Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

16 Октомври 2018 | Вторник
 
вход регистрирай се

На първа страница

Доц. Иво Христов:

Българите не осъзнават това, което им се случва

Реална действена демокрация в България не може да има нито сега, нито в бъдеще, казва социологът

Светла Василева

21. Януари 2014 , брой: 16   70487   83
Снимка

Снимка Благовеста Цветкова

Иво Христов е роден през 1966 г. в Киев, Украйна. Магистър по право и доктор по социология на правото (2003 г.) на СУ "Св. Кл. Охридски". Специализирал в САЩ, Италия и Австрия. Експертен сътрудник на Комисията по правни въпроси към 38-то, 39-то, 40-то и 41-то Народно събрание. В момента ръководи катедра "Приложна и институционална социология"  към  Философско-историческия факултет на ПУ "П. Хилендарски". Преподава "Социология на правото", "Теория на модернизациите", "Историческа социология на модерните институции" в ПУ "П. Хилендарски" и СУ "Св. Кл. Охридски".


"Пред очите ни се подменят носещите структури на едно доскоро модерно общество, което се вкарва обратно в бъдещето на едно минало - постиндустриално неоварварство"

- Доц. Христов, какво се случи според вас през 2013 г.?
- Отминалата година поднесе още една съчинена сценка на българския "преход": наблюдавахме поредната "революция", наречена борба с олигархията и смяна на системата, в която една част от господстващата върхушка, междувременно загубила властта, впрегна присъдружната си медийна, политическа, икономическа и криминална прислуга за борба с другата олигархическа разцветка, като за целта бяха мобилизирани и хвърлени като площадно пушечно месо жертвите на олигархията, последните искрено убедени, че действително им е дадена думата и шансът за действие. Мнозина изглежда още не са проумели, че във вече установения обществен модел им е отредено да бъдат декори, а не актьори на собствения им живот.
- Каква е равносметката за България и българите след почти четвърт век преход?
- Първо, в страната трайно е установен властови модел, който въпреки фасадната си "демократичност" по самия си генезис не предполага представителност и демократично управление, като действащата парламентарно-политическа инфраструктура има за задача да прикрива, а не да разкрива реалните субекти и механизми за генериране и упражняване на власт. Този модел обслужва установената през 90-те години социална матрица, нямаща нищо общо с приписваните й характеристики на "европейско", "модерно" и прочие папагалстващи клишета общество. Нещо повече, действена демокрация в България не може да има нито сега, нито в бъдеще, нито в началото на "прехода". И това не се дължи на нечия зла воля, както наивно се обяснява, а на самата обществена структура, в която пребиваваме. Ако впилите се във властта "елити" не представляват реалните интереси на тези, които са ги изпратили там - те не биха оцелели и ден. А ако те представляват тези интереси, те не могат да представляват интересите на нещото, известно популярно като "народа". От друга страна, ако "народът", особено в сегашното му насипно социално агрегатно състояние, бъде дори хипотетично допуснат до властта, това ще бъде началото на края на каквото и да е цивилизовано общество, дори в сегашния му уродлив гротесков вид. За да има действен парламентаризъм, трябва да има социална инфраструктура, генерираща обществени групи, които да виждат в парламента и политическите партии реално средство за изява и реализация на свои интереси. Нищо такова няма у нас. Ето защо Народното събрание, "лявото" и "дясното" ще продължат да служат само като удобен гръмоотвод за гнева на не особено интелигентната електорална "публика", която хабер си няма за реалните механизми, генериращи властови и прочие ресурси.
Второ, моделът има за задача да стабилизира, охранява и валидизира резултатите от присвояване на икономическите активи в хода на "Великата криминална революция" (по думите на Ст. Говорухин). Тази "революция" стана с цената на деиндустриализация на българската икономика, имплозия на късното социалистическо общество, социална декласация на населението и пресичане на химерата "средна класа" в зародиш. За т.нар. "граждани", лишени от икономически и обществени шансове, не се предвижда никаква друга роля, освен тази на масовка в този процес, участвайки в поредните индуцирани цикли на вътрешновидова олигархическа кланова борба. Социалната матрица, изкристализирала в годините на "прехода", очертава едно сурово обществено построение с ясен властови връх, концентрирал монопола върху икономическите ресурси, властовите и информационни възможности и влязъл в убийствена осмоза с пауперизираното и вторично варваризирано социално образувание, наречено българско "общество".
- Преходът не ни ли донесе и други "бонуси"?
- Да, само в първите 5 години са загубени 2 млн. работни места. Приблизително такъв е броят на емигриралите от страната. Ясно защо. Ясно е и защо т.нар. "средна" класа е закономерно липсващ социологически факт и само досаден демагогски елемент в приказките на дежурните "десни" плямпала. На практика имаме тесен връх на социална пирамида от латиноамерикански тип с непрекъснато разширяваща се основа. Пирамидата се снишава непрекъснато, защото средната й част непрекъснато ерозира към основата. Именно поради това твърдя, че към момента в България е невъзможен демократичен политически модел, защото липсват икономически свободни граждани. Те са силно зависими - икономически, властово, информационно, дори силово, от олигархичните босове на деня. Като добавим и непрекъснато въртящите се обороти на медийните машини за изглупяване на и без това не особено интелигентното "население", ще имаме резултатите, които имаме.
Страната стремително се деиндустриализира, а в структурата на остатъчната българска икономика, с изключение на енергетиката, преобладават предимно т.нар. "услуги" и сектори със семпло технологично ниво, произвеждащи ниска принадена стойност, съчетана с висока норма на ръчен труд, с ниска стойност и изисквания за квалифициран труд, полаган във все по-примитивни условия. Накратко, това е структура на икономика на страна, плъзгаща се към развиващия се свят.
Профилът на селското стопанство бележи устойчива тенденция към продължаваща концентрация на поземлената собственост и финансовите потоци в ръцете на няколко крупни за нашите мащаби агрогрупировки, водещи до формиране на преобладаващо монокултурно латифундистко земеделие. В международното разделение на труда България бива "специализирана" в износ на суровини и преработени материали и във внос на технологични стоки, т.е. тя се очертава като държава - суровинен придатък.
Ликвидирането на наследената индустриална структура от времето на "реалния" социализъм не е явление, имащо единствено икономически последици. То има ефекта на детонатор, отключващ процеса на ускорено социално деление и разпад, водещ до деградиране на цялата социална тъкан. Пред очите ни се подменя матрицата и носещите структури на едно доскоро модерно общество, което бива вкарвано обратно в бъдещето на едно минало - постиндустриално неоварварство. В резултат от повсеместната деиндустриализация, незаменена от друг тип равностойни технологически и организационни структури, култура и развитие, се сменя цивилизационната матрица.
- Резултатът от тези процеси се възприема като тотален разпад на всичко около нас?
- Логическото следствие е, че подобно на картонени кули, една след друга деградират системите на образованието, здравеопазването, социалното осигуряване. Това води до последваща социална декласация, до примитивизация на всички сфери, до разкъсване на социалните връзки и до подмяна на цивилизационния код. С усилие вече може да се говори за интегрирано плътно българско "общество", доколкото всъщност не знаем как точно да наречем социалното нещо, конвулсиращо на терена. Двадесет и четири години след падането на Желязната завеса страната се срива до състоянието на периферна територия със затихващи функции. В центъра на полуострова се оформя зона на силов, демографски и цивилизационен вакуум, в който постепенно и постоянно ще се просмукват етнически и цивилизационни елементи със съвършено друг профил. Поставена на ръба на световете, българската територия се очертава като един от порталите, през които вероятно ще се осъществи реваншът на Третия свят след близо 500 години поглъщане от страна на Европа. И ако някой е очаквал, че изчезването на България ще бъде спектакуларно събитие, се лъже. Тя като цивилизационен и етнически субстрат бива подменяна неусетно, изчезвайки буквално всеки ден, бавно, мъчително, но неумолимо.
- Оттук нататък накъде?
- Според мен съществуват три опции. Първата е да продължи гниенето. Смятах, че няма да доживея изчезването на България, но вече мисля, че това ще се случи, поради компресията на историческия процес. Ще стане факт, ако продължаваме така, както я караме, някъде вероятно до 20 - 25 години. Няма друго общество в Източна Европа, в което социалната катастрофа, сателитният и периферен модел да са съчетани с буквално физическото изчезване на държавнотворния народ. В случая българите. Много условни аналогии може да има само с някои страни от Прибалтика. Визирам основно Латвия.
Втората опция е този процес да бъде забавен. Това означава, че управляващите върхушки в страната трябва да имат сетива за случващото се. Боя се, че те нямат такива.
Третият вариант е част от тази олигархична върхушка в България да осъзнае, че дори с ресурсите, които притежава, тя е господин "никой" оттатък Калотина. Миналата година в световен мащаб бе проведена наказателна операция, наречена "деофшоризация". Смъртта на Березовски, кипърският случай, за който Путин не си мръдна пръста, показват ясно някои неща. Лесните пари, които бяха натрупани през 90-те години в хода на т.нар. "преход", в момента се изземват от световния финансов капитал, защото са му необходими. И първи жертви ще бъдат нашите олигарси и псевдокапиталисти, защото те не са и капиталисти, а финансови рентиета. Така че на тях трябва да им е ясно, че ако искат да оцелеят, интересът им зависи от оцеляването на тази територия, при това не само като територия, а като някакъв вид социална субектност. Следователно може да възникне обективно съвпадение на интересите на част от олигархическата върхушка у нас с интересите на част от българското население, осъзнаващо драмата на процеса, който протича в България. Дали това ще се случи, е въпрос на бъдеще.
- Какво можем ние да направим?
- Вашият въпрос изхожда от презумпцията, че ние сме субект, пред който има опции. Ние не сме субект. Ние сме все още в полуобектно и полусубектно състояние, говоря за обществото като цяло. България е тласкана в момента да продължи да пребивава в това нищо незначещо обектно състояние на периферна буферна територия. Трябва да стане ясно на българите, че тук става въпрос за буквалното им физическо оцеляване. Отварям една скоба, за да кажа, че слушам напоследък едни патриотарски възторжени приказки, че българите и българското общество са попадали в много по-тежки ситуации и отново са се възраждали като феникс. С малка подробност. Че българите тогава са се опирали на българското село. Такова нещо в момента няма. Ако погледнете картата на България между София и Бургас - това е особен микс между цигански катуни и старчески домове. Следователно нямаме виталност. Гръбнакът на българите е счупен. Това атомизирано стадоподобно образувание, наречено "общество", трябва да осъзнае собственото си битие и драмата, че сме изправени пред ръба на пропастта. И когато го направи, да тръгне бавно назад от ръба. Нищо такова не виждам в момента.  
Римският клуб казва в един свой доклад преди 40 години нещо, което важи в пълна степен за България, българите и българския "експертен елит": най-голямата драма на съвременността не е екологичната, демографската, икономическата или друга, а неосъзнаването на това, което се случва. Българите продължават да не осъзнават това, което им се случва. Те продължават да бъдат вкарвани в този тип оперети, в които пребиваваме всички ние, и ще имаме този резултат, който имаме. Ако не осъзнаем драмата на собственото си битие, заслужено ще отидем там, където ни е мястото - в небитието.
 

 

x

x

х

х

х

х

Защо сме бедни и без реална демокрация

За да стане ясно на всички,защо авторът е прав,препоръчвам да свалите от интернет и прочетете книгата на норвежкия икономист Эрик Райнерт:;Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными;.Както виждате,книгата е на руски и затова не я препоръчвам на тези,в чиито български речник (вероятно поради лични особенности) са останали само думи като ;идиот",;лайнар; и подобни.

х

х

х

х

Най-малко 200 безродници в парламента и още най-малко

500 000 в министерства, по паланки като кметове и други административни седенки!

Това е "блокът", който ни управлява - и нито е ляв, нито е десен, той си е свой, личен и най-вече послушен!

Днес по ТВ-не знам коя си - Вигенин отново се изцепи, че Украйна трябва да се управлява от ЕС! И ние трябва в това да вземаме дейно участие... Същото, както по-рано със Сирия, където не трябвало в никакъв случай да признаваме легитимност на "звяра" Асад...

Ако не ги изпратят вкупом да си защитават тази политика - там, в Сирия и в Украйна, за нас тук остава само едно - да се самозапалваме, да мрем, пък нека те си избират нов народ, явно нашият не им "пасва". Ще следя, ако пишеш нещо ново, аз се отказвам.
За евреите, мисля, че си прав наполовина, всъщност, ти самият го казваш. Те наистина са заобиколени само от врагове, но поне за разлика от нас,го съзнават, поддържат армия, не се предават. Дали обаче правилно се ориентират кой е действителният им враг, защото те се втренчват прекалено в най-близкото обкръжение - заради няколко метра земя, която могат да спечелят, а там, откъдето са заплашени не само те, но и целият регион, е малко по-далеч - съюзът на Саудитска арабия и Катар, с още няколко кралства, които са въоръжени до зъби, освен че раздават пари като луди, за да пращат джихадисти по целия свят.

Ама, аз какво ви казвам – вие не си давате сметка какво става!!!

Ето съобщението в днешния вестник Стандарт:

Цитат:

За 7 години:
Плюс 4 млрд. от Брюксел
Внесли сме 5,3 млрд., получихме 9,3

Малко над 4 млрд. лева е спечелила България от членството си в Европейския съюз. Това показва сметката, направена на база данни на Министерството на финансите и единния информационен портал, отразяващ изпълнението на програмите по структурните фондове на ЕС. От 2007 г., когато страната ни стана член на Общността, до края на 2013 г. сме внесли в общия бюджета на Брюксел 5,253 млрд. лв. За същия период България е получила парични траншове от ЕС по различните оперативни програми за общо 9,353 млрд. лв. Така излиза, че за седем години членство в ЕС сме на плюс от 4,099 млрд. лв. Брюксел обаче досега е възстановил малко над половината средства по оперативните програми за периода 2007-2013 г., или 51,29% от сумата. През тази и следващата година страната ни ще продължи да получава плащания по проекти от стария период.

Край на цитата

За тези, които не могат да се концентрират в по-голям от няколкоредов текст, ще извадя най-важното от горния цитат:

"Брюксел обаче досега е възстановил малко над половината средства по оперативните програми за периода 2007-2013 г., или 51,29% от сумата."

Ама, аз какво ви казвах, бе тъпи заспалкьовци в това шибано бездарно партийно ръководство на псевдо социалистическа партия?

Вие изобщо не си давате сметка какво става!

Цитат от мен:

"Дори прословутата европейска помощ към нас, като се отчетат "неусвоените" от нас пари и наказанията, които ни се налагат като на истински роби, излиза от порядъка на собствената ни обратна вноска там."

Край на цитата

Нямах на разположение всички данни за това какво действително е пристигнало, рових се в много официални европейски бюджети и статистики, няколко дни си загубих, но там намерих само това, което е отпуснато, а не това, което е било действително дадено. Оплаках се дори тук на Социалиста от това, че не мога да си доведа докрай и да си докажа с точни данни подозрението. Защото ние старите кучета и в мъглата се ориентираме. Но бях принуден да се огранича само с общи заключения. Написах ги. Сега в Стандарт публикуват същото. Значи прав съм бил. Нали така?

Ама, вие защо не слушате, бе?

Всички данни за направените действителни плащания са ви постоянно в ръчичките, между другото, вие с тях трябва непрекъснато да лягате и да ставате - можехте и сами да си ги сметнете!

Длъжни бяхте и да информирате хората и обществото за това!

Много и много отдавна!

Защо не го направихте?

Аз какво ви казвам?

Че сте тъпи. Ами, да - тъпи сте.

За пореден път го доказвате.

Айде сега да ви дам пак същия мой цитат, но този път целият:

Цитат:

Дори прословутата европейска помощ към нас, като се отчетат "неусвоените" от нас пари и наказанията, които ни се налагат като на истински роби, излиза от порядъка на собствената ни обратна вноска там. Нещо повече - техните ужким "помощи" за нас, отчетени пропорционално на брутния вътрешен продукт на глава от населението, са многократно по-ниски отколкото на която и да е от другите държави като нас.

За да стигнем до върха на сладоледа - какво в нашия договор с Европейския съюз (напълнен до козирката с всякакви претенциозни от тях към нас глупотевини) е казано за българската промишленост и земеделие? Нищо, разбира се и това съвсем не е случайно. На тях нищо, ама буквално нищо (!), не им трябва от нас.

Край на цитата

Първата част на този цитат:

"Дори прословутата европейска помощ към нас, като се отчетат "неусвоените" от нас пари и наказанията, които ни се налагат като на истински роби, излиза от порядъка на собствената ни обратна вноска там."

вече е практически доказана с данни от независими източници. Прав съм бил!

Айде сега да преминем по-нататък - към следващата част от цитата:

"Нещо повече - техните ужким "помощи" за нас, отчетени пропорционално на брутния вътрешен продукт на глава от населението, са многократно по-ниски отколкото на която и да е от другите държави като нас."

Виж за всичко това съм имал налице всички данни и съм ги сметнал. Публикувал съм ги. Това са изводите - обобщени са в цитата по-горе. Някой тъпак в партийното псевдо социалистическо ръководство да им е обърнал внимание? Защо бе, вашата мама? Къде са вашите изводи от това? Къде е съответната от тези изводи държавна политика?

Няма нищо подобно. Няма нито изводи, нито действия.

Ето какъв е пък моят извод от липсата на ваши изводи:

Вие сте роби, бе!

Тъпи роби сте!

Не ви е мястото не само в тази партия! Не ви е мястото в държавата въобще! Камо ли пък в ръководството й! Махайте се!

Остава за разглеждане последната част от цитата, на която не сте обърнали внимание:

"За да стигнем до върха на сладоледа - какво в нашия договор с Европейския съюз (напълнен до козирката с всякакви претенциозни от тях към нас глупотевини) е казано за българската промишленост и земеделие? Нищо, разбира се и това съвсем не е случайно. На тях нищо, ама буквално нищо (!), не им трябва от нас."

Кога ще ви влезнат тези изводи в тъпите глави?

Кога ще предприемете съответните действия?

Никога или все пак някога?

Безнадеждни бездарници сте!

От мен да го знаете.

И тази държава ще се оправи само, когато вас ви сменят от върха и изчистят цялото мръсно задкулисие, което отзад ви крепи и което е долна издънка на най-мръсната и генетично увредена част на бившата мошеническа социалистическа номенклатура.

х

х

Лоша вест

Мърлячите списващи тоя сайт не са се сетили да кажат една добра дума, та за това го написах. Бог да го прости, съжалявам.

Вестта за смъртта на Димчо

Вестта за смъртта на Димчо Михалевски е адски жестока!

Той наистина бе един от новата вълна технократи и имаше голямо бъдеще в БСП. Аз съм преживял страшни неща в живота си твърде млад(за радост справихме се) и още тогава разбрах колко е крехък човешкият живот.

Още тогава разбрах, пък и от тогава животът непрекъснато го потвърждава, че основното е да бъдем човеци!

Затова съм убеден социалист, защото тази идея е най-справедливата общочовешка идея. Какво значение имат богатства, власт? Утре може да те няма! Колко са смешни и жалки идеите на капитализма - пари, власт, богатство, от гледна точка общочовешките ценности, нищожно-краткия човешки път от раждането до смъртта.

Да не говорим от гледна точка Космоса и ние с цялата ни слънчева система - прашинка в необятното!

Затова социализмът, ако ние на Земята не се самоунищожим, ще победи - точно поради това!

Защо да има такива големи социални различия? Едните да тънат в разкош, а други да ровят в кофите с боклук или да се самозапалват? Или забравихме самозапалилите се? Май наистина бързо ги забравихме!

Нали на човек му трябва къшей хляб и една кушетка.

Какво като някои имат пари, имоти, власт! Днес са тук, утре ги няма.

Защо е необходим този стрес на безработния, тази несигурност за утрешния ден? Защо е необходимо това високо темпо на натоварване в работата? Кого гоним, за къде сме се запътили с това темпо?

Не е ли по-разумно, човешко, философски оправдано, всеки човек, който само веднъж се ражда и е уникален, да живее спокойно, творчески, сигурно, щастливо. Да изпитва удоволствие от природата, творческа работа, почивката на море и планина, спорта и туризма.

Точно това направи социализмът, въпреки многото си грешки.

Всеки се чувствуваше собственик там където работеше. Всяко ведомство или звено имаше почивна база на ниски цени, сигурна работа, възможност, ако желаеш и можеш, да работиш творческа работа, да имаш време и за спорт, туризъм, екскурзии и т.н.

Много в това отношение постигна миналия социализъм.

И вместо да изчистим слабостите и грешките ние - човечеството изоставихме социализма, насадихме се на пачите яйца на капитализма и се вмирисахме, деградирахме, лумпенизирахме, оскотяхме, изпростяхме!

Затова казвам, че бъдещето е в социализма на нашия и бъдещите векове, ако искаме да не пропилеем живота си напразно и има някакъв смисъл, че сме се родили и живели!

О ... Здрач, здравей! Идваш с много лоша вест. Разтърсващо лоша!

Много добро и много умно момче с голямо сърце. Предстоеше му голямо бъдеще. Много тежка загуба.

Почина депутатът от БСП Димчо Михалевски

Почина депутатът от БСП Димчо Михалевски

х

х

Благодаря!

Американците установили, че върху руснаците - чети също - православните християни - е много трудно да се въздейства психо-исторически, тоест да им се въздейства на съзнанието по начин, който да променя смисъла, да го фалшифицира, а после изцяло да го промени.

Причините? Ами, казват, обикновено западняците - когато им е тъжно, плачат, когато им е добре и весело - смеят се. При вас е друго, хем ви е ужасно тежко, хем се смеете и дори вицове разказвате.

Завиждам на тънкия Ви хумор и сарказъм, но той е, който предпазва от лъжите, запазва човещината.

Лили аз нямам претенции да съм на всяка манджа мерудия ...

.... и на всяко гърне похлупак

Създавам неправилно впечатление тук, знам, но не съм такъв човек наистина. Аз много обичам и уважавам само професионалистите, независимо от каквито и да било партийни цветове и не слушам никой друг. Но, за да не се обидите, ще се опитам да Ви отговоря накратко.

1. Защо българските зеленчуци са по-скъпи от вносните?

Еми, щото ние се върнахме при каруците и магаретата и половината, че и повече невероятно плодородна земя пустее. Особено при по-сложните клонове от земеделието, които изискват върхов професионализъм. А зеленчукопроизводството е голяма и много сложна индустрия. Индустрия. Като почнем от сортовете и семената, минем през полето и обработката му и стигнем до прибирането, съхранението и обработката. Баща ми беше агроном, писал е много книги, има високи научни титли и аз знам много добре това. Аз съм му правил някои от рисунките.

2. Глобалното затопляне

Както вече казах, аз вярвам само и единствено на професионалистите. Те се познават винаги по това, че не търсят никакви сензации, стремят се да бъдат равновесно обективни и не забравят никога чуждата позиция, въпреки собствените си пристрастия. Е, и тези, на които, според мен, може да се вярва и които познават не само земната история, но и дълбочината и мащабите на процесите в нея, както и тяхната взаимообвързаност, без да се вторачват само в отделни елементи на цялостната система, не плашат хората с хората с глобално затопляне. Те казват, че затоплянето днес е нещо нормално и добре известно в огромната земна история. На тях вярвам аз.

3. Нямат идеи и са страхливци, да - тъпички са за работата, с която са се захванали. Няма светли глави там, което е много жалко. В другите професии винаги се намира по някоя и то не само една, ама тук вече четвърт век е пълна суша и глобално затопляне. Майтап.

Орешарски е свестен професионалист, който вдъхва доверие. Личи си му от далеч, че не говори никога празни приказки, когато не разбира нищо, а човек от всичко не може да разбира никога. Той трябва да има екип и основните единици на екипа на Орешарски също изглеждат добри и вдъхват доверие. Но ... и той няма идеи, горкият.

Само че не е това предназначението му на него. Той е подбиран и сугестиран и то не от партията, да се навежда и да бъде много удобен отдясно. Само в този профил е красив и фотогеничен. Иначе е пълен грозник и парцаливо плашило за държавното пряко участие в реиндустриализацията, както и за държавно охраняваните и поддържани само за местния бизнес пазарни участъци.

Неговите идеи за развитие в никакъв случай не включват пряко участие и намеса на държавата в икономиката, финансовия свят и бизнеса. Нито като закрила, нито пряк интерес и въздействие. Добре поне, че не отрича напълно регулацията, като класическите неолиберали. Но и той е от тия, които си въобразяват, че като затвориш в едно канче необходимите химически съставки, марулите вътре сами ще си порастат. Същото е и отношението му към намесата на държавата. Той смята, че, ако държавата вземе да им се бърка в растежа на марулите, само ще ги умори. Типично неолиберални и доказано несъстоятелни от световната практика пълни глупости.

Само екстензивното, пряко и пълно участие на държавата в икономиката и финансите може да ни извади от батака, в който все повече и повече, затъваме и вече съвсем ясно се вижда как, кога и защо ще потънем докрай.

Защото сме некомпетентно управленски много глупави и нямаме разумната и образована смелост да оперираме причините, а само лекуваме с доказано неефективни неолиберални хапчета външните симптоми и прояви на злокачествения рак, от който ще умрем.

Само екстензивното, пряко и пълно участие на държавата в икономиката и финансите може да ни излекува. Но това е много тежка и сложна операция и за нея трябва не само смелост - трябват преди всичко и много знания и акъл.

4. Никой не иска и няма спасение - всички са против нас

Е, аз не казвам точно това. Ние си имаме своите шансове. Не всичко е безнадеждно - има и много варианти, при които можем да се спасим.

Но ... спасението на държавата в тези страхливи и тъпи днешни политически ръце е напълно невъзможно. То е чист абсурд. Затова казвам, че нашето спасение ще дойде от подобряване и затопляне на климата отвън. То не е в нашите остаряващи отдавна ръце и излизащи все повече вън от час глави. Но не е и в ръцете на сегашното поколение. Най-малко пък в техните - тия вече ги видяхме - те са пълни абдали и некадърници.

Може би в ръцете на нашите деца? Едва ли. И те ще се мъчат като нас, а може би и много повече. Никак не е изключено това и аз изпитвам голяма болка за тяхното бъдеще, което ние не можахме да осигурим. Днешният свят е много опасно място за техния бъдещ живот. Може би внуците ни ще имат късмет? Не съм много сигурен и за тях - ние сме много съсипани в тази тъпа държава и ни съсипват още и непрекъснато.

Рано или късно, обаче, в някое от следващите поколения спасителят на бъдещото им щастие ще дойде отвън. С гръм като Радецки на Шипка. Но те не трябва да спират да се борят за това също като опълченците! Спрат и предадат ли се - край. Няма да я има повече държавата и тази опасност е вече много близко, за съжаление.

Въпроси към Ламбен

1. Защо българските зеленчуци са по-скъпи от вносните? Днес има публикация, в която е заявено за поскъпване на едни храни, намаляване цените на други. В тази информация изрично е подчертано колко е намалението на българските спрямо вносните зеленчуци и се оказва, че нашите са доста по-скъпи, въпреки намалението.

2. Преди три години се говореше само за глобално затопляне. От три години насам се появи нова теза - за "малък ледников период". Двете тези днес вървят ръка за ръка - днес също за това има публикация в Дума. Двете прогнози изискват различна политика. Което е странно, двете страни не само като Мудис и т.н. агенции - дават просто мнение относно бъдеща прогноза, но и двете се позовават на "данни" от самата екология. Дали, мисля си, това не се прави, за да се ошашави човек кое е истина, кое - лъжа. Намирам, че е много важно, от друга страна, защото историята по-скоро показва, че империите в света са загивали не толкова от войни, а от природни бедствия - Египет, Месопотамия, Римската след вулканичното изригване, дори и редица войни са били печелени поради природни условия.

3. Нямат идеи - това е вярно, що се отнася до Вашите изводи - както едните, така и другите. Въпросът е още по-зле затова, че са страхливци, в това също много сте прав. И затова Орешарски одобрявам, въпреки че всеки го дърпа за ръкава - той поне не се показва като страхливец. Хора, които искат власт, но не умеят да носят отговорност, защото в 80% са апаратчици без широк поглед. Оттук обаче е следващият ми въпрос.

4. Американците не ни искат, европейците - тоже. Руснаците - само си играят на "жумичка". Обаче всичко това не води ли до осъществяване на мечтите за затваряне на кръга на турско-османския полумесец на Балканите, включително чрез ШОС - на Задкавказието като тюркменско-турско влияние, власт? При това положение няма ли да бъде за американците непосилно да поддържат "управляемия хаос", който им осигурява достъп до нефтените кладенци? Къде сме ние в тази "игра"?

Относно стратегическата научна мисъл на партията ...

... която страхотно ме ужаси

В броя от миналата събота беше публикувано интервю на прословуто вездесъщия лапацолник Александър Симов, който неслучайно е спрял да се харесва на Лили, с някой си Димитър Генчев - пишман доцент роден през 1947 година, който отскоро е началник на Центъра за стратегически изследвания към Националния съвет на БСП. Главен редактор е и на списание "Понеделник" и заместник главен редактор на списание "Ново време". Както се шегувахме навремето - типичен директор на Балтийско море – който завежда в случая „партийните стратегически изследвания”. Социалистът дори го обяви за „наследник” на Лилов, защото наистина той формално заема и „наследява” мястото му в ръководството на научния подход към партийната стратегия.

Основните ”опорни точки” на това интервю са приказките на прекалено дъртия доцент против азбучниците, клатещи единството на партията и стола на ръководството му, което здраво се противи срещу тях. Ето какво казва той за борбата с азбучниците:

„Георги Първанов се огледа навремето в "Позитано", видя едно добре подготвено момче с руско висше образование, с добра фамилна история, и го направи председател на партията. Той създаде един политик, който е различен от него. Защото се оказа следното - ръководството на БСП проявява характер. То не се плаши нито от 10 януари, нито ще стигне до 4 февруари. И това води до безизходица политическите противници. Те разбират, че това ръководство на партията е лишено от посткомунистическия страх - на всяка цена, да не би да те обявят, че не си достатъчно демократ. Не - те са демократи, но са демократи с характер. Поради тази причина дойде и медийната, и мрежовата, и политическата истерия в българското общество. Не могат да се справят с демократични средства и търсят тоталитарни практики.”

Изпаднах в потрес от тази кокоша слепота и робско подмазвачесто и написах на Социалиста възмутена реплика. Ще я публикувам отново тук:

Той не вижда основното, бе Социалист!

А основното в позицията азбучниците е, че това дребно лайно на върха на партията не може да векува там. Рано или късно той трябва да си ходи. Колко години още ще мъчи той партията с бездарието си? Още 14 също толкова провалени и загубени като изминалите ли? И точно в това е мотивацията на Първанов и тия около него - следлайнарския период на почистване, който ще настъпи рано или късно в партията. Това са им сметките на "нашия" и другите "наши" около него - нищо друго. И затова те не напускат партията.

Трябва наистина да си много кьорав, като тоя нещастен ахмак, "наследил" Лилов, за да не ги виждаш тези елементарности. Но него очевидно го е много страх да говори за това - за неизбежния следлайнарски период на почистване и пречистване, който предстои да настъпи - явно нещастникът си пази хляба. Тази робска психика винаги е била големият проблем на тази днешна наша партия и точно за нея ти говоря, Социалист. Тя е, която много ни пречи и точно заради нея дребното лайно, което ни докара толкова беди като партия и не направи нищо, освен само бездарни глупости, за възраждането и развитието на държавата, още си седи там на върха, където не трябваше да попада никога.

Друг е въпросът колко е правилна тази тактика на азбучниците точно в този момент и точно за самите тях или обратното - колко много или малко вредят те с нея на това партийно образувание, което съвсем не си върши както трябва работата и не изпълнява предназначението си, но във вярност към което те се кълнат и декларират. Но не ми се занимава с тях, не са ми интересни и не искам да им чистя гурелите.

Искам да кажа нещо друго - нашите другари от т.н. Българска левица наистина бяха много наши и много умни и необходими за партията. Затова и не трябваше в никакъв случай да напускат. В никакъв случай! Това беше голяма грешка и голяма загуба за партията. Вътре в нея те щяха да бъдат хилядократно по-полезни. Защото, след като се отделиха, те така и веднага си загинаха мърцина, както се казва. Подлъга ги някой, според мен, съвсем не беше случайно това - такива неща никога не са случайни. Много жалко. Те имаха трибуна в партията, имаха влияние и ги слушаха. Тяхното въздействие можеше да бъде много полезно. Но само отвътре, не отвън. Това им беше внушената отвън грешка на тях, която ни причини огромна загуба за нас.

Аз, например, също напуснах партията в началото на промените, защото не можах да приема нито "политиката", нито "ръководството" й. Но аз бях никой в тази нова следпреходна лява среда и моят глас не се чуваше там изобщо. Така че моето напускане беше друго нещо - просто естествена хигиена на лоялността в поведението - аз не можех по никакъв начин повече да бъда полезен там, където завинаги щеше да остане сърцето ми, но където презирах узурпаторите. А при левичарите беше съвсем друго - тяхното напускане ни нанесе голяма загуба - ако ги имаше, между другото, когато аз се махнах, аз нямаше да се махна никога. Тези хора даваха друг цвят, друг вкус и друг смисъл на партията. Много "крайно леви" и несъгласни с перестроечно внушените ни от руснаците предателства, като мен юродиви "езичници", биха им вярвали и досега. Те можеха да имат голямо влияние.

Не е така, между другото, за азбучниците. Те са апаратчици. Вярно, имат авторитет и влияние и са били и винаги могат да бъдат много полезни. Но нямат идеи. Това им е грешката. Макар че и със свещ ги търсиха, те не ги намериха.

Та така с пишман наследника на оня ахмак Лилов, когото в партията го смятат за "класик" на теорията, защото постоянно пишеше хвалебствено късогледи и тъпанарски неграмотни неща за социализма. Сложно овъртолени по научно безпросветному. Пляскаше ги тия простотии както преди, така и след реформите. Подчертавам дебело - както преди, така и след. Абсолютно рядка гола вода. Чел съм някои от тях и за крайни общи изводи това ми е напълно достатъчно, но мога винаги отново да анализирам всяко едно. Правил съм го за лично ползуване, търсейки няколкократно при този прехвален пишман партиен "мъдрец" отговор или поне анализ на основните проблеми на лявото. Между гъските в селския курник той се извисяваше като лебед.

Специалист съм по лиловщината. Хаотична игра на проста маймуна с лъскави и шарени, но нищо незначещи за нея със своята дълбочина загадъчни празни приказки, като информационна епоха или точка на бифуркация. Жалък неграмотен буфосинхронист беше Лилов.

И още по-жалък му е "наследникът". Няма да прокопсаме наникъде с такива страхливи леваци на "върха" на партийната научна мисъл като тоя, дето си натискат надолу гъза, за да си топлят под него заплатичката. Жалко.

А бе, ти не разбираш ли бе, пишман ахмак "наследнико" - ще си ходи най-после онова дребно лайно от върха на партията, бе! Ще си ходи, няма къде вече да мърда. Защо не мислиш за това, защо не мисли за него цялата партия? А не само азбучниците?

Защото с тази робска психика тези, които трябва да мислят в тази партия, само седят свито седнали върху ушите си и са стиснали в робски трепет очите си, чакайки да им кацне на главата и да им бръкне отзад следващият парашутист на задкулисието.

х

х

Относно Симов

Доскоро коментарите на този автор много ми харесваха, но... той се оказа поредният "коректор", който може да употребява правилно шаблонни фрази.

Днес е написал две "мнения". Първото е за "приказния герой" Първанов, и затова, че той ни е накарал да повярваме в една приказка, тъй като много добре е управлявал тази институция /за разлика от всички останали преди него/, затова приказката трябва да продължи, защото... какво лошо има да живеем в мечтите на една приказка? За сведение, по негово време Калфин подписа даването без пари на българска земя за американски бази, както и под неговото лично ръководство военно-промишленият ни комплекс беше окончателно сринат. По негово време се сътвори имотният балон и се заговори за "кръгове от фирми"...Същевременно никой друг президент не беше обикалял света толкова дълго и много...

Второто му "мнение" е, че българите искат да се образоват, затова е редно държавата да осигури на всички българи безплатно да добият дипломи за висше образование, защото другата алтернатива била да работят за по 300 лева. И, което е особено важно, да няма никакво планиране, ако ще и всички да завършват само хуманитарни специалности. Добре е, че критикува радетелите на "Института за пазарна икономика", обаче да отидеш до другата крайност, с това не можеш да покажеш, че ти си прав. Българите искали да следват, затова да им се позволи... Но... изобщо не споменава, че огромното мнозинство, което следва го прави, не за да работи в България след това, а за да "се спаси", тоест да поеме към летището за други страни. Така де, трябва за тях да осигурим безплатно специалисти, това ни казва в действителност Симов. А за 300-та лева, за такива пари днес у нас работят и висшисти, ето в това е проблемът.

Опитах да публикувам мнението си под неговите публикувани "велики мисли", но това се оказа невъзможно, не разбрах защо.

Ламбен, моят коментар, койтo

Ламбен, моят коментар, койтo предизвика 2 големи твои реплики бе насочен основно към коментари на Лили и автора на тази статия. Аз не приемам техния нихилизъм. Теб те зная отлично от години и това, което си ми написал ми е пределно ясно.

Имам само една реплика към теб. Когато критикуваш ръководството на БСП понякога пишеш БСП, а не ръководството на БСП и така нещата се изместват към членската маса.

Аз затова ви писах, че да си член на БСП в последните 25 година на омраза към комунисти/социалисти не е никак леко. И за мен е по-лесно да не членувам, но ако такива като мен напуснат, си представи какво ще стане с БСП.

Не е вярно, че си мълчим. Нищо подобно. Мълчаха си много в БКП, а не ние сега. Такива, като мен и теб и тогава не си мълчаха. Уверявам те, че огромното мнозинство от социалисти никак не си мълчат, но проявяват огромно чувство за отговорност към съдбата на БСП и България и затова не напускат, а проявяват сдържаност и дисциплина.

Добре, Ламбен. Много грешки се направиха. А да не би СССР да не направиха още по-огромни грешки. Ами нали репресираха милиони. Нали ни забраниха да реформираме социализма и го предадоха. Ако те не бяха го предали сега щяхме да сме супер-държава.

Когато се отприщи бента не може да се удържи вълната, докато не отмине и оттече с пяната и мръсотията.

Хайде БСП сме еди какви си. Ами я поглдни другите партии в Европа.
В Полша са на прага да не прескочат бариерата от 6%. В Германия взеха 26%, а Меркел - 42%. Във Франция Оланд се оля тотално - лично и обществено.
В Чехия къде са социалистите/комунистите? Да не говорим за КПРФ. Пълна скръб са 25 години!
Хайде кажи ми в кои страни социалистическите партии са по-леви и по-мощни от БСП.
Те затова избраха българин, защото са още по-зле от нас.
Те ако бяха по-добри от нас и тук за нас щеше да се почувствува. Убеден съм.

Че те кога заговориха за реиндустриализация? Ти първи заговоти тук и очевидно Станишев повдигна в ПЕС тази дискусия, както за реиндустриализацията, така и за банките, държавните регулации, търговските вериги и т.н.
Така че те от тук получиха импулси и на запад.
Те си бяха тотално заспали 25 години.

Аз мисля, че ти даде много ценни идеи тук, които стигнаха до западна Европа.
Наистина сериозно и искрено го твърдя.

А този пикльо Николайчо е смешен с фирмичката от 15 души и смешните 2.5 милиона долара. Той и досега не е казал като какъв работи и не е отговорил на моите няколко въпроса, защото е страхливец.

Това си е чиста караджейка. В България има сериозни софтуерни фирми от по 300-400 специалисти и те не се дуят като този въздухар.

За сведение ще му кажа, че ДЗУ Стара Загора Е ИМАЛ НАВРЕМЕТО НАД 12000 ДУШИ специалисти с куп изнесени заводи в страната. Атанасов - директорът на завода каза в 1990-та, че в последните години заводът е имал обем на приходите над $2,2 млрд приходи годишно. При това тогава доларът бе поне 10 пъти по-скъп от сега.

Нека мушморокът Николайчо направи сравнението.

Що се отнася до 30% твой код в чужд, то да се запознае с българското законодателство и подобни дела, които решава съдът.

Той да ме обори, а не аз да му го доказвам.

Това момченце е пълен пикльо, помислил си, че е хванал господа за шлифера.

Аз последната си система я работих повече от 3 години и съдържа над 400 екрана, над 200 таблици, над 10000 метода и класове, без генерираните от средата.
Наложиха се корекции в 20000 генерирани от средата методи и бинари обекти.
Тя вече работи в реална експлоатация на големи клиенти.

Що се отнася до това, че владеехме 370 милионния пазар на електоника в СИВ, то това дори 250 милионния СССР не можа да го постигне. И това не бе разпределено, а завоювано!

А това да осигурим повсеместна заетост на тези 370 милиона в СИВ е толкова велико постижение, че едва ли някога ще се постигне в Европа, освен ако не се наложи социализма на 21-вия век.

Но това мушморочета, като Николайчо, никога няма да разберат. Те дори не могат да си представят какво означава това.

Разминаване

Написах коментар до Красимир, но се изтри вече два пъти... Не зная какво става, не е за първи път, но нямам време да го повторя, затова най-кратко ще запиша главното.

Ако се приеме втората точка за вярна, тя оборва първата.

"Планова икономика" днес прилагат именно глобалистите от нео-либералите, но в нея ние сме задължително губещите, за да им се изпълни плана.

Днес бюрокрацията е десеторно повече, отколкото някогашната при повсеместната заетост, но това е също според "плановата икономика" на глобалистите, за да изчезне постепенно държавата, да се раздроби на хиляди парченца, които да не могат да се сглобят от един или няколко центъра. Центърът е там, при тях.

до Ламбен

Доц. Иво Христов няма амбиции да става политик. Поне с такова впечатление останах от разговорите ни. Той се занимава с наука и там тежи на мястото си. Решенията ни ги дължат политиците, само че те са улисани в аритметиката на събирането, изваждането и пресмятането на проценти. Този процес ги е обсебил. Уви!

Чета с интерес коментарите тук. Бих се радвала Ламбен да се свърже с мен на мейла ми: ssstv@abv.bg

х

х

х

х

Социалисте ... сам взе че се оплеска ... до ушите.

1. "Примерно има дизелови и бензинови двигатели, като архитектура. Николайчо предлага наша българска, различна от тези 2 в света."
Ако всеки мислеше толкова ограничено, от къде щяха да се появят, като "архитектура" електродвигателите или поне хибридните двигатели? Така сте вие идеологически подкованите, не можете да провидите по-надалеч от това, което ви е набито в главата ... изостанала работа.

2. "Ако някой все пак успее да реасемблира чужд код и нанесе 30% поправки се счита в света, че е негов."
Да намериш някакво юридическо потвърждение на това можеш ли? Би трябвало да знаеш, че реасемблирането на програма, чийто лиценз не го позволява, е престъпление. Копирането на хардуер - също, независимо от класата на специалистите. Те и пиратите са били едни от най-добрите мореплаватели, но пак са си били престъпници и разбойници ... дори и каперите. Намери доказателство за тези 30%, иначе твърдението ти влиза директно в графата "Червени опашати лъжи".

3. "Да имаш осигурен пазар за всички в СИВ е велико постижение на социализма."
Чудото се нарича "планова икономика" и извън разпадналият се социалистически блок, се среща в такива икономически титани като Виетнам, Лаос, Северна Корея, Куба, Либия, Мианмар, Иран и Саудитска Арабия. Също в така любимият ти Китай, ама няма да те питам колко е БВП на човек (ППС) там и тук ... нито пък ИЧР. Та за такова чудо става дума.

4. "Да постигнеш повсеместна заетост на 370 милиона в СИВ е също велико постижение."
От най-великите. Толкова велико, колкото може да е изкуствено създадената заетост и раздутата бюрокрация.

А колкото до прихода на фирмата - 2.5 млн. USD годишно, при екип от 15 човека.

х

х

За да ви покажа какво

За да ви покажа какво значение има БСП за България само ще ви попитам следното:

Как би изглеждала в момента България, ако така изведнъж БСП изчезне и я няма?

Не забелязвам кой от тези, които са се изявили в БСП е унищожен от нея. Тези, които я напуснаха ли са това?

На Лили ще кажа, че отстрани нещата не са така, както вътре в БСП. Да си член на БСП е голяма отговорност и се иска здраво дупе в тези 25 години капитализъм.

Репресиите срещу социалистите не са спрели вече 24 години. Уволняват ги безпардонно.
Заливат ни с помия от десницата и платените им медии и тинк-танкове. Поне свестните хора, като вас не го правете.
Знаете ли Лили, че мои колеги от клуба, в който членувам и са на държавна работа, а и не само на държавна, не си казват членството. В противен случай ги изхвърлят. И все пак не се отказват и идват при нас, без да ги знаят.

А дано, ама надали...

Смях се с глас - не само на тази реплика... Но, всичко е вярно, съгласна съм.

Какво казва "социалист": БСП взе решения... БСП има предложения... БСП има мнение... Но... коя е тази БСП? За сметка на това чуваме точно какви са предложенията, например, на Адемов, на първата помощничка на Орешарски,забравих й името, толкова не я харесвам, че нарочно я забравям... Да, чухме и Вигенин как се извърта и козирува, точно по указанията дори на предишния Младенов... БСП нищо не може да направи, докато няма лидери от естеството, например, на този млад човек - доц. Иво Христов, но както Ламбен правилно отбелязва, щом видят някой способен - веднага го избутват встрани, това е в най-добрия случай, в обичайния - просто го унищожават.

х

х

Ламбен, отлично разбирам

Ламбен, отлично разбирам нещата, но ти знаеш, че аз никога не се предавам и ще е така докато съм жив. Ние тук свършихме много работа за тези няколко години в сайта. Преди чувал ли си да говорят по повдигнатите тук въпроси - реиндустриализация, банки, ЕРП-та, търговски вериги, човешки потоци, държавни регулации, държавно инвестиране, държавни нови компании и т.н.? Не, нали? Това бе табу и се вихреха неолиберални фундаменталисти и пазарници. Те и снощи по БНТ си изтърваха нервите в "референдум". Да не говорим за социализма на миналото с неговите грешки и успехи и за социализма на новия век! Я си спомни какво бе само преди 2-3 години.

Ние направих огромен пробив в мисленето и дадохме импулс и за действия в тази посока.

Ти тук написа толкова важни неща, за които сега се говори и макар бавно се задействуват едно по едно. Дори Орешарски каза, че някои негови министри не приемали реиндустриализацията, но като ги завел в ЕС и там им казали, че главната задача на ЕС е реиндустриализацията се стъписали от учудване.

Станишев, колкото и да го критикуваш, не е глупак и той повдигна тези идеи в ЕС. Той набра много опит, но ти искаш да стане това, както бе през СОЦА. Това няма как да стане. Ние там си бяхме извоювали дълги години авторитет и определена независимост. Освен това руснаците в СССР бяха по-други хора и разчитаха на нас и ни ценяха, защото много идеи и реални резултати им давахме.

Сега е много по-трудно, защото е капитализъм, излизащ от тежките деформации на неолибералния модел при 25 години необезпокояван от социализма световен капитализъм.

Ти ако си на мястото на момчетата в БСП какво ще направиш? При по-резки действия ще ти спретнат един метеж, като на Жан и толкова.

Не, че ми е любимец Виденов, но го уважавам, защото е честен и много ляв човек и не е предател.

Аз тук съм го критикувал много, защото той не трябваше да си подава никакви оставки, а трябваше да направи само промени в министрите си.

Той трябваше да не върви с рогата напред, а да се владее и никакви оставки.

Точно това сега прави Станишев и затова го харесвам в тази си част. Той е със стабилна психика и не се огъна ни на опозицията, ни на вътрешните "доброжелатели".

Точно такива хора харесвам - устойчиви, упорити, не страхливи, да се борят до край. Такива бяха нашите родители и ние и затова успяхме.

В сегашната сложна обстановка трябва да се работи упорито, стъпка по стъпка, гъвкаво и продължително в една посока.

Тезите, които ти написа вече са в мозъците и част от действията на много наши момчета - депутати и министри, както и в БСП.

Така, че от тук нататък ще има развитие на тези идеи, не само в БСП, но и в ПЕС. Убеден съм. Трябва да има и поне един оптимист, иначе ще се превърнем в погребално бюро с оплаквания и въздишки!

х

х

Ламбен, спокойно! Не се

Ламбен, спокойно! Не се връзвай толкова. Чух последното изказване на Орешарски. Но нашите депутати и министри говорят и вършат друго.

Стойнев е на нашето мнение, както и Куюмджиев, Станишев, Стоилов и всички от БСП. Има наистина разминаване в говоренето между БСП и Орешарски. Ние ще наложим нашите идеи.

Ще строим "Южен поток", чрез държавата, както и АЕЦ "Белене" и в Козлодуй.

Така държавни ще са и магистралите, БДЖ, модернизация на ЖП-линиите, и всички инфраструктурни обекти, воден сектор и т.н. със средствата от ЕС.

"ХИМКО" и "Ремотекс" стават държавни и ще се задвижат. В "Ремотекс" се прави независим одит до 8 март 2014. Ако собственикът не го продаде на държавата го обявяваме във фалит и влиза синдик, който го обявява на търг и пак го купуваме. Това искат и хората от завода. Компанията P&S Project от Рощок предлага държавата да влезе в "Бургаска корабостроителница", чрез синдик, който да им възложи за 5 години управлението.

Мисля, че Орешарски казва друго. Той казва, че държавата няма масово да спасява фалирали частни фирми и сама да строи предприятия, понеже няма достатъчно ресурси. Той така успокоява чужди частни инвеститори.

Но БСП ще наложи силно държавно участие и инвестиции и нова линия на поведение по отношение държавни регулации и държавно участие. Бъди сигурен в това. БСП ясно осъзнава, че няма друг начин да изтеглим икономиката от тинята и засилим социалната държава.
БСП няма да отстъпи от тази линия, въпреки известна съпротива от ДПС и някои среди в правителството с десни разбирания. Тая няма да стане ние да крепим правителството, а то да си прави своя политика. Няма да стане. Вярвай ми!

Ние наистина може да задвижим референдум за вида данъчно облагане. Нека си каже българският народ и после да не се сърди на никой друг!

То е разрешено в закона за референдумите. Забранено е само да се провежда референдум за нивата на данъците, но не и на вида данъчна скала. Това го каза Янаки Стоилов пред ТВ7, както и снощи Георги Ганев от десницата в предаването "Референдум" по БНТ.

Ако си гледал предаването няма как да не си видял как се мятаха неприлично десните неолибералчета срещу професорите, които бяха за прогресивна скала. Много долно и хулиганско поведение на тези неолиберални момченца. Явно много им плащат за да защитават неолиберални мерки.

Господин Никой в лявото пространство пак ни омаза с лайната си

Орешарски обеща запазване на плоския данък и каза, че държавата няма да създава държавни предприятия и държавно защитени сектори при реиндустриализацията.

Що ги назначаваме тия пишман "експерти", бе?

За да ни цапат с незнанието си за икономиката ли?

С незнанието си за принципните разлики между лява и дясна икономика и съответно принципните разлики между ляво и дясно в разбиранията и практиките за това що е двигателен механизъм на една лява икономика и що е двигателен механизъм на една дясна икономика. Фундаментално важни са тези неща! И ние не трябва изобщо да допускаме да ги пренебрегват смотаните безпросветници, които, с фалшивата униформа на технократи, сме пуснали на кормилото на държавата!

Пък ние само да се возим и по детински да им размахваме пръстчето.

На което тези говеда очевидно не обръщат никакво внимание, ръгат с рогата напред (тоест, пардон - назад) и си правят каквото си щат (тоест, пардон - това, за което са сугестирани и подбирани от задкулсието).

Това е палячовската политика на доведения и натрапен на партията отвън, нищо и никакъв пикльо Станишев и неговото задкулисие!

Тоест, пардон - на руските шпиони, мекерета и партийни и държавни предатели и превратаджии, които не случайно ни обезглавиха още в началото на реформите и непрекъснато ни мачкат вече 25 години подред и ни тикат в робските обятия на дясното вън от държавата, за да могат безпрепятствено с нашата кожа да влезнат в Европа с капиталите си и да си играят с батковците.

Защото икономиката не е само бюджети и отчети! Далеч не е това и никога не е била само това! Защото в икономиката има механизми и движещи сили, от които тоя тъп лайнар, "технократът" Орешарски, нищо не разбира и никога не е разбирал. Какъв му е опитът в реалния бизнес и управлението на земеделието или индустрията? Нула! И баш тоя скапан десен бюджетар щял бил да ни оправи държавата?

Боже, какъв глупак само излезе този пикльо Станишев, който го назначи, за да скрие зад него собствената си пълна безпомощност, която започна най-сетне да усеща и поне малко да проумява! След цели 14 години упорита тъпота, гарнирана с напълно безпросветно незнание и бездарна некадърност начело на партията!

Толкова ли в цялата партия не могат да се намерят компетентни хора, които да знаят и да могат да се оправят компетентно с цифрите и цифретата по бюджетите? И това ли е най-важното? Това е най-маловажното! И ако ние нямаме дори такива хора и ни е страх да управляваме държавата, защото не можем да го правим, защо изобщо ходим на избори? Защо въобще я има тази партия?

Защо го назначихме тоя пишман технократ, бе?

Къде му е програмата за лява политика в индустрията и земеделието?

Къде му е програмата за реиндустриализацията?

Откога се говори за такова развитие? Къде са тези програми? Ама, не само повърхностни и тъпанарски общи приказки, надраскани набързо в празните разтегателни дрънканици на партията от тотално незапознати с нещата и никому неизвестни дрисльовци!

Не, къде е програмата на назначеното от нас правителство за тези работи?

С конкретни имена на направления и методи за действие, планове и цели, срокове и начини?

Ма, няма и никога не е имало такива работи!

Тия назначените от нас "експерти" за тая работа са пълни нещастници, бе!

Кабинетни плъхове! Гледах днес конференцията с бизнеса. Потресен съм!

Нямаше никакъв носещ гръбнак на идеите, нямаше никакви градивни идеи и нямаше никаква ясна програма за работа по реиндустриализацията! Само отговори на въпроси.

Ама, на какви въпроси отговаряш ти бе, идиот нещастен? Къде ти е програмата? Тя е основата за отговори на въпросите. И хората трябва да са запознати с нея, за да питат и да искат. Къде е всичко това?

Радиолюбители!

За земеделие и държавни програми, близки и далечни цели и методи за развитие не се говори въобще!

Ама, ние ще ви помагаме. На кого ще помагаш, бе? На тези мравки, дето лазят по тиквите и си мислят, че земята е плоска ли? Къде ви е програмата за държавно развитие? Какви са й целите? Какви са й основните методи за действие?

И което е най-хипер-важното!

Къде са ви двигателните механизми, "бензинът и идеите", зад всичко това?

И то - прости ми господи (!) - заложени върху фундаментални леви принципи?

Къде са всичките тия неща?

Няма ги и никога не ги е имало!

Тогава, за какво е тази партия, която лъже вече четвърт век в очите членовете и симпатизантите си и после назначава някакви кабинетни никакъвци и никаквици, които изобщо си нямат идея как се върши истинска работа, не са носили тежко никога и нещо много повече - не са леви хора отникъде?

Технократи били.

Не са никакви технократи това.

Ние бяхме технократи на времето!

Тия са кабинетни плъхове.

Те изобщо не знаят за какво иде реч в индустрията и земеделието. Това са само папко-цифро-бюджетници, които не знаят изобщо какво има под капака на колата, която сме им дали да карат. И как работи то. И после се чудим защо тая кола не върви. Ама, как ще върви, бе? С тия ли?

Дори румънците, които преживяха същата криза като нашата, днес имат икономически растеж 4.5%, а нашият е едвам под 1% и то с икономически фокуси, колкото за престиж.

Какво правим ние, бе?

С тия постоянни некадърници?

В ръководството на партията и правителството е пълно с бездарници вече цели 25 години поред!

Нищо ново под слънцето.

И това е откакто и защото ни обезглавиха руските шпиони и превратаджии, които можаха да направят само едно единствено нещо - да съсипят напълно една цветуща България и да я превърнат в роб на световната глобализация, която отдавна напълно я е смачкала и сега само и единствено източва жизнените й сокове.

Технократи в правителството.

Защо ни ги набута бе, лайнар детски? За да ни цапат с простотията си ли? Защото нашата е още по-голяма от тяхната?

Да, ама не е. И никога не е била. Само че ти не го знаеш това.

Защото си ахмак на конци, също като баща си!

Напълно подкрепям тезите на

Напълно подкрепям тезите на Лили за висшето образование. Държавата трябва да подкрепя финансово тези специалности, които се търсят. Да се затегнат критериите за обучение, както бяха в социализма. Тогава трудно се влизаше и още по-трудно се завършваше. Премахването на ВАК и даването възможност на вузовете да възпроизвеждат професори е пагубна практика.

Преди 2-3 години проследих реплики на наши момчета от САЩ. Казаха следното:
Нашето образование в техническите вузове е желязно, а професорите на високо ниво.

Там наново следвали, защото не им признавали дипломите, но нищо не научавали повече, а дори това, което им преподавали било много по-малко и слабо от това, което знаели.

Бях много учуден и изненадан от тези реплики. После си спомних едни приказки на мой приятел - физик към БАН, който ми каза, че един негов колега от Москва от МДУ - руски евреин, когото считали за слаб специалист емигрирал в САЩ. Явил се на тест и веднага му дали няколко нива над кандидатстването му.

Показал невероятен резултат от теста.
И американците се пошегували, че ако се явят специалисти от МДУ ще ги назначават без тест.

Затова нека си стегнем държавата, да повишим значително средствата за образование и наука, но заедно с това намалим безработицата, чрез реиндустриализация, иначе ще подготвяме кадри за чужди икономики.

За промените във висшето образование и публикацията на Велиана

Отново публикувам тук мнението си, защото повторно да вляза под публикацията на Велиана Христова за висшето образование, не успях. Нищо, тук също й е мястото, защото тази публикация е поредният пример за това, че българите не осъзнават онова, което им се случва.

Има предложение правителството да въведе ваучерна система за заплащане само на част от студентите, разбира се, това ще са първите по успех при влизане в университета, а нататък може да се въведе плаваща система, да се заплаща на най-отличните, а не на веднъж завинаги определените отначало. Системата ще е съобразена с НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВАТА от такива специалисти, тоест, пише Христова, тя има нужда от 12 специалиста по право, значи ще плаща за толкова, а останалите ще трябва да си плащат сами образованието.

Не намирам защо Велиана се възмущава, че това не е правилно, защото, видите ли, СУ имал капацитет да обучава 1500, значи можел да обяви 280 да приеме срещу заплащане! Ами добре, какво лошо има в това?! За сметка на това ще приема и плаща на 200 или 500 физици, на 700 математици, вместо на 1200 излишни прависти... Ама можели да отидат в НБУ, защото той щял да смъкне таксите - ами да ходят, като искат да следват право, от което държавата няма нужда!

Пак повтарям, социална политика чрез ЕКСТЕНЗИВНО висше образование означава закриване на държавата с ускорени темпове!

Христова е страхува, че студентите ни ще изтичат навън, ще ходят да учат в чужди университети. Не се страхувайте, болшинството от тях дават по-лошо образование от нашите и дипломите от тях няма да са от голяма полза за заблудените тийнеджери, но ще го разберат, когато се върнат тук. Имам вече доста познати с такива деца, които тук с онези знания, които са получили оттам, тук не успяват да си намерят работа. И там, както е и у нас, е проблем как да се намери работа за ИЗЛИШНИТЕ професори, затова ни приемат децата по "ускорената" процедура, но... Има и един друг проблем, там не всеки, който се запише да следва, завършва, особено в тежките специалности. По-добре направете социологическо проучване - колко от заминалите да следват навън са завършили, а от завършилите - колко работят по специалността си?

Повтарям. ВАЖНОТО Е ДА СЕ ПОВИШИ КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, А НЕ КОЛИЧЕСТВОТО! Не са необходими повече "калинки" - с дипломи, взети чрез директно преписване или заплащане за изпитите. Университети ни са прекалено много, именно те трябва в поне една трета да бъдат закрити, но да се повиши качеството на професорите, а не на гостуващите оттук-там вечни четци на преписани отнякъде не-собствени мисли!

Последно. На оскъдните вече у нас специалисти - специални, много по-високи заплати - за учители по математика, по физика, за лекари, инженери, а не пак за прависти и икономисти, които и без това ползват специални привилегии от държавата и ги нароихме с хиляди, които са напълно излишни. Социална политика, която е насочена срещу държавния интерес - е демагогия, популизъм!!!

Отново моят важен призив към

Отново моят важен призив към ръководството на БСП!

Крайно време е да поканите Жан Виденов да се завърне в БСП. Отдавна му го дължим.
От това БСП и левицата ще си вдигне много рейтинга, а и Жан го заслужава.
Него го предадоха тези, които сега предават БСП и и нанасят удари в груб и под пояса!

Нямах намерение повече да се

Нямах намерение повече да се занимавам с това кретенче, Николайчо, но понеже е много напомпан със самочувствие, без никакво покритие, както са обикновено надъханите седесари(повечето нереализирали се некадърници от социализма), ще напиша няколко неща.

1. Никой в света не тръгва да открива топлата вода.
Примерно има дизелови и бензинови двигатели, като архитектура. Николайчо предлага наша българска, различна от тези 2 в света.
2. Онзи тъп кретен от ЦИИТ в линка му, ако бе в правова държава щеше да лежи в затвора, докато е жив.
Той не знае, че се казва реасемблери на програмите, обръщащи изпълним машинен код в изходен(SOURCE на Assembler).
След като не са притежавали тогава реасемблери, значи няма как да откраднат чужд код.
3. Ако някой все пак успее да реасемблира чужд код и нанесе 30% поправки се счита в света, че е негов.
4. Няма развита държава в света, която да не ползува научно-техническо разузнаване, както правят Япония,САЩ, Русия, Китай и изобщо всички развити с потенциал държави.
5. ДА РЕАСЕМБЛИРАШ И ПРОМЕНИШ КОДА МОГАТ САМО КЛАСНИ СПЕЦИАЛИСТИ.
6. Нашите периферни устройства и техните контролери даваха по-различен байт на уточнено състояние(SENS), което налагаше нови програми за обработка на входа-изхода на канално ниво и обработка на грешки в устройствата.
Това показва, че сме имали изходния код на операционните системи, Пакетите приложни програми, базите данни, генераторите на приложения и т.н.

А за това се иска ниво, много пари, държавна поддръжка. Това и сега го правят всички развити държави. Ние вече не сме такава.
7. Да имаш осигурен пазар за всички в СИВ е велико постижение на социализма.
8. Да постигнеш повсеместна заетост на 370 милиона в СИВ е също велико постижение.
9. Тези 2 велики постижения капитализмът и да иска не може да реши.
10. Това ще стане когато изритаме капитализма и наложим демократичния евро-социализъм, което е неминуемо да стане.

И накрая. Защо Николайчо се страхува да ми отговори на поне един от малкото зададени му от мен въпроси?

Защото е страхлив пикльо.

Поне да каже като какъв работи. И това го е страх да каже.
Пълен радиолюбител и то много страхлив!

p.s.

Що се отнася до 60% от пазара на електроника, то това никак не е беше разпределено предварително! Ама никак! Ламбен отлично знае, че строежа на ДЗУ - Стара Загора и заводите за елементна база в Ботевград пуснахме без да питаме никой след огромни скандали, но ние успяхме!

х

х

х

х

х

х

Изборите

Пуснах коментар към статията на Иво Атанасов. Пледирам за задължително гласуване! Не! - на мажоритарния вот!

Защо, питам, не трябва да има задължително гласуване? За да имат право после разни нехранимайковци да нарушават обществения ред, защото не харесват правителството, за което не са гласували? Да, но те изобщо не са гласували, тогава с какво право да протестират?! Намирам, че при задължително гласуване ще стане много по-лесно и на полицията да си упражнява властта, която й е дадена, за да опазва обществения ред, а не да плаши гаргите, както е сега...

Задължително, разбира се, трябва списъците да се изчистят, гласуващите извън държавата предварително да се записват, че ще гласуват, като изпращат писма в съответните секции, в които да доказват, че не са живели повече от десет години извън страната. Защото няма право да определя как да бъде управлявана страната човек, който над 10 години изобщо не е живял в нея. Освен това да се премахнат и вписаните "излишни" хора в списъците.

Нека някой ми обясни, защо не трябва да има задължително гласуване? Защо при социализма беше нормално това да е така, а сега - не?

Колко още да ви се смее човек?

"Ние в социализма произвеждахме всички класове ЕИМ ..." + "Нашата единна система големи ЕИМ стъпи на архитектурата на IBM." - http://e-vestnik.bg/5713 ... крадене и копиране, голямо производство е било, а нещо сами да сте измислили? Поне един линк дайте да прочетем за нещо произведено от вас "строители на светлото бъдеще" ... поне един.

"Ние владеехме 60% от пазара на СИВ" - 'владеехте' предварително разпределен пазар, голямо постижение!
http://frognews.bg/news_64534/Smartta_na_mitovete_Jivkoviiat_sotsializam...!

Ето и още нещо, симптоматично, за тази "велика епоха на градеж" - http://morskivestnik.com/spomeni/orlstan17042012.html

Колко още да ви се смее човек?

А ти бе, Николайчо, какви пък

А ти бе, Николайчо, какви пък числа и факти си извадил. Няма такива, бе. В цял свят бил. На това му се вика "Посмали манго".

Ламбен е обиколил света и сега го обикаля и негови процесори са управлявали руски космически кораби и совалката им.

Той е контактувал с най-влиятелни специалисти на IBM и американски експерти. A IBM, да ти е ясно, бе епоха в 60-80 години и отдавна имат представителство у нас. Ние в социализма произвеждахме всички класове ЕИМ със софтуера(операционни системи, бази данни, пакети приложни програми към тях), цялата периферия(дискове, дискови пакети, магнетофони и магнитни ленти към тях, теле-процесори и теле-системи. ЧУВАЛ ЛИ СИ НЕЩО ЗА CICS. Едва ли!

Ние владеехме 60% от пазара на СИВ(ОКОЛО 360-370 МИЛИОНА население) за електроника. Затова IBM си скъсваха подметките да ни посрещат на изложенията и канеха наши представители там, където никой от вашите "велики" фирмички не е стъпвал и няма никога да стъпи. Знаеш ли, че IBM създаде софтуерни проекти за "Аполо", противорактни системи, като Сейфгард, Система за авиодиспечерите и т.н.

Знаеш ли, че тогава бяха 2 велики архитектури в света - IBM и ICL.

Нашата единна система големи ЕИМ стъпи на архитектурата на IBM.
Да не ти говоря за роботиката, тежката химия, металургията, машиностроенето, енергетиката (6 ядрени реактора) и т.н. Да не ти говоря за институти, като ЦИИТТ с хиляди специалисти на световно ниво.

ПРОСТО ТИ Е БЕДНА ФАНТАЗИЯТА ОТ ТОВА, КОЕТО ПРАВЕШЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ.

И колко ви е годишния приход на фирмата? Ха да те видя. Когато ми отговориш ще получиш само едно число - за справка, което може да се провери.

Първо ми кажи правиш ли проекти за управление на производството или административни дейности, ако да, в кои отрасли?

Ти на колко и кои операционни системи и класове ЕИМ, като хардуер, си работил и колко години?

Повече въпроси няма да ти задавам, докато не видя отговор.

По отношение коледните надбавки, не са 5 лв, а 50 лв, а ГЕРБ не даде за 4 години нищо. 50 лв са повече от НУЛА. Нали така?

Не си бил на Бузлуджа, а плещиш глупости. Кебапчетата и всичко останало социалистите лично си ги плащат бе, кретенче нагло!
Те не ходят там, както вие за кебапчета, а са хора на идеите.

За сведение правителството на Станишев за 4 година вдигна почти 2 пъти пенсиите и увеличи доходите на хората с 86%. БВП растеше с 6-6.5% всяка година, а при ГЕРБ какво стана - пълен срив.
Ето ти отчета на правителството на Станишев(нали искаш числа и факти - ти обаче нищо не показваш, защото няма какво):

http://old.government.bg/fce/001/0037/files/Report_Government.pdf

Чети и се ограмотявай - и сравнявай с другите. Няма да намериш правителство за тези 24 години капитализъм с по-добри показатели, въпреки, че това е нищо в сравнение със социализма. Но това е друга тема.

"без някоя партия-майка да ни подпира с нереално евтини суровини и гарантирани пазари..". Край на цитата.

Личи си, че си необразовано паленце.

Цените в СИВ бяха на база производствена(заводска) себестойност(а не произволни) с процент печалба, бе неграмотник. Тези сега да не би да са пазарни. Да, ама друг път. Те са монополни и се диктуват не от вашия фетишизиран пазар, а от монополите.

Гарантираните пазари е нещо чудесно и те бяха в рамките на СИВ. СИВ означава система за икономическа ВЗАИМОПОМОЩ, ЗАПОМНИ ДОБРЕ - ВЗАИМОПОМОЩ, а не диктата на старите, едри, капиталистически монополи.

Пазар и конкуренция, ама друг път. Виждаш ли да плуват корабчета в очите ми.

И понеже говориш за партийно-идеологически, мозъчни промивки ще ти кажа следното. Много си зелен и зомбиран. Ти не си бил тогава в тези среди и няма как да знаеш. За сведение - 95% от тематиката на партийните събрания бе производствената сфера. И това важеше за всички нива.

Ти знаеш ли, примерно, че имаше бърза оперативна информация на всеки 10 дни, която в определени часове по график се пращаше в националния изчислителен център и за тази цел имаше дежурен екип - технолог, оператор на ЕИМ, програмист, инженер по поддръжката и статистик. И директорът обираше санкциите, ако не се пратеше в този час.

Правителството на всеки 10 дни знаеше в цялата страна по отрасли, обединения, заводи, общини, окръзи какво е изпълнението на производството.

Ясно ли разбираш? За всеки 10 дни - най-оперативната информация, а за месец, тримесечие и т.н. - пълната информация.

Сега не знаят до края на първото тримесечие какво е станало за годината.

Пък и какво ли има да научат, като такива неграмотни паленца, като теб, деиндустриализираха държавата и сега пак ние социалистите трябва да вадим България от калта, в която за четвърт век скапан капитализъм я набутахте.

Ето в: MILLION 1990 INTERNACIONAL GEARY-KHAMIS DOLLARS

Понеже наистина си неграмотно паленце с жълта човчица ще ти дам сайт на световна статистика на английски и там ще видиш, че България за 40 години капитализъм(1900-1939) повишава своя БВП на човек по покупателна способност САМО 2.17 пъти(1900г-4892;1939г-10599), а социалистическа България за същия период, като години(1945-1984), повишава своя БВП 7.72 пъти(1945г-7447;1984г-57492). Виждаш ли какво ти пиша - ОКОЛО 8 ПЪТИ. И това са данни от световната статистика на Maddison. Ето ти сайта и се ограмотявай, седесар зомбиран.

СВЕТОВНА СТАТИСТИКА: ANGUS MADDISON

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/the-wor...

Ето тук на стр. 97-98:

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/the-wor...

Да, нямаме тематичен ляв форум в "Дума" и сайта на БСП. Този въпрос ние тук многократно го повдигаме.

Това не е наша работа, а на БСП и редакцията на "Дума". Ние затова използуваме тези постоянни статии.

х

х

х

х

Здравната система е с финансови параметри

Моля, прочетете тази днешна информация /заглавието дадено по-горе/, публикувана в днешния брой. Към нея съм дала мой коментар, който точно потвърждава тезата на автора - доц. Иво Христов, че българите не осъзнават това, което им се случва...

Здравната система е с финансови параметри

Моля, прочетете тази днешна информация /заглавието дадено по-горе/, публикувана в днешния брой. Към нея съм дала мой коментар, който точно потвърждава тезата на автора - доц. Иво Христов, че българите не осъзнават това, което им се случва...

Поне едно доказателство да имаше.

Поне едно за това колко пари си "донесъл" ти лично, Ламбене? Документ някакъв? Справка? Няма! Ама откъде ли и да има? ... Я, по-добре, продължавай да тракаш с канчето и да целуваш партийни подметки за 5 лв. коледна надбавка и кебапче на Бузлуджа.
"Мижавата частна фирмичка", в която работя предлага услуга в цял свят, клиентите ни са по цялата планета и всеки ден се състезаваме с конкуренти без някоя партия-майка да ни подпира с нереално евтини суровини и гарантирани пазари, както сте свикнали вие "строителите на комунизма".
Не ти е работа да говориш за родителите ми. И двамата имаха престижни професии, и успяваха без зад тях да е стоял някой роднина, член на ЦК. Ама нали си партийно отроче ти, Ламбене, как ли да ги разбереш ти тези неща? Няма как!
И в крайна сметка какво общество, и най-вече какво "развитие", могат да се обсъждат от хора с ретроградни разбирания и делюзии, причинени от партийно-идеологическите мозъчни промивки, на които са били подлагани?
А колкото до тази мантра с изграждането на изостаналата държава: Някаква идея колко са верни данните за периода преди 1989г. ? От къде ги взимат всякакви знайни и незнайни анализатори? От партийните справки, естествено, защото няма от къде другаде. Е, ще ви е малко трудно да докажете, че не е било само "на хартия" ... ама и кой ли го интересува. Живейте си вие в миналото. 24 години, до сега, а вероятно и още, ще трябват докато се компенсират всички поражения, нанесени на този народ от "мислители" като вас.

П.С. Като сте толкова имащи, знаещи и можещи, защо досега не направихте собствен "ляв" форум? Нали толкова лелеете за това? Мъка червена ...

Николайчо, очевидно живееш в

Николайчо, очевидно живееш в началото на 90-те. Личи ти още от портата.

Никога никой не ми е изкарвал издръжката на семейството. Не съм получавал в живота си нито лев от родителите си, освен при следването.

В момента те са на пълна моя издръжка и не им ползувам нищо от пенсиите.

Винаги съм бил програмист, систем-програмист и ръководител на проекти в научно-производствени дейности, разработващи големи и сложни проекти на заводи и обединения. Така че имаш много здраве малкия, че ти ни изхранваш с мижавите си данъци. Аз сигурно плащам повече данъци и вноски от теб.

Що се отнася до баща ми, ще ти кажа, че такива като него са свети хора на идеята и нищо материално не взеха за себе си. А дали е псевдо-антифашист няма как да знаеш. Той е организиран член на РМС от 1939-та и един от тези, с които е участвувал в съпротивата и го е укривал не дочака 9.9.1944-та - бе убит и бе командир на отряд и легенда тогава за младежите.

А ти какво толкова се вълнуваш дали баща ми е псевдо-антифашист, след като си заедно с наследниците на фашистите? Стой си там с тях и пейте Лили Марлен.

А какво пишем и защо не ти влиза в работата. Обаче си ни изчел старателно - нали така? Ако не е важно - няма да влизаш тук и четеш, а ще се радваш на манипулациите на купените от едрия капитал телевизии и издания. Ами стой си там, бе. Нека ти зомбират мозъка.

Ако бяхте прави, драги Николайчо, за 24 години капитализъм чудеса щяхте да направите, а вие тотално се оляхте. За тези години ние и нашите родители направихме от изостанала, мизерна, необразована, селска България, каквато ни оставихте, развита индустриална, социална, културна, спортна и т.н. държава на 27-мо място в света по ИЧР на ООН(1-ва група развити държави).

Вие сега на кое място я виждате - дали знаеш? Ще ти помогна. След 24 години капитализъм я докарахте до 57-мо място(3-та група държави в преход, понеже в 2-рата група са развиващите се). Ние вече не сме дори развиваща се държава.
В това няма идеологии, а състояние на настоящето, подкрепено с числа и факти.

Така че остави букварчето на СДС от 90-те и си отвори очичките за реалностите! СДС се помина, драги, а ние сме тук и вечно ще сме тук!

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"