Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

21 Септември 2018 | Петък
 
вход регистрирай се

На първа страница

БСП поиска широко обсъждане на промените в ЗОП

Желанието да се осигури бърза писта за обществени поръчки не трябва да е за сметка на достъпа до правосъдие, заяви Филип Попов

Дума

17. Май 2018 , брой: 93   256   0БСП за България поиска да има широко обществено обсъждане на промените в Закона за обществените поръчки. Това стана ясно вчера в парламента. Авторите на промените, сред които е и шефът на правната комисия Данаил Кирилов от ГЕРБ, предлагат да отпадне настоящият текст от закона, който предвижда всяка заинтересована страна участник да има право да обжалва процедурата.
От БСП заявиха, че няма да подкрепят промените. Разбираме желанието да се осигури още една бърза писта за обществени поръчки, но това не трябва да е за сметка на достъпа до правосъдие, заяви депутатът от БСП Филип Попов. Според левицата промените трябва да се направят след широко обществено обсъждане с експерти. Те припомниха, че за пет месеца това е третото изменение на Закона за обществените поръчки.
От ДПС обявиха, че се въздържат от подкрепа на промените. Одобряваме целите, но не и методите на законопроекта, заяви Хамид Хамид. Според него част от промените могат да се тълкуват като възпрепятстване достъпа до правосъдие. Решавайки проблема с част от фирмите, които злоупотребяват с правото на обжалване, посягаме на онези фирми, които имат основания да обжалват, посочи той. От ДПС заявиха, че ще предложат корекции между първо и второ четене.
След гласуване на 155 народни представители обаче промените бяха приети на първо четене. 93 гласуваха "за", 20 - "против", а 42 се въздържаха.Промените целят преодоляване на установените практики на неоправдано целенасочено обжалване без основание и злоупотреба с правото на жалба, се посочва в доклада.
Промените предвиждат при обжалване на търгове авторът на сигнала да доказва, че е заинтересовано лице. С новите текстове се разписват завишени изисквания към реквизитите на жалбата и доказателствата към нея. Въвежда се възможност за призоваване и връчване на съобщения чрез електронен адрес и факс. С цел синхронизиране и оптимизиране работата на регистрите на Агенцията за обществени поръчки и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е предвидено в жалбата да се посочва уникален идентификационен номер на поръчката от Регистъра на обществените поръчки. Въвежда се задължение за жалбоподателите да обосноват и докажат качеството си на заинтересовано лице. Целта е да се преодолее подаването на бланкетни жалби срещу решенията на възложителите, включително такива срещу избора на изпълнител, мотивират се авторите на проекта.
Законопроектът предлага спирането на процедурата да се извършва след образуване на производството пред КЗК, като нормативно се прецизира, че разглеждането на жалбата пред Върховния административен съд срещу допуснатото предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител е касационно по своя характер, се посочва още в доклада.

Депутатът Филип Попов припомни, че за пет месеца това е третото изменение на Закона за обществените поръчки
Сн. Емилия Костадинова
 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"