състояние или необитаеми, а едва една трета са в добро. Проблем е и събираемостта на наемите и на режийните разходи. В концепцията се признава още, че няма достатъчно общински жилища и средства за поддържането им.

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"