Трябва да се отвори специална графа: "Летните идиотизми на МОН"