Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

19 Октомври 2018 | Петък
 
вход регистрирай се

Икономика

С близо 7% свиват инвестициите си промишлените предприятия

Дума

16. Април 2018 , брой: 72   150   0Разходите на промишлените предприятия за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през 2017 г. се увеличават със 7,4% спрямо 2016 г., но въпреки това мениджърите на дружествата планират намаление на инвестициите през тази година. Това показват данни от редовното бизнес наблюдение на инвестиционната активност сред промишлените предприятия, проведено през март от Националния статистически институт (НСИ). Резултатите от изследването сочат, че плановете на промишлените предприятия са да свият инвестициите с 6,6% през 2018 г. спрямо направените през миналата година. Според изследването делът на частния сектор в общия обем на очакваните разходи за придобиване на активи през тази година е 84,6%, като мениджърите от този сегмент предвиждат намаление на инвестиционните си програми с 14% в сравнение с 2017 г.
Най-голям относителен дял в инвестициите през настоящата година се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление - 43,3%, при което обаче се предвижда понижение от 12% спрямо предходната година. На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори  - с 25,4%, при които се очаква увеличение с 27,9% в сравнение с 2017 г. Следва производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 16,3%, като предвижданията на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 25,2% спрямо предходната година.

 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"