Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

21 Октомври 2018 | Неделя
 
вход регистрирай се

България

Ограничен щат и текучество заплашват Фонда за лечение на деца

Аида Паникян

28. Юни 2018 , брой: 123   142   0Огромната натовареност на служителите, ограниченият щат и текучеството на кадри поставят в риск от срив на работата на Фонда за лечение на деца. Това констатира докладът за дейността на фонда за 2017 г., подписан от директора му д-р Мариета Райкова. Поради отсъствието на аналитично звено/служител, фондът не може да проследява децата, изпратени на лечение в чужбина, и не разполага с данни за постигнатите резултати от лечението, пише в доклада. От него става ясно, че не се отчита и активност от страна на Обществения съвет за привличане на дарения. Обемът на дейността продължава да е недостатъчно обезпечен със служители, съгласно утвърденото щатно разписание, пише и в отчета на фонда за първото тримесечие на 2018 г. За първите 3 месеца на 2018 г. са изготвени 597 експертизи.
От документа става ясно, че все пак фондът изпълнява своевременно основната си дейност за финансовото и организационно подпомагане на лечението на български деца. 
Държавната субсидия на фонда за първото тримесечие на 2018 г. е 1 696 035 лв. Приходите са 38 653 лв, от които 17 395 лв. са дарения. Парите от глоби, санкции и наказателни постановления по Закона за закрила на детето и др. неданъчни приходи са 21 258 лв.
Разходите са 1 404 590 лв., като за заплати и осигуровки отиват близо 100 хил. лв. За организационно и финансово подпомагане лечението на деца до 18 г. са платени 1 256 664 лв., като 899 630 лв. са за лечение в България, а 357 034 лв. - в чужбина.
До 31 март 2018 г. са издадени 73 заповеди за лечение на деца в чужбина, през същия период м. г. те са били 83. През първите 3 месеца на т.г. децата са лекувани в 10 държави, най-често в Германия, Австрия, Франция и Белгия. 
През първото тримесечие на 2018 г. е подпомогнато и лечението на 164 деца в България.

 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"