Добротата и благодарността са основният закон на човечеството!