Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

22 Септември 2018 | Събота
 
вход регистрирай се

Икономика

БАБХ ще одобрява обектите за пречистване на фуражи от нежелани вещества

Дума

9. Февруари 2018 , брой: 28   132   0Парламентът прие на второ четене промените в Закона за фуражите, стана ясно вчера. Съгласно промените за обектите, в които се извършва детоксикация на фуражи по отношение на нежелани вещества, ще се изисква одобрение от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Към заявлението за одобрение ще се прилага декларация за използвания метод за детоксикация и научна оценка на метода от Европейския орган за безопасност на храните.
Промените въвеждат забрана за храненето на преживни животни с преработени животински протеини и със странични животински продукти. Заявления за получаване на разрешение за пускане на пазара на генетично модифициран фураж или на генетично модифицирани организми като фураж ще може да се подава освен в Министерството на земеделието, храните и горите и до национален компетентен орган на друга държава членка. Първично произведени фуражни суровини ще следва да се придружават от декларация за произход и съответствие при пускане на пазара, като операторите трябва да имат сключен договор с отговорното за обекта лице.
Въвежда се задължително обучение по въпросите на хигиената и безопасността на фуражите за наетия от операторите във фуражния сектор персонал. Обучението следва да бъде поне веднъж на три години. При установени несъответствия с максимално допустимите граници за остатъчни вещества от пестициди във фуражите е предвидено да бъдат извършвани проверки, А инспекторите и официалните ветеринарни лекари от БАБХ ще могат да издават актове за забрана при осъществяване на своите правомощия.

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"