Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

23 Октомври 2018 | Вторник
 
вход регистрирай се

България

МБАЛ "Тутракан" осъди три пъти касата за надлимитна дейност

Болници продължават да търсят неизплатените им средства, но надзорът налага нови ограничения

Аида Паникян

22. Май 2018 , брой: 96   183   0Многопрофилната болница за активно лечение "Тутракан" АД осъди НЗОК по три дела за надлимитна дейност за  март и за декември 2016 г., научи ДУМА от Центъра за защита на правата в здравеопазването. По едното дело НЗОК е осъдена да плати на лечебното заведение 26 793 лв., по другото - 33 815 лв., а по третото - 38 615 лв. НЗОК трябва да поеме и законната лихва за просрочието и всички съдебни разноски.
В мотивите на съда пише: "При извършени и отчетени от изпълнителя случаи, извън случаите на спешна диагностика и лечение на пациенти, на стойност, надвишаваща определената месечна стойност в приложение 2 към договорите с НЗОК, в писменото уведомление до директора на РЗОК, изпълнителят на болнична медицинска помощ посочва причините за допускане извършването на такива хоспитализации". Това означава, че дори не е необходимо да се аргументира искането, коментират от ЦЗПЗ. Две от трите решения вече са потвърдени от Апелативния съд-Варна, който предстои да се произнесе по жалбата на НЗОК и по третото.
През май и болница "Св. Марина" осъди НЗОК за надлимитна дейност за юни 2016 г. на обща стойност 448 390 лв. главница и 20 717,11 лв. лихва за просрочието плюс разноските по делото. Още през юли 2016 г. пловдивската МБАЛ "Тримонциум" осъди НЗОК за неизплатена надлимитна дейност за март 2015 г. 
ДУМА припомня, че още в началото на т.г. най-малко 10 болници в страната заведоха съдебни искове срещу касата за неизплатени средства за извършена дейност по лечение на болни. Това стана след окончателното решение на ВАС, което отмени болничните лимити, наложени с решение на Надзорния съвет на НЗОК през 2015 г. Тогава от БЛС призоваха болниците да потърсят правата си в съда. От НЗОК пък обявиха, че решението на ВАС няма правни последици за тях.
Въпреки съдебните решения миналата седмица Надзорният съвет на НЗОК пак определи лимити на болниците, като ги обвърза с броя легла. От ЦЗПЗ обясняват, че ако дадена болница има 5 легла с III ниво на компетентност, може да отчете 5 болни, но само ако клиничните пътеки, по които са лекувани, отговарят на III ниво на компетентност. Ако пътеката изисква I или II ниво, НЗОК няма да плати лечението. Досега НЗОК  плащаше за всички болни, стига общият им брой да не надхвърля общия брой легла.
Междувременно от годишния финансов отчет на НЗОК за 2015 г. стана ясно, че тя е приключила годината с излишък от 13 724 000 лв., докато през същата година е дължала на болниците над 52 млн. лв. за надлимитна дейност.

 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"