Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

22 Септември 2018 | Събота
 
вход регистрирай се

България

Дават още 450 000 лева за връщане на деца в училище

Близо 3 млн. лева ще бъдат предоставени за шкафчета за учебници

Дума

9. Март 2018 , брой: 47   110   0Още 450 000 лева ще бъдат отпуснати за връщане на отпаднали деца в училище. Това съобщиха от Министерството на образованието вчера. Експертите са разработили проекти на 13 национални програми за развитие на образованието през 2018. Три от тях са нови - "Заедно за всяко дете", "С грижа за всеки ученик" и "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование". Предвижда се близо 64 милиона лева да бъдат отпуснати за дофинансиране на предучилищното и училищното образование през 2018 г.
По програма "Заедно за всяко дете" с бюджет 450 хил. лева ще се подпомагат екипи, които работят по обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система. От тази сума 250 000 лева ще отидат за командировъчни и транспортни разходи на екипите. Ще им се плащат също телефонните разговори и интернет. Други 50 000 лева са предвидени за изработването и разпространението на брошури, които да популяризират връщането на децата в клас. За работа с родителите са заложени 150 000 лева.
ДУМА припомня, че в края на лятото 11 000 души тръгнаха да събират деца, за да ги запишат в училище, а само 5 месеца след началото на учебната година стана ясно, че от 17 000 върнати в клас деца, 1200 отново са напуснали школото.
МОН предвижда още 28 млн. лева за изплащане на обезщетения за освободени или пенсионирани преподаватели и непедагогически персонал в училищата и детските градини в страната. По тази програма ще бъдат поети разходите за 8100 педагози и за 2900 души персонал. Освен за изплащане на обезщетения, са заделени пари по програма за квалификация на учителите. Нейният бюджет е 800 000 лева.
МОН предвижда и отпускането на 2,9 млн. лева за съфинансиране на разходи за 200 000 шкафчета за учениците от първи до седми клас. Идеята е те да могат да остават част от нещата си в училище и така раниците им да станат по-леки.
За осигуряване на техника за използването на иновативни начини на преподаване, както и за интернет достъп на всички училища и купуване на нови компютри са предвидени 10 млн. лева.
С 3 млн. лева трябва да се покриват допълнителните разходи за работа с деца, които изостават с материала. За организирането на външното оценяване са предвидени 4,2 млн. лева, а за олимпиади и състезания - 3 млн. лева.
 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"