Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

21 Септември 2018 | Петък
 
вход регистрирай се

България

Планират нова месечна помощ за деца с починали родители

Аида Паникян

24. Май 2018 , брой: 98   112   0Нов вид месечна помощ за сираци и полусираци предвиждат промени в Закона за семейни помощи за деца, става ясно от публикувания за обсъждане проект на електронната страница на МТСП. Очаква се около 8 хил. деца да бъдат подкрепени. Помощта ще се получава до навършване на 18 г., а ако учат - до завършване на средно образование, но не по-дълго от навършени 20 години. Средствата ще се предоставят без доходен тест, а размерът ще се определя всяка година със Закона за държавния бюджет.
Над 5 хил. деца с починали родители не получават финансова подкрепа, което е причината за законодателната промяна. По данни на ЕСГРАО децата до 20 г. с един жив родител са 29 992, а 664 са с двама починали родители. По данни на НОИ към 31 декември 2017 г. 22 099 деца до 20 г. получават наследствени пенсии. Съгласно Кодекса за социално осигуряване едно от условията за това е наличие на осигурителен стаж на починалото лице. Децата, чиито починали родители не са имали необходимия осигурителен стаж, нямат право на наследствена пенсия. За тях е предвидена възможност за отпускане на персонална пенсия, но има сериозно ограничително условие - годишният доход на член от семейството да е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход за страната през последните 12 месеца преди искането на пенсия. До края на 2017 г. той беше 65 лв., а от 2018 г. е 75 лв. По данни на НОИ само 2693 деца до 20 г. получават персонални пенсии.

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"