Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

23 Септември 2018 | Неделя
 
вход регистрирай се

Икономика

Експерти:

Ударно увеличават местните данъци през последните 3 години

Дума

23. Юли 2018 , брой: 140   204   0Установената през последните години тенденция на повишаващи се местни данъци продължава и през 2018 г. Българските общини увеличават ключови местни данъци, за да си осигурят необходимите собствени средства, а в някои случаи - и за да изпълнят ангажиментите си към финансовото министерство, като следствие от получените през последните години безлихвени заеми. Това развитие не е изненадващо предвид спрения процес на фискална децентрализация, но по-високите местни данъци не могат да доведат до решаване на структурните проблеми на общинските бюджети, пише Явор Алексиев от Института за пазарна икономика (ИПИ).
В периода между 2012 и 2018 г. ИПИ е направил 7 отделни годишни изследвания на нивата на местните данъци. Данните се събират чрез заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до всички общини в страната, както и чрез проверка на ставките онлайн. Институтът е разглеждал четири от ключовите местни данъци. Това са данъкът върху недвижимите имоти - нежилищни имоти на юридически лица, данъкът върху превозните средства и леките автомобили с мощност от 74 kW - 110 kW, годишния патентен данък за търговия на дребно до 100 кв.м търговска площ и данъкът за прехвърляне на собственост.
Получените резултати са недвусмислени. Случаите на увеличение на наблюдаваните местни данъци са в пъти по-многобройни от случаите на намаляване на такива, като тенденцията става особено ясно изразена през 2016 и 2017 г., точно след влизането в сила на т. нар. Механизъм за оздравяване на общините. Тенденцията към покачване на нивото на ключови местни данъци продължава и през 2018 г. Регистрираните от ИПИ случаи на увеличаване спрямо 2017 г. са 37, а намаленията - едва 4, рекордно нисък брой за периода.
Общо за периода между 2013 и 2018 г. сме регистрирани 254 случаи на увеличаване на местни данъци, докато случаите на намаление са близо пет пъти по-малко. Две трети от увеличенията са регистрирани през последните три години. Най-често се увеличава годишният данък върху недвижимите имоти, следван от данъка при възмездно придобиване на имущество и данъците върху превозните средства.

 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"