Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

23 Септември 2018 | Неделя
 
вход регистрирай се

Икономика

Държавата губи 1,5 млрд. лв. годишно от данъчни измами

Дума

10. Август 2018 , брой: 154   441   0Държавата губи около 1,5 млрд. лв. годишно от заобикаляне на данъчното облагане, пише в годишния доклад за дейността на НАП. Все пак размерът на неплатените в срок задължения е намалял с 2,3% до 117,1 млн. лв. спрямо същия период на 2016 година. В същото време за погасяване на нововъзникнали задължения през 2017 г. са събрани 116,9 млн. лв. повече, в сравнение с 2016 г. и 142,4 млн. лв. повече, в сравнение на 2015 г. Увеличеното доброволно изпълнение и по-високата събираемост на новите просрочия са основните причини размерът на непогасения остатък от нововъзникналия дълг да намалява през последните години, като към края на 2017 г. е с 234 млн. лв. по-малко от остатъка в края на 2016 г., отчитат от НАП.
Отчетените приходи от корпоративен данък от банки за 2017 г. възлизат на 222,2 млн. лв., което е с 27% (47,2 млн. лв.) повече в сравнение със събраните през 2016 г. налози. Изпълнението на плана е 133,9%. Приходите от банки формират 10,1% от общите приходи от корпоративен данък в България. Това става ясно от годишния доклад за дейността на Националната агенция за приходите.
Според отчета към края на 2016 г. в България е имало 27 банки, като пет от тях са клонове на чуждестранни банки. Общата сума на активите им нараства с 5,2% - до 92,1 млрд. лв. спрямо същия период на 2015 година. Печалбата след данъци на банковата система е в размер на 1,262 млрд. лв., което е с 364 млн. лв. повече спрямо отчетената година по-рано, и е най-висока за последните 5 години, посочват от НАП. В края на 2017 г. с най-голям ръст на внесения корпоративен данък, в сравнение със същия период на предходната година, са 14 банки. Общият размер на внесения от тях данък е с 47,7 млн. лв. повече в сравнение с предходната година. Към 31 декември 2017 г. с най-голямо намаление на внесения корпоративен данък, в сравнение със същия период на предходната година, са 4 банки. Общият размер на внесения от тях данък е с 6,2 млн. лв. по-малко в сравнение с миналата година, отчитат данъчните. Застрахователните компании пък са платили 36 млн. лв. за корпоративен данък, което е с 8,5% повече от събраното през 2016 г.
 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"