Среща на мистичния дух на Изтока с балканския темперамент