Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

22 Октомври 2018 | Понеделник
 
вход регистрирай се

България

ВАС разрешава да се ползват лъчеапарати втора употреба

Аида Паникян

6. Септември 2018 , брой: 173   125   0Петчленен състав на ВАС спря действието на наредба на МЗ, която задължаваше лечебните заведения да ползват само фабрично нова неизползвана апаратура за лъчелечение. Наредба 2 за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване изискваше да не се въвеждат в експлоатация нуклеарномедицински уредби за образна диагностика, компютър-томографи и ангиографи, които не са фабрично нови или фабрично обновени. Решението на съда е окончателно. Жалбата в съда е подадена от Центъра за защита на правата в здравеопазването и от МБАЛ - "Медицински комплекс Св. Иван Рилски" ЕООД. Ответник е министърът на здравеопазването, който в писмено становище оспорва частната жалба. Тричленен състав на съда отхвърли искането на ЦЗПЗ и на "Медицински комплекс Св. Иван Рилски". Основанието бе, че общественият интерес - здравето и живота на пациентите, е над икономическия.
Основанията на ВАС за спиране на действието на преходните и заключителни разпоредби е възможността от настъпването на значителна или трудно поправима вреда. Тя може да бъде както имуществена - загуба или пропусната полза, така и неимуществена. Според съда вреда ще има и за пациентите, чието лечение ще бъде възпрепятствано до въвеждане на нова или фабрично обновена апаратура за лъчелечение и за диагностика.
Наредбата на МЗ не допуска след влизането й в сила въвеждането в експлоатация на употребявани апарати за лъчелечение и за образна диагностика или да бъдат фабрично обновени, т.е. да бъдат ремонтирани и обновени до състояние, в което апаратурата е била нова.

 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"