Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

24 Октомври 2018 | Сряда
 
вход регистрирай се

България

И живеещ на съпружески начала може да иска аутопсия

Аида Паникян

16. Август 2018 , брой: 158   133   0Лице, с което починалият е бил във фактическо съпружеско съжителство, ще може да поискат освобождаване от аутопсия. Това предвиждат промени в Закона за здравето. В момента законът предвижда на лицата, починали в лечебно заведение, да се извършва патологоанатомична аутопсия след уведомяване на родител, пълнолетно дете, съпруг, брат или сестра. Но патологоанатомична аутопсия на починали извън лечебно заведение може да се извърши по искане на лекаря, който е констатирал смъртта или по искане на близките на починалия. Именно думата "близките" занапред ще бъде конкретизирана.
Създаването на яснота в разпоредбата е от съществено значение за непротиворечивото й прилагане, което е важно, както за лечебните заведения и лицата, така и за контролните органи, пише в мотивите за изменението в тази член от закона. От МЗ са категорични, че създаването на яснота в разпоредбата е от съществено значение за непротиворечивото й прилагане, което е важно както за лечебните заведения и лицата, така и за контролните органи.
Законът обаче не дава яснота какво се прави, ако близките на починалия не са на едно и също мнение относно аутопсията, какво трябва да е поведението на лекарите при подобен случай и носят ли някаква отговорност за действията си.

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"