Увеличава се броят на посетителите и проявите в Добричката библиотека