Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

21 Октомври 2018 | Неделя
 
вход регистрирай се

България

ГИТ проверява за работници, изложени на вредни вещества

Аида Паникян

2. Август 2018 , брой: 148   135   0От началото на август Главната инспекция по труда ще следи за оценката на риска и мерките за безопасност при използването на опасни вещества от работниците. Фирмите, които ще бъдат проверявани с особено внимание, са в растениевъдството, оформянето и поддържането на озеленени площи, производство на мебели и на ПДЧ, в печатната дейност, производство на обувки, в здравеопазването, ветеринарномедицинската дейност, борбата с гризачи и насекоми и в галваничните производства.
ГИТ организира информационна и инспекционна кампания "Здравословни работни места 2018-2019 г., управление на опасните вещества на работното място", с която България се включва в 2-годишната кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, посветена на повече информираност и превенция на риска при работа с опасни вещества.
Според европейските директиви до началото на 2020 г. в законодателството трябва да бъдат включени 13 химични елемента, причина за рак. Сред тях са прах от твърда дървесина, свързан с назален рак, прах от кристален силициев диоксид, свързан с рак на белите дробове, 6-валентен хром, който се отделя при заваряване и е свързан с рак на носа. Над 53% от смъртността при професионалните заболявания се дължи на рак, придобит на работното място. В ЕС около 120 хил. работници се разболяват в резултат на професионална експозиция на канцерогени, което води до почти 80 хил. смъртни случая годишно. България няма такава статистика, работодатели не подават информация, коментира за ДУМА националният секретар на КНСБ по безопасност и здраве при работа Огнян Атанасов.

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"