Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

24 Октомври 2018 | Сряда
 
вход регистрирай се

Икономика

9% биоетанол в бензина

Дума

13. Септември 2018 , брой: 178   120   0От следващата година се въвежда изискването, според което бензинът трябва да съдържа най-малко 9% биоетанол, реши парламентът, приемайки на първо четене промени в Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници. Според тях в дизела да има 1% биодобавка от отпадъци. Тя трябва да е произведена от слама, водорасли, джибри, животински тор, утайка от отпадъци. С промените се предвижда общо делът на биосъставката в дизела да остане 6%.
Въвежда се и изискване за откриване и проследяване на суровините за производство на биогорива от ново поколение и произведените от тях биогорива по цялата верига на стойността. Целта е да се предотврати умишленото им модифициране или превръщане в отпадъци, така че да попаднат в обхвата на суровините за производство на биогорива от ново поколение. В текстовете е разписано, че промяната се въвежда, за да може България да изпълни националната си цел до 2020 г. за потребление на биогорива от ново поколение, която е 0,05% от задължителния дял на енергия от възобновяеми източници в транспорта.

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"