Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

23 Септември 2018 | Неделя
 
вход регистрирай се

България

Назначават 200 организатори на полагането на обществено полезен труд

За последните 6 години над 2 пъти се е увеличил броят на работниците на минимална заплата, критикува правителството Съветът на ЕС

Аида Паникян

23. Август 2018 , брой: 163   139   0До края на 2018 г. към общините ще бъдат назначени 200 организатори, които ще контролират продължително безработните при полагането на обществено полезен труд срещу 300 хил. лв. Това става ясно от актуализираната програма за реформи, приета от кабинета. Дейността по новия компонент към Националната програма "Активиране на неактивни лица" ще започне през септември. Вече са пратени писма до 15 общини с най-много хора на социално подпомагане, които са насочени за полагане на обществено полезен труд, става ясно от програмата.
Друга предвидена мярка е "Повишаване на качеството на професионалното обучение", но за провеждането й се необходими промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, които се очаква да бъдат приети в края на 2018 г. 
Както ДУМА вече писа, актуализацията на програмата за реформи е направена по препоръка на Съвета на ЕС. Една от критиките на Съвета е, че дълготрайно безработните, неактивните млади хора, ромите и хората, живеещи в по-бедни и селски райони, продължават да са изправени пред значителни трудности да навлязат или да се върнат на пазара на труда. Прави се препоръка да се обърне по-голямо внимание на повишаването на квалификацията и обучението.
Предоставянето на социални услуги продължава да бъде слабо, е друга забележка от Съвета на ЕС. Оттам критикуват правителството, че минималната работна заплата (МРЗ) се определя без ясен и прозрачен механизъм, а делът на работниците на минимална заплата се увеличил над 2 пъти през последните 6 години. Въпреки това от актуализираната програма не става ясно как се работи по преодоляването на този проблем. "Работата по изготвяне на механизъм за определяне на МРЗ със социалните партньори продължава. Изготвени са нови предложения по проекта на Рамково споразумение за механизъм за определяне на МРЗ", пише в програмата. От нея става ясно, че до 2023 г. ще се провеждат мероприятия за подобряване на условията на живот на уязвимите групи. За социални жилища по оперативната програма "Развитие на регионте" са предвидени 27 млн. лв. за периода от 2014 до 2020 г.

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"