Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

23 Октомври 2018 | Вторник
 
вход регистрирай се

България

Седем фирми се борят за доставката на линейки

Аида Паникян

13. Август 2018 , брой: 155   176   0Днес в 11 ч. отварят за пореден път офертите за обществената поръчка за доставка на 400 линейки, а до петък в 17,30 ч. са постъпили предложения от 7 фирми, съобщиха от здравното министерство. Това е поредното отваряне на оферти. В края на май бе второто спиране на поръчката, след като "Вайнман Технолоджи" ЕООД, регистрирана със 100 лв. капитал на 26 април т.г., подаде жалба в КЗК. Преди това жалбата не бе разгледана от Комисията заради невнесена от жалбоподателя държавна такса. След 20 юни КЗК отхвърли оплакването на "Вайнман Технолоджи", но след дни фирмата подаде жалба във ВАС. Съдът обаче бе възпрепятстван да образува производство, тъй като жалбоподателят продължаваше да не внася дължимата държавна такса, а фирмата не бе открита на посочения адрес, за да й бъде връчена призовка. Дни след като в началото на юли ВОС остави без уважение молбата на жалбоподателя, МЗ възобнови търга. Към края на юли обаче в КЗК постъпи жалба от "Амбюланс илк иардъм ве хастахане чихазларъ ве тисислер санай тик". Фирмата искаше временно спиране на процедурата, тъй като бил "недостатъчен срокът за изготвяне на оферти". Тогава юристите от МЗ установиха, че текстовете на жалбата са идентични с тази на "Вайнман Технолоджи". Обществената поръчка не бе отменена, тъй като според новите изменения на ЗОП, когато с жалбата е поискана временната мярка, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира от уведомяване на възложителя за образуване на производство от КЗК. До момента обаче не е образувано производство, поради което процедурата може да продължи, освен ако междувременно КЗК не образува производство по жалбата.
ДУМА припомня, че 400-те линейки са част мащабния проект за модернизация на спешната помощ, за което България получи от еврофандовете 163 млн. лв. още в началото на 2015 г.

 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"