Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

23 Октомври 2018 | Вторник
 
вход регистрирай се

На първа страница

Здраве

Лекарства, които няма да се продават

Във връзка с постъпили в ИАЛ уведомления от притежатели на разрешения за употреба (ПРУ) продажбата на следните лекарства ще бъде преустановена в България

Аида Паникян

24. Август 2018 , брой: 164   842   01 - Cordibenz plus 20 mg/25 mg film - coated tablets x 30. Активно вещество: Benazepril, Hydrochlorthiazide
ПРУ: Actavis Group PTC
Дата на преустановяване: 1.09.2018 г.
лекарството е за есенциална хипертония, когато е показано лечение с комбиниран продукт. 

2 - Konakion MM 10 mg/ml solution for injection - 1 ml x 5 Активно вещество: Phytomenadione
ПРУ: Roche Bulgaria EOOD
Дата на преустановяване: август 2019 г.
Препаратът е показан като антидот на антикоагуланти от кумаринов тип за лечение на кръвоизлив или риск от кръвоизлив в резултат на тежка "хипотромбинемия" (недостиг на кръвосъсирващи фактори II, VII, IX и X) с различна етиология, включително предозиране на антикоагуланти от кумаринов тип, тяхното комбиниране с фенилбутазон и други форми на хиповитаминоза.

3 - Cymevene 500 mg powder for concentrate for solution for infusion x 1 Активно вещество: Ganciclovir
ПРУ: Roche Bulgaria EOOD
Дата на преустановяване: август 2019 г.
Препаратът е показан при възрастни и при юноши над 12 г. лечение на цитомегаловирусно (CMV) заболяване при имунокомпроментирани пациенти; профилактика на CMV заболяване при пациенти с лекарство-индуцирана имуносупресия (напр. след органна трансплантация или химиотерапия при онкологично заболяване).

4 - Flutasin 250 mg tablets x 30 Активно вещество: Flutamide
ПРУ: Actavis ЕАД
Дата на преустановяване: 10.2019 г.
Прилага се за лечение на напреднал карцином на простата, при който е показано потискане на ефектите на тестостерона.

5 - Glucopress tablets 5 mg x 30 Активно вещество: Glipizide
ПРУ: Actavis ЕАД
Дата на преустановяване: 1.01.2019 г.
Прилага се като допълнение към диетата при пациенти с диабет тип 2, при които подходящата диета, приложена самостоятелно, не е дала резултат.

6 - Papaverin Actavis 50 mg tablets x 40 Активно вещество: Papaverine
ПРУ: Actavis ЕАД
Дата на преустановяване: 1.03.2019 г.
Прилага се за симптоматично лечение на спазми на гладката мускулатура (стомашно-чревни, жлъчни, бъбречни и уретерални колики).

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"