Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

19 Август 2018 | Неделя
 
вход регистрирай се

Новини

Да се прегласува бюджетът на Стара Загора искат от БСП

Дума

9. Февруари 2018   331   0Бюджетът на община Стара Загора е приет незаконосъобразно и се създават условия за непрозрачно разходване на общински средства. Това твърдят общинските съветници от БСП в града и искат прегласуване на годишната финансова рамка на общината. Социалистите очакват областният управител да върне бюджета за преразглеждане, съобщиха от БСП-Стара Загора.

Местният председател на БСП и общински съветник Валентина Бонева е подала сигнал до областния управител с настояване да се прегласува решението по точка 1.5. Става въпрос за 2,5 млн. лв. планирани приходи от продажба на общинска собственост. Определено е да се използват за текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура, но без да са посочени конкретни обекти и съответно финансиране, алармират от БСП.
В решението на Общинския съвет е записано, че се утвърждава поименен списък на обектите, но такъв не беше представен, мотивира се Бонева.

В сигнала до областния управител е записано, че по този начин гласуваното решение, в частта му за поименния списък,  нарушава основни принципи на управлението на публичните финанси, каквито са прозрачност, отчетност и отговорност, както и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора.

 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"